Zemědělské družstvo ZDOBNICE v likvidaci

ČR - Královéhradecký kraj - Slatina nad Zdobnicí

Mapa

Adresa

Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: Zemědělské družstvo
IČ: 00128520
živnostenský úřad: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
záznam v obchodním rejstříku: Zemědělské družstvo ZDOBNICE v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: Zemědělské družstvo ZDOBNICE v likvidaci

Zapsáno: 19.06.1976(spisová značka DrXXIV 2338 - Krajský soud v Hradci Králové)

Kapitál:

  • Zapisovaný kapitál - 100 000Kč
  • Základní vklad - 0Kč

Předmět podnikání

  • zemědělství a lesnictví
  • pronájem výrobních prostředků členům a jiným subjektům
  • silniční motorová doprava
  • výroba obrazových lišt, lešeňových podlážek, zakládacích klínů, dřevěných palet
  • obchodní činnost dle par. 33 a) v rozsahu par. 34 živn.zák.
  • zemědělské a zemní práce prováděné mechanismy
  • výroba jazykových smyček

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
datum konkurzu: 29.05.2003
první živnost: 25.09.1992
poslední živnost: 22.06.2000
počet živností: 5
datum poslední změny: 16.05.2008

Představenstvo

Ing. Bedřich Hrbek, fyzická osoba

Slatina nad Zdobnicí

funkce: Předseda družstva

Způsob jednání za družstvo: Za družstvo jedná předseda, popřípadě další člen pověřený členskou schůzí. Jménem družstva jedná likvidátor ve všech úkonech směřujících k likvidaci družstva.

Likvidace

Ing. Jan Rumpela, fyzická osoba

Rychnov nad Kněžnou

Prokura

ing. Jan Rumpela, fyzická osoba

Rychnov nad Kněžnou

V rámci prokury je oprávněn podepisovat dle § 14 zák.č. 513/91 Sb. K předepsanému nebo předtištěnému názvu družstva připojí svůj podpis a zkratku p.p.

Družstevníci

fyzická osoba, fyzická osoba
vklad: 10 000Kč
právnická osoba, fyzická osoba
vklad: 50 000Kč
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 19.06.2007
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno podle zákona č. 49/59 Sb. usnesením usta- vující členské schůze ze dne 27.11.1975 a schválením rady ONV v Rychnově nad Kněžnou ze dne 22.1.1976. Toto družstvo vzniklo sloučením: Jednotné zemědělské družstvo v Pěčíně - Dz 51, Jednotné zemědělské družstvo Slatina nad Zdobnicí - Dz 860, Jednotné zemědělské družstvo v Rybné nad Zdobnicí - Dz 736, která všechna zanikla ke dni 1.ledna 1976, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalo toto jako přejímající družstvo.

Právní poměry se řídí stanovami schválenými 17.12.1992.

Členská schůze družstva rozhodla o rozhodnutí o zrušení družstva a jeho vstupu do likvidace k 1.3.2002. Ke dni vstupu společnosti do likvidace zvolila do funkce likvidátora družstva Ing. Jana Rumpelu.

Usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 16. listopadu 2001 č.j. Nc 4004/2001-4 se nařizuje exekuce na majetek společnosti Zemědělské družstvo ZDOBNICE v likvidaci, identifikační číslo 001 28 520, Slatina nad Zdobnicí. Provedním exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková, Exekutorský úřad Hradec Králové, se sídlem Gočárova 1105/36.

Usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 31. července 2002 č.j. Nc 4156/2002-6 se nařizuje exekuce na majetek společnosti Zemědělské družstvo ZDOBNICE v likvidaci, identifikační číslo 001 28 520, Slatina nad Zdobnicí. Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková, Exekutorský úřad Hradec Králové, Gočárova 1105/36, Hradec Králové.

Usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 30. září 2002 č.j. Nc 4190/2002-4 se nařizuje exekuce na majetek společnosti Zemedělské družstvo ZDOBNICE v likvidaci, identifikační číslo 001 28 520, Slatina nad Zdobnicí. Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Oldřich Svoboda, Exekutorský úřad Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493, Hradec Králové.

Vymazává se z obchodního rejstříku družstvo Zemědělské družstvo ZDOBNICE v likvidaci se sídlem Slatina nad Zdobnicí, identifikační číslo 00128520, které bylo zrušeno dne 26. září 2006 usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 45 K 17/2003-274 ze dne 23. května 2006, kterým byl zrušen konkurz po splnění rozvrhového usnesení. Právní důvod výmazu: zrušení družstva bez likvidace


Osoby živnostenského listu

Ing. Bedřich Hrbek,statutární orgán

bydliště:Slatina nad Zdobnicí

Slatina nad Zdobnicí - další firmy:

Jiří Kaplan- Slatina nad Zdobnicí

Petr Hlávka- Slatina nad Zdobnicí

Stanislav Ulrych- Slatina nad Zdobnicí

Jiří Landa- Slatina nad Zdobnicí

Iveta Gruntová- Slatina nad Zdobnicí

Petr Urban- Slatina nad Zdobnicí

Jiří Hájek- Slatina nad Zdobnicí

MUDr. Ivona Plšková- Slatina nad Zdobnicí

Karel Dušek- Slatina nad Zdobnicí

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí- Slatina nad Zdobnicí

Pavel Holubář- Slatina nad Zdobnicí

Ladislav Jedlinský- Slatina nad Zdobnicí

Ladislav Just- Slatina nad Zdobnicí

Alena Mačatová- Slatina nad Zdobnicí

Jiří Čada- Slatina nad Zdobnicí