Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

ČR - Jihomoravský kraj - Brno

Mapa

Adresa

Brno - Židenice

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 70919682
živnostenský úřad: Magistrát města Brna
záznam v obchodním rejstříku: Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace
záznam v živnostenském rejstříku: Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

Zapsáno: 01.11.2001(spisová značka Pr 279 - Krajský soud v Brně)

Doplňková činnost

  • 1. Stravování cizích strávníků do rozsahu kapacity školní jídelny - výdejny. 2. Zabezpečování pronájmů nebytových prostor, které nejsou potřebné k zajišťování hlavního účelu a předmětu činnosti v souladu s článkem VI. bod 6. a 7. zřizovací listiny a pronájem ploch na majetku vymezeném k výkonu činností příspěvkové organizace pro umístění dočasného reklamního zařízení. 3. Pronájem služebního bytu pro potřeby příspěvkové organizace. 4. Organizování vzdělávacích akcí, pořádání odborných a výukových seminářů za účelem realizace vzdělávacích projektů a realizace veřejných projekcí kulturního a vzdělávacího charakteru. Tyto činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sledují se odděleně. Příjmy získané z této činnosti jsou příjmem školy.
  • Organizování mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti

Předmět činnosti podnikání

  • Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • Výchova a vzdělávání se v mezinárodních třídách uskutečňuje s těmito odlišnostmi: 1) V mezinárodních třídách, kde probíhá výuka podle dosavadního vzdělávacího programu, se bude vyučovat v anglickém jazyce ve všech předmětech, kromě předmětu výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova, kde se bude vyučovat v českém jazyce. 2) V mezinárodních třídách, kde probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu, vytvořeno na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j. 31504/2004-22) se vyučuje v anglickém jazyce ve všech předmětech, kromě předmětů vytvořených ze vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Hudební výchova, Výtvarná výchova a Tělesná výchova, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy, kde se bude vyučovat v českém jazyce. 3) Do učebního plánu dosavadního vzdělávacího programu je v mezinárodních třídách zařazen integrovaný předmět "evropská studia", schválený dne 7.července 2000 pod č.j. 22857/2000-22. Do učebního plánu školního vzdělávacího programu bude v mezinárodních třídách integrovaný předmět "evropská studia" zařazen dle rozhodnutí školy a v souladu s pravidly pro tvorbu školního vzdělávacího programu. 4) Pro žáky, kteří nejsou občany České republiky je českému jazyku vyučováno jako cizímu jazyku.
  • Zajišťuje stravování dětí a žáků.
  • Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance.
  • Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna - výdejna stravy, školní družina a školní knihovna.
  • Činnost součástí příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 29.09.2014
počet živností: 1
aktichních živností: 1
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 01.10.2014

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 29.09.2014
Činnosti živnosti
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Statutární orgán

Mgr. Jaromír Pospíchal, fyzická osoba

Brno - Brno-střed

funkce: ředitel školy
ve funkci od: 01.08.2010

Ředitel činí právní úkony a je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Datum a způsob vzniku: Příspěvková organizace vznikla rozhodnutím - usnesením Zastupitelstva městské části Brno Vinohrady konaného dne 18.6.2001 a to s účinností od 1.7.2001.

Příspěvková organizace byla na základě rozhodnutí - usnesení Zastupitelstva města Brna konaného dne 24.6.2003 převedena z působnosti Městské části Brno - Vinohrady pod přímou zřizovatelskou pravomoc statutárního města Brna, a to s účinností od 1.7.2003

Pozemek p.č. 7652/50 zastavěná plocha a nádvoří, včetně objektu bez č.p. na pozemku p.č. 7652/50


Osoby živnostenského listu

Ing. Mgr. Libor Babák Ph.D.,statutární orgán

bydliště:Brno - Bohunice

Brno - další firmy:

Hotel Internacional s.p. - v likvidaci- Brno - Brno-město

DM servis, družstvo mechaniků kancelářských strojů - v likvidaci- Brno - Brno-město

Keramoprojekt Brno, státní podnik - v likvidaci- Brno - Veveří

Textil a oděvy Brno - v likvidaci- Brno - Ponava

SLUŽBA družstvo invalidů- Brno - Žabovřesky

TESLA Brno s.p. - v likvidaci- Brno - Židenice

MALBA, družstvo vlastníků v likvidaci- Brno - Černovice

DYHA, nábytkářské družstvo- Brno - Maloměřice

Vodohospodářské stavby Brno, s. p.- Brno - Žabovřesky

Strojírenský zkušební ústav, s.p.- Brno - Medlánky

ALIMA BRNO, s.p.- Brno - Slatina

ABB EJF, a.s.- Brno - Dolní Heršpice

Výzkumný ústav stavebních a zemních strojů, státní podnik- Brno - Zábrdovice

Oseva, šlechtitelský a semenářský podnik Brno, státní podnik, v likvidaci- Brno - Veveří

MEZ Brno, s.p. "v likvidaci"- Brno - Židenice