TESLA, akciová společnost

ČR - Hlavní město Praha - Praha 9

Mapa

Adresa

Praha - Hloubětín

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00009709
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 9
záznam v obchodním rejstříku: TESLA, akciová společnost
záznam v živnostenském rejstříku: TESLA, akciová společnost

Zapsáno: 03.06.1991(spisová značka B 769 - Městský soud v Praze)

Akcie:

 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 27693596, počet: 1v listinné podobě

Kapitál:

 • Základní kapitál - 27 693 596Kč (splaceno 27 693 596Kč)

Předmět podnikání

 • poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • projektová činnost ve výstavbě
 • Obráběčství
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Zámečnictví, nástrojářství
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 17.09.1992
počet živností: 34
aktichních živností: 7
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 27.09.2012

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství
vznik: 17.09.1992
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 17.09.1992
Činnosti živnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Projektování elektrických zařízení
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zprostředkování obchodu a služeb
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Obráběčství
vznik: 17.09.1992
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
vznik: 21.09.1998
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
vznik: 07.10.1998
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost koncesovaná
předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
vznik: 21.10.1998
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
vznik: 14.07.2003

Statutární orgán - představenstvo

Ing. FRANTIŠEK HÁLA, fyzická osoba

Praha 8 - Troja

funkce: předseda představenstva
členství od: 17.07.2012
ve funkci od: 19.07.2012
Ing. Michal Nováček, fyzická osoba

Benátky nad Jizerou

funkce: člen představenstva
členství od: 17.07.2012
BLANKA WEISSKOPFOVÁ, fyzická osoba

Praha 4 - Háje

funkce: člen představenstva
členství od: 17.07.2012

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva. Ve věcech vymezených zákonem č.412/2005Sb. jedná navenek za společnost určený člen představenstva samostaně. Určení této osoby provádí představenstvo společnosti.

Dozorčí rada

Ing. RENÁTA FRANCOVÁ, fyzická osoba

Praha 5 - Hlubočepy

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 17.07.2012
ve funkci od: 20.07.2012
Eva Spalová, fyzická osoba

Praha 9 - Hloubětín

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 17.07.2012
Ing. Michal Franc, fyzická osoba

Praha 5 - Hlubočepy

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 17.07.2012

Akcionáři

DEKAMAX HOLDINGS LTD, právnická osoba

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Na základě rozhodnutí a smlouvou o převzetí jmění hlavním akcionářem došlo k převodu obchodního jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze zanikající společnosti TESLA-TV a.s. se sídlem Praha 9, Poděbradská 186, IČ: 45 80 87 67 na jejího jediného akcionáře, nástupnickou společnost, TESLA akciová společnost.

K převodu vlastnictví nebo k zastavení akcií je nutný písemný souhlas představenstva společnosti.

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti TESLA, akciová společnost ze dne 30. června 2008 došlo k rozdělení společnosti TESLA, akciová společnost odštěpením sloučením se společností Kideva s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, na kterou přešla část obchodního jmění společnosti TESLA, akciová společnost uvedená ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením a převzetí obchodního jmění. Jediný akcionář společnosti TESLA, akciová společnost dne 30. června 2008 schválil v důsledku rozdělení odštěpením sloučením snížení základního kapitálu společnosti TESLA, akciová společnost, a to z částky 311,164.000,-Kč (slovy: třistajedenáctmilionůjednostošedesátčtyřitisíce korun českých) o částku 283,470. 404,-Kč (slovy: dvěstěosmdesáttřimiliončtyřistasedmdesáttisícčtyřistačtyři koruny české) na částku 27,693.596,-Kč (slovy: dvacetsedmmilionůšestsetdevadesáttřitisícepětsetdevadesátšest korun českých), a to dle ust. § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty každé jedné akcie o nominální hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) z dosavadních 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na 89,-Kč (slovy: osmdesát-devět korun českých). Počet akcií zůstává nezměněn. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je naplnění zákonné podmínky rozdělení odštěpením dle § 220zb odst. 6 obchodního zákoníku, kdy vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nesmí být v důsledku rozdělení odštěpením nižší než její základní kapitál, ledaže bude současně s rozhodnutím o rozdělení odštěpením rozhodnuto také o snížení základního kapitálu společnosti, a to nejméně o částku odpovídající vzniklému rozdílu mezi vlastním kapitálem a základním kapitálem. Částka ve výši 112,564.000,-Kč (slovy: jednostodvanáctmilionůpětsetšedesátčtyřitisíc korun českých) odpovídá rozdílu mezi vlastním kapitálem vykázaným v zahajovací rozvaze společnosti TESLA, akciová společnost sestavené ke dni 01.01.2008 a základním kapitálem společnosti TESLA, akciová společnost. Částka ve výši 170,906.404,-Kč (slovy: jednostosedmdesátmilionůdevětsetšesttisícčtyřistačtyři koruny české) bude zaúčtována na výsledek hospodaření minulých let rozdělované společnosti TESLA, akciová společnost. Lhůta pro předložení akcií společnosti k výměně činí třicet (30) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám.

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 24.10.2013 o přijetí následujícího návrhu na snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu o částku 25.693.596,- Kč (slovy: dvacetpět miliónů šestsetdevadesáttři tisíc a pět set devadesátšest korun českých) z částky 27. 693.596,- Kč (slovy: dvacetsedm miliónů šestsetdevadesáttři tisíc a pět set devadesátšest korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Důvod snížení a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je jednak uvolnění finančních prostředků a jejich vyplacení jedinému akcionáři společnosti a dále jejich efektivní využití v rámci skupiny společnosti. Částka ve výši 25.693.596,-- (slovy: dvacet pět milionů šestsetdevadesát tři tisíc pětsetdevadesát šest korun českých) tj. úhrn snížené jmenovité hodnoty akcie vydané společností, bude vyplacena jedinému akcionáři ve výši 7.600.000, -- (slovy: sedm milionů korun šest set tisíc korun českých), částka 18.093.596, -- (osmnáct milionů devadesát tři tisíc pětsetdevadesát šest korun českých bude zaúčtována na účet ostatní kapitálové fondy. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti bude snížen o částku 25.693.596,- Kč (slovy: dvacetpět miliónů šestsetdevadesáttři tisíc a pět set devadesátšest korun českých) z částky 27.693.596,- Kč (slovy: dvacetsedm miliónů šestsetdevadesáttři tisíc a pět set devadesátšest korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie vydané společností, tj. jednoho kusu akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 27.693. 596,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů šestsetdevadesát tři tisíc pětsetdevadesát šest korun českých) v listinné podobě, na jmenovitou hodnotu 2. 000.000,-- (slovy dva miliony korun českých). Lhůta k předložení akcií činí 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy jedinému akcionáři k předložení akcie.


Osoby živnostenského listu

Mgr. Anna BEDNAŘÍKOVÁ,statutární orgán

bydliště:Strančice - Všechromy

František Hála,statutární orgán

bydliště:Praha - Troja

Ing. Jan Procházka,statutární orgán

bydliště:Libčice nad Vltavou

Zdeněk Sedláček,statutární orgán

bydliště:Praha - Záběhlice

Michal Nováček,statutární orgán

bydliště:Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou II

Blanka Weisskopfová,statutární orgán

bydliště:Praha - Háje

Praha 9 - další firmy:

"OPPIDUM",s.r.o.- Praha 9 - Vysočany

7587 Pavel Lehejček- Praha - Prosek

1. PRIMOSSA corporation a.s.- Praha - Libeň

4 INFRA s.r.o.- Praha - Střížkov

"Vlaštovka" s.r.o.- Praha - Libeň

123 GASTRO s.r.o.- Praha - Vysočany

A - AUTO Komplex spol. s r.o.- Praha - Vysočany

1. Modletická realitní s.r.o.- Praha - Hloubětín

1MB SOFTWARE s.r.o.- Praha - Prosek

...ARA s.r.o.- Praha - Libeň

A Business Service s.r.o.- Praha - Libeň

"Lignis Praha s.r.o."- Praha 9 - Vysočany

3 M REALITY s.r.o.- Praha - Vysočany

4AVs.eu s.r.o.- Praha - Prosek

" BOBR - STAV ALFA",s.r.o.- Praha - Prosek