Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

ČR - Olomoucký kraj - Lipník nad Bečvou

Mapa

Adresa

Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 00097811
živnostenský úřad: Městský úřad Lipník n. Bečvou
záznam v obchodním rejstříku: Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
záznam v živnostenském rejstříku: Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Zapsáno: 10.09.2003(spisová značka Pr 851 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět činnosti podnikání

 • Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je: a)opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací jejich součástí včetně zimní údržby místních komunikací, b)čištění místních komunikací a jejich součástí, c)čištění, údržba a opravy areálu autobusového nádraží, d)zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích, e)zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení a městského informačního systému, f)zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona o odpadech a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou, g)provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení dle pasportu VO, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, montáž a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem, h)zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin, výběru poplatku a převedení finančních prostředků na účet zřizovatele, i)zajištění údržby, úprav a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, vazba květin a věnců, j)zajištění údržby, úprav a obnovy zámeckého parku parc.č. 166 a střešní zahrady parc.č. st.276/3 a parc.č. 483/5, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, k)zajištění hřbitovních služeb - evidence, vybírání poplatků (nájemné a služby), převedení finančních prostředků (nájemného) za pronájem hrobových míst na účet zřizovatele, zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovů: pozemek parc.č. 301 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, hřbitovní kaple parc.č. st.397, vše v  k. ú. Lipník nad Bečvou, pozemek parc.č. st.397 zastavěná plocha a nádvoří, objekt občanské vybavenosti na poz. parc.č. st. 2930, parc.č. st.2931 a parc.č. st.2932, pozemek parc.č. st.2930 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. st.2931 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, pozemek parc.č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, pozemek parc.č. 96 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Podhoří na Moravě, pozemek parc.č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, hřbitovní zdi na pozemku parc.č. 2646, vše v k.ú. Loučka, pozemek parc.č. 2771 ostatní plocha zeleň, pozemek parc.č. 2772 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, židovské hřbitovy, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, l)zajištění pohřební služby, včetně přepravy zesnulých, m)zajištění provozu, oprav a údržby veřejných WC v ul. Nerudova a v areálu hřbitova, n)zajištění údržby a oprav kašen a laviček, o)zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici: areál koupaliště, sportovní areál, cyklostezky a sportovní hřiště na území města a jeho částí, p)zajištění údržby a oprav dětských zařízení, dětských hřišť a pískovišť a lanových prvků na území města a jeho částí, q)provoz a údržba rekultivované skládky, r)silniční motorová doprava nákladní, s)provoz a údržba tržního místa na náměstí T.G.Masaryka, t)koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona, u)zajištění sběru a svozu rostlinného materiálu, provozování komunitní kompostárny, kompostování, a to vše podle §10a zákona č. 185/2001 Sb. ustanovení zákona o odpadech ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lipník nad Bečvou,
 • Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Lipník nad Bečvou na základě rozhodnutí zřizovatele a hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele. Hlavním účelem je zajišťování veřejně prospěšných služeb na celém území města včetně jeho částí, a to komplexní nakládání s odpady a s rostlinným materiálem, údržby místních komunikací vč. jejich čištění a zimní údržby, údržby a zakládání veřejné zeleně, údržby a opravy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení a provoz pohřební služby.
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona.
 • Doplňková činnost:
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
 • silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti,
 • poskytování technických služeb.

Doplňková činnost

 • pronájem a půjčování věcí movitých

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 21.12.1992
počet živností: 17
aktichních živností: 2
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 19.08.2013

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 21.12.1992
Činnosti živnosti
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Poskytování technických služeb
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost koncesovaná
předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
vznik: 21.08.2002

Statutární orgán

DANIEL COUFALÍK, fyzická osoba

Přerov - Přerov XI-Vinary

funkce: ředitel

Způsob jednání statutárního orgánu: Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně. V době nepřítomnosti ředitele jedná jménem příspěvkové organizace osoba pověřená ředitelem k jeho zastupování. Podepisování se děje tak, že ke svému jménu podepisující osoba připojí dovětek ředitel, resp. osoba pověřená zastupováním zkratku v.z.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Zřizovatel příspěvkové organizace: Město Lipník nad Bečvou, IČO: 003 01 493

Příspěvková organizace byla zřízena na základě usnesení Městského zastupitelstva v Lipníku nad Bečvou č. 102/92 ze dne 15.12.1992, s účinností od 1.1.1993 na dobu neurčitou.


Osoby živnostenského listu

Ing. Daniel Coufalík,statutární orgán

bydliště:Přerov - Přerov XI-Vinary

Jaroslav Sehnal,statutární orgán

bydliště:Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

Vladimír Mikeška,statutární orgán

bydliště:Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

Lipník nad Bečvou - další firmy:

RD holding, s.r.o. "v likvidaci"- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

RM comp. s.r.o.- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

Bc. Barbora Hřebačková- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

GASTRO BOTELINO s.r.o.- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

ZAMAQ s.r.o.- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

Městský kulturní klub "Modrá hvězda"- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

OP PLASTY LIPNÍK s.r.o. "v likvidaci"- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

Ladislav Marek- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

LIPNEA, spol. s r.o.- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

KDM Invest s.r.o. "v likvidaci"- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

PETRYS spol. s r.o.- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

B.K.VOOS spol.s.r.o.- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

Pavel Kadaňka- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město

ZEAL s.r.o.- Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město