Zemědělské stavby Svitavy, státní podnik

ČR - Pardubický kraj - Svitavy

Mapa

Adresa

Svitavy - Předměstí

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00144941
živnostenský úřad: Městský úřad Svitavy
záznam v obchodním rejstříku: Zemědělské stavby Svitavy,státní podnik
záznam v živnostenském rejstříku: Zemědělské stavby Svitavy, státní podnik

Zapsáno: 28.12.1988(spisová značka AXII 88 - Krajský soud v Hradci Králové)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 38 015 890Kč

Předmět podnikání

 • provádění průmyslových staveb
 • provádění inženýrských staveb
 • pokrývačství
 • klempířství
 • projektová činnost v investiční výstavbě
 • provádění bytových a občanských staveb
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • inženýrská činnost ve výstavbě
 • výroba zboží z plastů
 • výroba ocelových konstrukcí a montáž
 • provádění tepelných a hlukových izolací
 • výroba cementového zboží a umělého kamene
 • revize elektrických zařízení (v rozsahu platného oprávnění)
 • projektování elektrických zařízení (v rozsahu pl. oprávnění)
 • elektroinstalatérství (v rozsahu platného oprávnění)
 • pronájem jiných strojů a přístrojů
 • hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), výjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích
 • silniční motorová doprava (platnost do 28.5.1993)
 • správa majetku určeného k restituci
 • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
 • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
 • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 28.09.1992
poslední živnost: 19.05.1997
počet živností: 19
datum poslední změny: 13.09.2007

Statutární orgán

Ing. Břetislav Štefan, fyzická osoba

Brno

funkce: ředitel podniku
Ing. Jana Vaňková, fyzická osoba

Svitavy

funkce: první zástupce ředitele - EN

Zastupování: Státní podnik navenek zastupuje ředitel podniku, v případě jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění ekonomický náměstek jako jeho první zástupce. Podepisování: K vytištěnému, otištěnému, napsanému, či jinak vyznačenému názvu státního podniku připojí svůj podpis ředitel podniku a v případě jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění ekonomický náměstek.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 19.05.1997
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Podnik byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství a výživy České social.republiky ze dne 22.prosince 1988 č.j. 2265/88-323.

Podle dopisu Ministerstva zemědělství a výživy ČSR ze dne 28.3.1989, č.j. 610/89-323 zapisuje se Dodatek k zakládací listině ze dne 22. prosince 1988 jímž určeno jmění podniku při jeho založení a přechod práv a závazků takto: l. Jmění státního podniku činilo při jeho založení 38.146.771,- Kčs 2. Dnem l.ledna 1989 přešel veškerý majetek, práva a závazky v oblasti hospodářských, pracovních a jiných právních vztahů závodů 05 Svitavy národního podniku Zemědělské stavby v Hradci Králo na založený státní podnik Zemědělské stavby Svitavy.

Rozhodnutím č. 1861/1994 ministra zemědělství ČR ze dne 18.10.1994 byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 5172 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a privatizaci ČR dne 2.6.1992 čj. 30/33/42/II/92 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 12.10.1994 čj. 093/1112/94/Lj ve výši Kč 43 639 000,-- ke dni 23.11.1994.

O tuto část majetku se snižuje jmění státního podniku.

Rozhodnutím ministra zemědělství ČR ze dne 14.3.1997 č.j. 883/97-2010 byl zrušen bez likvidace státní podnik Zemědělské stavby Svitavy a ke dni 19.5.1997 se vymazuje z obchodního rejstříku. Majetek, práva a závazky zrušeného státního podniku přechází na státní podnik Státní statek Moravská Třebová, IČO 129305. Souhlas s výmazem udělen Finančním úřadem ve Svitavách 25.dubna 1997 č.j. 23661/97/263/970/7880.


Osoby živnostenského listu

Jan Dvořák,statutární orgán

bydliště:Svitavy - Lány

Svitavy - další firmy:

AQUA - EKO spol. s r.o.- Svitavy - Předměstí

ALFA - ProTech s.r.o.- Svitavy - Předměstí

Anh Ta Thi Kim-KIM- Svitavy - Město

ARI s. r. o. v likvidaci- Svitavy - Předměstí

723 s.r.o.- Svitavy - Lány

ASTIR Svitavy, spol. s r.o.- Svitavy - Kamenná Horka

Antonín Lampárek- Svitavy - Lány

Anton Florek- Svitavy - Předměstí

ALBINA MADA s.r.o.- Svitavy - Lány

Alena Zahradníková- Svitavy - Lačnov

Alena Adámková- Svitavy - Předměstí

Antonín Bendák- Svitavy - Lány

APIA SVITAVY a.s. v likvidaci- Svitavy - Předměstí

Anton Novák- Svitavy - Předměstí

77 s.r.o.- Svitavy - Předměstí