ZELENINA HRADEC KRÁLOVÉ, s.p.

ČR - Královéhradecký kraj - Hradec Králové

Mapa

Adresa

Hradec Králové - Svobodné Dvory

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00021091
živnostenský úřad: Magistrát města Hradce Králové
záznam v obchodním rejstříku: ZELENINA HRADEC KRÁLOVÉ, státní podnik "v likvidaci"
záznam v živnostenském rejstříku: ZELENINA HRADEC KRÁLOVÉ, s.p.

Zapsáno: 01.01.1989(spisová značka AXII 78 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

 • Základním předmětem činnosti státního podniku je uspokojování potřeb občanů na vnitřním trhu prodejem zboží a poskytování souvisejících služeb. Za tím účelem státní podnik provádí zejména:
 • maloobchodní a velkoobchodní činnost v sortimentu ovoce, zeleniny, brambor a výpěstků i výrobků z nich, včetně tržní úpravy,
 • výkup ovoce, zeleniny a brambor od pěstitelů,
 • nákup a prodej pěstitelských prostředků,
 • výrobu zařízení a prostředků souvisejících s hlavní činností a poskytování s ní spojených služeb,
 • velkoobchodní prodej družstevnímu obchodu a ostatním odběratelům
 • V souladu s obecně závaznými právními předpisy může státní podnik stanovený předmět činnosti překročit
 • Zahraničně obchodní činnost v rozsahu: dovoz jižního ovoce
 • dovoz a vývoz zeleniny, ovoce mírného pásma a brambor, výrobků z ovoce, zeleniny, brambor a dalších potravinářských výrobků
 • dovoz zařízení na zpracování zeleniny, ovoce a brambor
 • dovoz osiv, sadby, zahradnického materiálu, specializované techniky a chemických přípravků pro ochranu rostlin
 • sjednávání a realizace bartrových obchodů
 • zajišťování a zprostředkování kamionové dopravy, celních formalit, fakturace, platebních a inkasních náležitostí

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 08.09.1992
poslední živnost: 07.12.2004
počet živností: 1
datum poslední změny: 03.02.2006

Statutární orgán

Dr. Ivan Škvrna, fyzická osoba

Hradec Králové

funkce: Ved.vnitripod.útvaru-zástupce
Jarmila Jandáková, fyzická osoba

Hradec Králové

funkce: Statut.zást.prac.pověř.říz.s.p.

Způsob jednání za podnik: Státní podnik v likvidaci zastupuje a za něj podepisuje likvidátor.

Likvidace

Doc.JUDr.Ing. Jan Lang CSc., fyzická osoba

Praha 7

Zakladatelé státního podniku

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, právnická osoba

Praha 1

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 07.12.2004
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Podnik byl zřízen zakladací listinou ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky ze dne 23.prosince 1988, č.j. 3716/88.

Podle dopisu Ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČSR ze dne 18.dubna 1989, č.j. 3 287/89 zapisuje se dodatek k zakladací listině ze dne 23.prosince 1988, jímž určeno jmění státního podniku Zelenina Hradec Králové ke dni založení takto: 142 507 000,- Kčs.

Rozhodnutím č. 44874/93/5300 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 13.12.1993 se ruší státní podnik Zelenina Hradec Králové a vstupuje dnem 1.1.1994 do likvidace.

Vymazává se z oddílu AXII vložky 78 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové státní podnik ZELENINA HRADEC KRÁLOVÉ, státní podnik "v likvidaci" se sídlem Hradec Králové, identifikační číslo 000 21 091. Právní důvod výmazu - ukončení likvidace.


Hradec Králové - další firmy:

IRONOX s.r.o.- Hradec Králové - Kukleny

PERMON a.s.- Hradec Králové

Miloš Bartoš- Hradec Králové - Nový Hradec Králové

JANSA spol. s r.o.- Hradec Králové

MOS, spol. s r.o.- Hradec Králové - Slezské Předměstí

Václav Loskot- Hradec Králové - Slezské Předměstí

P.I.M. s.r.o.- Hradec Králové

KRYST - Oil, spol. s r.o. v likvidaci- Hradec Králové - Slezské Předměstí

Ing. Miloš Čáp- Hradec Králové - Třebeš

V-TEL, s.r.o.- Hradec Králové

TURANDOT, s.r.o.- Hradec Králové - Nový Hradec Králové

M-TRANS s.r.o. v likvidaci- Hradec Králové - Slezské Předměstí

K á m e n Hradec Králové spol. s r.o.- Hradec Králové

Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.- Hradec Králové

TYMOS spol. s r.o.- Hradec Králové - Pražské Předměstí