Zemědělské družstvo Běchary

ČR - Královéhradecký kraj - Běchary

Mapa

Adresa

Běchary

Právní forma: Zemědělské družstvo
IČ: 00023621
živnostenský úřad: Městský úřad Jičín
záznam v obchodním rejstříku: Zemědělské družstvo Běchary, v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: Zemědělské družstvo Běchary

Zapsáno: 17.07.1975(spisová značka DrXXIV 2316 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

 • Zemědělská výroba a zpracování zemědělských surovin
 • Poskytování prací a služeb pro čeleny, občany i právnické osoby - zejména doprava, polní práce, opravárenství, obchodní činnost, drobné služby za podmínek stanovených vnitrodružstevními předpisy.
 • Poskytování technických, technologických, organizačních, ekonomických a obchodních služeb jiným subjektům.
 • Pronájem vlastních a svěřených výrobních prostředků jiným subjektům.
 • Lisování, opracování plastických hmot včetně montáže polotovarů a konečných výrobků.
 • Stavební práce - investiční i opravy.
 • Truhlářská práce a dřevovýroba.
 • Obchodní činnost včetně maloobchodního prodeje.
 • Zahraniční obchod a kooperace se zahraničím - v souladu s § 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. (u dovozu, vývozu) s vyj. nař. vlády č. 256/90 Sb.
 • Chov kožešinových zvířat.
 • Speciální zemědělská výroba - pěstování žampionů a pod.
 • V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 04.08.1992
poslední živnost: 04.08.1994
počet živností: 1
datum poslední změny: 11.03.2008

Představenstvo

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje navenek předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda.

Likvidace

Ing. Jan Lukeš, fyzická osoba

Vrchlabí

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 28.02.2008
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno podle zákona číslo 49/1959 Sb., usnesením slučovací schůze ze dne 7.2.1975 a schválením rady Okresního národního výboru ze dne 24. dubna 1975, číslo 855/93. Toto družstvo vzniklo sloučením: 1/ JZD Běchary - Židovice, zaps. v pod. rekstř. pod Dz 413; 2/ JZD Podháj Cholenice - Vršce, zaps. v podnik. rejstř. pod Dz 577; která zanikla ke dni 1. ledna 1975, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalo toto jako přejímající družstvo.

Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze dne 22. února 1991 a upravených podle zák. č. 162/90 Sb.

Ručení: Členové družstva ručí za případnou ztrátu družstva členskými podíly. Minimální členský podíl činí 10.000,-Kčs.

Vymazává se z obchodního rejstříku Zemědělské družstvo Běchary, v likvidaci, se sídlem Běchary, 507 32 Kopidlno po zrušení konkursu pro nedostatek majetku a po skončení likvidace.


Běchary - další firmy:

Renata Lagronová- Běchary

Jana Vlasáková- Běchary

Jiří Cerman- Běchary - Běchárky

Václav Nový- Běchary - Běchárky

AGROSLUŽBY spol. s r.o. se sídlem v Běcharech 54- Běchary