Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

ČR - Jihočeský kraj - Písek

Mapa

Adresa

Písek - Budějovické Předměstí

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 70890889
živnostenský úřad: Městský úřad Písek
záznam v obchodním rejstříku: Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391
záznam v živnostenském rejstříku: Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Zapsáno: 13.10.2001(spisová značka Pr 9 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Doplňková činnost

 • realitní činnost - pronájem nebytových prostor, tělocvičen a školních hřišť na dobu určitou maximálně však na 1 školní rok bez souhlasu zřizovatele, půjčování školních a ostatních zařízení pro sportovní a společenské účely do 30 dnů bez souhlasu zřizovatele
 • hostinská činnost - stravování cizích strávníků
 • mimoškolní výchova a vzdělávání
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • vydavatelské a nakladatelské činnosti
 • pronájem a půjčování movitých věcí do 30 dnů bez souhlasu zřizovatele
 • výuka jazyků
 • masérské, rekondiční a regeneračníslužby

Předmět činnosti podnikání

 • 1. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanovením Části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání.
 • 2. Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání.
 • 3. Zařízení školního stravování - školní jídelna poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými předpisy.
 • 4. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
 • 5. Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání, jeho činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 16.03.2001
počet živností: 9
aktichních živností: 3
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 14.12.2011

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 16.03.2001
Činnosti živnosti
 • Vydavatelské a nakladatelské činnosti
 • Realitní činnost
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Výuka jazyků
 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • Výchova a mimoškolní vzdělávání
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Hostinská činnost
vznik: 19.03.2001
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby
vznik: 31.08.2004

Statutární orgán

Mgr. Pavel Koc, fyzická osoba

Protivín

funkce: ředitel
ve funkci od: 01.08.2011

Ředitel organizace jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k názvu organizace připojí vlastnoruční podpis. Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí vyplývajících jí z vnitřního organizačního předpisu organizace nebo na základě písemného zmocnění uděleného jí ředitelem organizace. Ke svému podpisu pak připojí vyznačení svého zmocnění.

stav subjektu: Aktivní

Osoby živnostenského listu

Mgr. Pavel Koc,statutární orgán

bydliště:Protivín

Písek - další firmy:

Luděk Pavlíček- Písek - Budějovické Předměstí

Milena Laurová- Písek - Budějovické Předměstí

Eva Marušková- Písek - Budějovické Předměstí

Arnošt Petráček- Písek - Budějovické Předměstí

Jiří Mareš- Písek - Vnitřní Město

B-STORES s.r.o.- Písek - Budějovické Předměstí

Milan Pelc- Písek - Budějovické Předměstí

Radek Mikšátko- Písek - Smrkovice

Jaroslav Vondrášek- Písek - Budějovické Předměstí

Iveta Holečková- Písek - Vnitřní Město

Zdeněk Pipek- Písek - Budějovické Předměstí

AGROLES s.r.o.- Písek - Pražské Předměstí

LOVATO Electric s.r.o.- Písek - Pražské Předměstí

ODPADY PÍSEK s.r.o.- Písek - Budějovické Předměstí