Zemědělské družstvo Dolany

ČR - Pardubický kraj - Křičeň

Mapa

Adresa

Křičeň

Právní forma: Zemědělské družstvo
IČ: 00127159
živnostenský úřad: Magistrát města Pardubic
záznam v obchodním rejstříku: Zemědělské družstvo Dolany
záznam v živnostenském rejstříku: Zemědělské družstvo Dolany

Zapsáno: 20.07.1949(spisová značka DrXXIV 1057 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

  • Zemědělská výroba
  • Výroba a opravy zemědělských strojů
  • Zámečnictví
  • Silniční motorová vozidla

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 23.02.1993
poslední živnost: 01.11.1994
počet živností: 4
datum poslední změny: 07.09.2006

Představenstvo

Ing. Ladislav Štěpánek, fyzická osoba

Staré Ždánice

funkce: Předseda
Ing. František Klubíčko, fyzická osoba

Bukovka-Habřinka

funkce: Místopředseda
Ing. Arnošt Košťál, fyzická osoba

Vysoké Chvojno

funkce: Místopředseda
Zdeněk Morávek, fyzická osoba

Opatovice n.L. č.114

funkce: Člen představenstva
Ing. Josef Jičínský, fyzická osoba

Pardubice

funkce: Člen představenstva
František Skala, fyzická osoba

Libišany

funkce: Člen představenstva
Josef Komárek, fyzická osoba

Rohoznice

funkce: Člen představenstva
Věra Volejníková, fyzická osoba

Rohoznice

funkce: Členka představenstva
Marie Součková, fyzická osoba

Křičeň

funkce: Členka představenstva
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 01.11.1994
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Vznik: schválením ÚRD, zastoupené ODR v Pardubicích z 18. 7. 1949, čj. 120/KF/49, podle zákona č. 69/1949 Sb. Vyhlášky: vyvěšením na oznamovací tabuli v sídle družstva. Podle zákona č. 69/1949 Sb. přetvořilo se dnem 18. 7. 1949 zemědělské strojní družstvo v Dolanech v JZD v Dolanech, čímž veškerá práva a závazky tohoto družstva přešly bez likvidace na Jednotné zemědělské družstvo v Dolanech.

Podle usnesení členské schůze ze dne 26. 4. 1971, společné slučovací členské schůze ze dne 1. 7. 1971 a souhlasu rady ONV v Pardubicích ze dne 29. 12. 1971 zapisuje se ke dni 1. 1. 1972 sloučení: JZD v Křičeni - DZ 969 JZD Rovnost se sídlem ve Starých Ždánicích - Dz 1029 JZD v Rohoznici - Dz 1270, všech družstev jako přejímaných s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace. Práva a závazky všech zaniklých družstev převzalo družstvo přejímající.

Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 6. 8. 1974, usnesení členské schůze přejímajícího družstva ze dne 19. 9. 1974, usnesení společné slučovací schůze ze de 2O. 12. 1974 a usnesení Rady ONV v Pardubicích ze dne 24. 4. 1975 zapisuje se sloučení schválené ke dni 1. 1. 1975 družstva: Jednotné zemědělské družstvo v Bukovce, zapsaného v podnikovém rejstříku pod Dz 1296 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo.

Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 9. 11. 1977, usnesení členské schůze přejímajícího družstva ze dne 11. 11. 1977, společné slučovací schůze ze dne 9. 12. 1977 a souhlasu ONV odboru VLHZ v Pardubicích, ze dne 2. 3. 1978, čj. Zem.178/78 zapisuje se sloučení schválené ke dni 1. 1. 1978 družstva. Jednotné zemědělské družstvo Polabí se sídlem v Opatovicích n. L., zapsané v podnikovém rejstříku pod Dz 2126 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo k tomuto dni zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přejímá přejímající družstvo.

Nové stanovy schváleny dne 12.12.1992

Zastupování: Družstvo zastupuje navenek předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

Podepisování: Za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

Základní zapisované jmění: 22,860.000,-- Kč

Základní členský vklad: u fyzické osoby 30.000,-- Kč u právnické osoby 150.000,-- Kč

V y m a z u j e s e : Zemědělské družstvo Dolany, se sídlem v Křičeni bez likvidace k 1.11.1994. Ostatní skutečnosti: Družstvo zaniklo rozdělením na: Agrodružstvo Klas, se sídlem v Křičeni ( Dr.313 ) a Zemědělské družstvo Dolany se sídlem v Křičeni, Křičeň ( Dr.312). Obě družstva přebírají majetek, práva a závazky zaniklého družstva.


Křičeň - další firmy:

Ing. Šárka Čechová- Křičeň

Ivan Tanchynets- Křičeň

EUROTONER a.s.- Křičeň

Maxwell William Andrews- Křičeň

AGRODRUŽSTVO KLAS- Křičeň

Romana Šturmová- Křičeň

Sergiy Melnyk- Křičeň

Petro Melnyk- Křičeň

IPPON FINANCIAL s.r.o.- Křičeň

Galyna Melnyk- Křičeň

4better s.r.o.- Křičeň

TOLERANCE s.r.o.- Křičeň

Olha Hubal- Křičeň

Volodymyr Yerichev- Křičeň