Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.

ČR - Jihomoravský kraj - Brno

Mapa

Adresa

Brno - Pisárky

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00001015
živnostenský úřad: Magistrát města Brna
záznam v obchodním rejstříku: Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost
záznam v živnostenském rejstříku: Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.

Zapsáno: 28.12.1990(spisová značka B 216 - Krajský soud v Brně)

Akcie:

 • Akcie na majitele, hodnota: 1000, počet: 550000

Kapitál:

 • Základní kapitál - 550 000 000Kč

Předmět podnikání

 • zajišťování montáže a demontáže vystavních stánků
 • organizování veletrhů a výstav
 • provozování odstavných ploch pro motorová vozidla
 • pronájem průmyslového zboží
 • reklamní činnost
 • provozování skladů
 • obstaravatelská činnost
 • činnost účetních poradců
 • poskytování peněžních prostředků (§ 497 a násl. z.č. 513/1991 Sb.)
 • poskytování software
 • informační služby
 • reprografické služby
 • směnárny
 • pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb
 • ubytovací služby v rekreačním objektu
 • obchodní živnost - obchodní zastoupení
 • projektová činnost v investiční výstavbě
 • zprostředkovatelská činnost
 • obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího pro- deje a prodej
 • ubytovací služby v ubytovacích zařízeních
 • hostinská činnost
 • poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím telekomunikační sítě zřízené a provozované mimo jednotnou telekomunikační síť
 • poskytování telekomunikační služby pronájmu okruhů, prostřednictvím telekomunikačních zařízení a sítí zřizovaných a provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 14.09.1992
poslední živnost: 31.10.2001
počet živností: 22
datum poslední změny: 16.06.2008

Dozorčí rada

Ing. Petr Mayer CSc., fyzická osoba

Brno

funkce: člen
Ing. František Kania, fyzická osoba

Brno

funkce: místopředsda
Joachim Erwin, fyzická osoba

funkce: předseda

Prokura

Ing. Jaromír Hažmuka, fyzická osoba

Brno

Ing. Petr Finger, fyzická osoba

Brno

Ing. Jiří Škrla, fyzická osoba

Brno

Ing. Jaroslav Rubeš, fyzická osoba

Brno

Ing. Jiří Carda, fyzická osoba

Veverská Bítýška

Jménem společnosti jednají a za společnost podepisují společně dva prokuristé.

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Milan Šimonovský, fyzická osoba

Brno

funkce: člen představenstva
RNDr. Petr Duchoň, fyzická osoba

Brno

funkce: člen představenstva
Ing. Jiří Škrla, fyzická osoba

Brno

funkce: místopředseda představenstva
Karlheinz Wismer, fyzická osoba

funkce: předseda představenstva
v ČR: Brno, Hlinky 28a

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni společně dva členové představenstva nebo společně dva prokuristé. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo dva prokuristé, kteří vždy podepisují s dodatkem označujícím prokuru.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 31.10.2001
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení : Zakladatelským plánem o jednorázovém založení akciové společnosti vydaného dne 17.12.1990 v Brně. Dle rozhodnutí FMZO v Praze dne 28.12.1990 č.j. 13/16145/90

Zapisuje se změna stanov v § 3, § 17 a § 19 přijatá valnou hromadou 12.12.1996.

Podle usnesení valné hromady ze dne 20.11.1991 schvaluje se doplnění stanov v par. 3 - Předmět podnikání společnosti.

Podle usnesení valné hromady ze dne 5.3.1992, 17.6.1992, 22.10.1992 a 17.12.1992 schvaluje se změna stanov v § 3 - předmět podnikání, § 5 zastupování společnosti a podepisování za společnost, § 6 základní jmění, § 9 - akcie.

Ke dni 13.7.1995 se zapisuje změna stanov v §§ 2,3,5, přijatá valnou hromadou dne 12.5.1995.

Podle usnesení valné hromady ze dne 25.3.1993 schvaluje se změna stanov v § 5 - zastupování společnosti a podpisování za společnost, § 6 - základní jmění, § 8 - účast ve společnosti, § 9 - akcie, § 11 - orgány společnosti, § 12 - valná hromada, § 13 podmínky a výkon hlasovacího práva, § 18 - schůze, § 23 - fondy společnosti, § 24 - rozdělení zisku, § 28a - zákaz konkurence.

Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 16.5.1997.

Společnost předložila stanovy v úplném znění včetně změn schválených valnou hromadou 7.9.1998.

Změna stanov v ustanovení §9 bod 2 a v §15 bod 5 přijata valnou hromadou 31.3.2000.

Vymazává se: Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost se sídlem Brno, Výstaviště 1, identifikační číslo: 00 00 10 15 se všemi zápisy Ostatní skutečnosti: Společnost Veletrhy Brno, a.s., Brno, Výstaviště 1, IČ 25 58 25 18 se stává právním nástupcem společnosti Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost. Společnost Veletrhy Brno, a.s. přebere ke dni sloučení veškeré obchodní jmění zanikající společnosti Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost.


Brno - další firmy:

Libor Janíček- Brno - Lesná

Ing. Jana Vaverková- Brno - Starý Lískovec

Jiří Gabriel- Brno - Bystrc

Ing. Roman Hauser- Brno - Lesná

Radka Úradníková- Brno - Židenice

Alena Formánková- Brno - Královo Pole

Petr Mikula- Brno - Staré Brno

Mária Dočkalová- Brno - Královo Pole

Zdeňka Kummerová- Brno - Řečkovice

Miroslav Doležal- Brno - Maloměřice

Roman Kula- Brno - Brno-město

Jan Zaplatil- Brno - Brno-město

Ing. Josef Tománek- Brno - Bohunice

Karel Kalaš- Brno - Jundrov

Ivona Řehánková- Brno - Židenice