Zemědělské družstvo Řepníky

ČR - Pardubický kraj - Řepníky

Mapa

Adresa

Řepníky

Právní forma: Družstevní podnik zemědělský
IČ: 00655996
živnostenský úřad: Městský úřad Vysoké Mýto
záznam v obchodním rejstříku: Zemědělské družstvo Řepníky se sídlem v Řepníkách
záznam v živnostenském rejstříku: Zemědělské družstvo Řepníky

Zapsáno: 01.01.1991(spisová značka DrXXV 9 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

  • Předmětem činnosti družstva je: a) provozování zemědělské výroby na zemědělské půdě, kterou užívá v lesích, které užívá b) potravinářská výroba zpracováním výrobků a surovin z vlastní produkce nebo z nakupovaných výrobků a surovin c) výkon jiné hospodářské činnosti, prácí a služeb pro družstvo, členy, občany a organizace pokud nejsou provozovány podle ust. odst. 1) pís. a) a b) tohoto článku:
  • I. dřevovýroba - zpracování dřeva na řezivo, palety, obaly - výroba nábytku a bytového zařízení, dřevařská výroba
  • II. kovovýroba - zemědělské stroje a manipulační zařízení - kontejnery a jejich nosiče - přívěsy a návěsy - klempířské výrobky a práce - renovace strojů a náhradních dílů - opravy traktorů a ostat. motorových vozidel
  • III. stavební činnost - stavební a montážní práce - výroba stavebních prvků a doplňků stavebních děl - montáž, opravy a rekonstrukce, servis a pronájem staveb. strojů a zařízení
  • IV. obchodní činnost - velkoobchodní, nákupní a odbytová činnost v dodávkách ze- leniny, ovoce mírného pásma, brambor, květin a květinářs- kých výrobků, osiv, krmiv, hnojiv, chemických postřiků a doplňků biofaktorů, odbytová činnost pro pěstitele a cho- vatele - maloobchodní činnost v sortimentu potravin, ovoce, zeleniny, květin a ostatních zeměd. výr. zařízení a potřeb pro domácnost potřeb pro dopravu a sport
  • stavebních potřeb hygienického, drogistické a zdravotnického zboží vlastní vyrobené zboží - obchodní služby - ubytovací služby - provozování doplňkových služeb cestovního ruchu, včetně prodeje dárkových a doplňkových předmětů - doprava
  • V. ostatní činnost - ve spolupráci s odbornými pracovníky, výzkumná a vývojová činnost - ověřování a vývoj biologicky účinných preparátů - zpracování a výroba látek v progranu ADAPRETE (adaptogenní rostliny v prevenci a terapii) se zaměřením na zemědělské využití - ověřování vitaminozních přípravků a biofaktorů ve spoluprá- ci s VÚBLV Pohoří Chotouň a VÚKPS Pečky a dalšími výzkumný- mi pracovišti
  • výroba upomínkových předmětů, nášivek Činnost vyžadující souhlas podle zvláštních předpisů může družst- vo provozovat jen s tímto souhlasem

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 10.03.1992
poslední živnost: 31.12.1992
počet živností: 1
datum poslední změny: 17.03.2006

Představenstvo

Jan Dostál, fyzická osoba

Řepníky

funkce: předseda
Ladislav Šípek, fyzická osoba

Řepníky

funkce: místopředseda
František Jankovský, fyzická osoba

Luže

funkce: ředitel

Zastupování: Družstvo zastupuje navenek předseda, v jeho nepřítomnosti místo- předseda nebo ředitel. Podepisování: K vytištěnému názvu družstva připojí svůj podpis předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo ředitel

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 31.12.1992
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Zemědělské družstvo bylo založeno usnesením ustavující schůze dne 14.11.1990.

Ručení: Členové družstva ručí za úhradu vzniklých ztrát do výše zá- klad. člen. podílu, který byl stnoven ve výši 10 000,- Kčs.

v y m a z á v á s e Zemědělské družstvo Řepníky se sídlem v Řepníkách b e z l i k v i d a c e . Všechna práva a povinnosti přecházejí na ALA a. s. Řepníky se sídlem v Řepníkách čp. 126


Řepníky - další firmy:

Vladimír Kašpar- Řepníky - Pěšice

Jaroslav Křepelka- Řepníky

Dagmar Stříteská REALITY- Řepníky

Pavel Ptáček- Řepníky

Borys Korshunov- Řepníky

Envir s.r.o.- Řepníky

A L A , a.s. Řepníky- Řepníky

Martina Mrázková- Řepníky - Popovec

Obec Řepníky- Řepníky

Jaroslav Křepelka- Řepníky

Libor Syrový- Řepníky - Popovec

TK Střemošice, o.s.- Řepníky

F. O. S. CZ s.r.o.- Střemošice - Bílý Kůň

Mariya Korshunova- Řepníky

Vira Tatach- Řepníky