Univerzal, výrobní družstvo Prostějov

ČR - Olomoucký kraj - Prostějov

Mapa

Adresa

Prostějov

Právní forma: Výrobní družstvo
IČ: 00030571
živnostenský úřad: Městský úřad Prostějov
záznam v obchodním rejstříku: Univerzal, výrobní družstvo Prostějov
záznam v živnostenském rejstříku: Univerzal, výrobní družstvo Prostějov

Zapsáno: 11.05.1951(spisová značka Dr 441 - Krajský soud v Brně)

Kapitál:

  • Zapisovaný kapitál - 100 000Kč
  • Základní vklad - 2 000Kč

Předmět podnikání

  • truhlářství - výroba v oboru dřevozpracujícím, stavebně truhlářské výrobky
  • kartonáž, obalové předměty, výrobky z papíru a lepenky, vinutá kartonáž
  • knihtisk, včetně vázání knih, tištění stuh
  • čalounické práce
  • výroba nástrojů - kovovýroba
  • obchodní a zprostředkovatelská činnost

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
datum konkurzu: 15.11.1999
první živnost: 20.11.1992
poslední živnost: 20.09.2003
počet živností: 9
datum poslední změny: 21.05.2008

Představenstvo

Jiří Kovář, fyzická osoba

Jablonné nad Orlicí

funkce: předseda
Zdeněk Hejzlar, fyzická osoba

Letohrad

funkce: místopředseda
Ludmila Vyhlídalová, fyzická osoba

Vřesovice

funkce: člen představenstva

Způsob jednání za družstvo: Za družstvo jedná navenek předseda. V jeho nepřítomnosti člen představenstva pověřený k tomu písemně předsedou družstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy družstva a nejméně jednoho člena představenstva.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 07.06.2006
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Družstvo vzniklo dle společenstevní smlouvy ze dne 5.8.1919.

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 3.11.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst.l obch.zák. a § 9.odst.6 písm.a) z.č. 42/1992 Sb. Dílčí členské schůze 18.3.-20.3.1996 schválily změnu stanov. Členská schůze 6.8.1997 schválila změnu stanov.

Výše částky převedené do nedělitelného fondu při transformaci: 50.000--Kčs

27.10.1997 byla sepsána smlouva o prodeji části podniku, jíž došlo k prodeji části podniku společnosti UNIVERZAL plus s.r.o., se sídlem Prostějov, Sebastiniho 6, IČO 25502701, společnost je zapsaná u KOS v Brně v oddíle rg C vložka 28379.

Členská schůze 20.4.1998 schválila změnu stanov.

Vymazává se z obchodního rejstříku Obchodní firma: Univerzal, výrobní družstvo Prostějov Sídlo: Prostějov, Rejskova 45, PSČ 796 01, IČO: 000 30 571 se všemi zápisy Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4.6.2003 číslo jednací 38 K 14/97-431 bylo rozhodnuto takto: Konkurs na majetek úpadce: Univerzal, výroní družstvo Prostějov, Prostějov, Rejskova 45, IČ: 00030571 se zrušuje po splnění rozvrhového usnesení


Prostějov - další firmy:

Dušan Lešanský- Prostějov

Jaroslav Kořínek- Prostějov - Čechovice

Petr Reiter- Prostějov

Jaroslav Kratochvil- Prostějov

František Veselý- Prostějov

Marie Plachá- Prostějov

Pavel Slepánek- Prostějov

Milan Hajduk- Prostějov

Martina Pevná- Prostějov - Vrahovice

František Petýrek- Prostějov

Eva Smržová- Prostějov

Miroslav Brzobohatý- Prostějov

Roman Lukáš- Prostějov

Libuše Dofková- Prostějov

Ema Buřtová- Prostějov