Výzkumný ústav stavebních a zemních strojů, státní podnik

ČR - Jihomoravský kraj - Brno

Mapa

Adresa

Brno - Zábrdovice

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00008800
živnostenský úřad: Magistrát města Brna
záznam v obchodním rejstříku: Výzkumný ústav stavebních a zemních strojů, státní podnik
záznam v živnostenském rejstříku: Výzkumný ústav stavebních a zemních strojů, státní podnik

Zapsáno: 01.07.1990(spisová značka AXXIX 391 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 07.10.1992
poslední živnost: 13.07.2000
počet živností: 7
datum poslední změny: 06.11.2007

Statutární orgán

Doc. ing. František Nahodil CSc., fyzická osoba

Praha 4

funkce: pověřen řízením s.p.
Bohumír Koukal, fyzická osoba

Brno

funkce: zástupce ředitele
vedoucí úseku technicko-výrobního

Způsob jednání za podnik: K názvu státního podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupci.

Zakladatelé státního podniku

Ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, právnická osoba

Praha 1

Rozhodnutím č. 54/1990 ze dne 20.6.1990, s účinností od 1.7.1990.
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 13.07.2000
ostatní skutečnosti:

Na základě rozhodnutí ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ze dne 20.6.1990 byl dnem 30.6.1990 Výzkumný ústav stavebních a zemních strojů vyčleněn ze státního podniku Závody těžkého strojírenství.

Jmění státního podniku činí k 31.12.1992: 63,354.000,-- Kč

Dne 27..3.1998 rozhodl ministr průmyslu a obchodu dopisem č.j. 8100/98/2020/1000 že s účinností od 31.3.1998 odvolává Ing. K. Smolku a od 1.4.1998 pověřuje řízením Ing. F. Nahodila.

Ministr průmyslu a obchodu svým rozhodnutím č. 148/98 ze dne 12.6.1998, č.j. 19315/98/3110/686, PID: MIPOX005AJB5, převádí ke dni 1.7.1998 část privatizovaného majetku formulář 4 C /3005 vyjmutého ze státní podniku na Fond národního majetku ČR.Majetek je uveden v privat. projektu č. 20457, který byl předložen společností Panekol, s.r.o. a schválen MF a vládou ČR.Hodnota převáděného majetku dle aktualizace schváleného privat. projektu ke dni 31.12.1996 činí 11061 tis. Kč. Tato hodnota bude zpřesněna mimoř. účet. uzávěrkou ke dni předcházejícímu den převodu majetku na Fond národního majetku ČR. Spolu s převáděným majetkkem přecházejí na Fond národního majetku ČR práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jiných právních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.

Vymazává se z obchodního rejstříku obchodní jméno : Výzkumný ústav stavebních a zemních strojů, státní podnik se sídlem Brno, Cejl 10a z obchodního rejstříku se všemi zápisy. K výmazu dochází na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 265/1998 ze dne 21.12.1998, kterým byl s.p. zrušen bez likvidace ke dni 20.1.1999, neboť výše uvedený s.p. nemá žádný majetek, tento byl převeden na jiné subjekty dle obecně závazných právních předpisů.


Osoby živnostenského listu

Bohumír Koukal,statutární orgán

bydliště:Brno - Staré Brno

Brno - další firmy:

Marek Fiala- Brno - Starý Lískovec

Ing. Ingrid Hradečná- Brno - Veveří

Leoš Kroutil- Brno - Černá Pole

Ing. Roman Hauser- Brno - Lesná

Pavel Mikulica- Brno - Nový Lískovec

RNDr. Simona Klenovská- Brno - Žabovřesky

Ing. Eva Novotná- Brno - Černá Pole

Zdeňka Kummerová- Brno - Řečkovice

Ivona Řehánková- Brno - Židenice

Gertraud Kocábová- Brno - Brno-město

Ladislav Bogár- Brno - Štýřice

Ing. Hana Turečková- Brno - Kníničky

Roman Kula- Brno - Brno-město

Ing. Josef Křivinka- Brno - Bohunice

Jan Zaplatil- Brno - Brno-město