VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 042, OLOMOUC, STÁTNÍ PODNIK

ČR - Olomoucký kraj - Olomouc

Mapa

Adresa

Olomouc

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00000558
živnostenský úřad: Magistrát města Olomouce
záznam v obchodním rejstříku: VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 042, OLOMOUC, STÁTNÍ PODNIK
záznam v živnostenském rejstříku: VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 042, OLOMOUC, STÁTNÍ PODNIK

Zapsáno: 30.06.1989(spisová značka AXIV 160 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 43 786 656Kč

Předmět podnikání

 • nakládání a obchodování s vojenským materiálem v souladu s platnými zákony a uzavřenými smlouvami, oprávnění poskytovat pro tento materiál i veškeré služby a zabezpečovat jeho vývoz či dovoz po obdržení pšíslušné licence
 • ubytovací služby
 • povinným předmětem činnosti podniku jsou přednostní dodávky pro obranu a bezpečnost státu na základě uzavřených smluv
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • provádění zemních prací
 • oprava vojenské a speciální techniky vyjma živností uvedených v přílohách 1 - 3 živ. zákona
 • výrobní a opravárenská činnost dřevařského charakteru vyjma živností řemeslných
 • výrobní a opravárenská činnost strojírenského charakteru vyjma živností uvedených v přílohách 1 - 3 živ. zákona
 • základním předmětem činnosti je uspokojování veřejně prospěšných zájmů čs. státu v zabezpečení obranyschopnosti ČR
 • vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 09.11.1992
poslední živnost: 25.02.2003
počet živností: 7
datum poslední změny: 16.12.2005

Statutární orgán

Ing. Bohumír Navrátil, fyzická osoba

Olomouc

funkce: ředitel
ve funkci od: 16.08.1993
Ing. Liboslav Nečesaný, fyzická osoba

Olomouc

funkce: zástupce ředitele
ve funkci od: 01.02.2002
1. zástupce ředitele pro řízení technicko-výrobního úseku

Jednání: Jménem státního podniku jedná ve všech jeho záležitostech ředitel podniku nebo jeho zástupce. Podepisování: Za státní podnik se podepisuje tak, že k názvu státního podniku vytištěnému nebo jinak vyznačenému připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel státního podniku nebo jeho zástupce.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 07.10.2002
ostatní skutečnosti:

Zřízení: Státní podnik byl založen zakládací listinou federálního ministerstva národní obrany č.j. 1105-84 ze dne 23. června 1989.

Den vzniku: 1. červenec 1989

Ostatní sutečnosti: Majetek podniku je vymezen věcmi k nimž má VOP 042 Olomouc, s.p. vlastnické právo, majetkovými právy k nimž má právo hospodaření a dále ostatními majetkovými právy podniku. Podle z.č. 111/90 Sb. a v souladu s usnesením vlády ČSFR č. 620/90 z 13.9.1990 a RMO č. 71/90 z 21.12.1990 je Vojenský opravárenský podnik 042 Olomouc, s.p. státním podnikem k uspokojování veřejně prospěšných zájmů.

Vymazává se ke dni právní moci usnesení z obchodního rejstříku státní podnik VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 042 OLOMOUC, STÁTNÍ PODNIK se sídlem Olomouc, IČO: 00 00 05 58. Právní důvod výmazu: ------------------- Rozhodnutím zakladatele ze dne 5.4.2002, č.j. 50385/53/2002-8201 rozhodl zakladatel o sloučení Vojenského opravárenského podniku 042 Olomouc, s.p. se sídlem v Olomouc, IČO: 00 00 05 58 (zanikající podnik) s VOP - 026 Šternberk, s.p. se sídlem ve Šternberku, Olomoucká 175, IČO: 00 00 04 93 (nástupnický podnik). Podle § 7 odst. 1 zák.č. 77/1997 Sb. dochází ke sloučení dnem zápisu do obchodního rejstříku.


Osoby živnostenského listu

Ing. Bohumír Navrátil,statutární orgán

bydliště:Olomouc

Ing. Liboslav Nečesaný,statutární orgán

bydliště:Olomouc

Olomouc - další firmy:

Vodovody a kanalizace Olomouc, státní podnik- Olomouc

Cukrovary Olomouc, státní podnik v likvidaci- Olomouc-Holice - Holice

MEKO kožedělné družstvo- Olomouc - Chválkovice

STAVBA družstvo Olomouc- Olomouc

Univerzita Palackého, Olomouc- Olomouc - Pavlovičky

Hanácký masokombinát Olomouc, a.s.- Olomouc - Holice

Tělovýchovná jednota, přís. org.- Olomouc - Nová Ulice

Služby města Olomouce, s.p.- Olomouc - Nová Ulice

Zoologická zahrada Olomouc příspěvková organizace- Olomouc - Svatý Kopeček

Olma, Mlékárenský průmysl Olomouc, státní podnik- Olomouc - Holice

Dům dětí a mládeže Olomouc- Olomouc

Moravská filharmonie Olomouc- Olomouc

SIGMA Olomouc, státní podnik- Olomouc - Chválkovice

SIGMIA akciová společnost- Olomouc - Hodolany

AQUACOOP společný podnik čs.-sovět.- Olomouc - Nová Ulice