Stavební bytové družstvo Zahradní Město

ČR - Hlavní město Praha - Praha 10

Mapa

Adresa

Praha - Záběhlice

Právní forma: Bytové družstvo
IČ: 00034771
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 10
záznam v obchodním rejstříku: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
záznam v živnostenském rejstříku: Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Zapsáno: 08.03.1961(spisová značka DrXCVIII 159 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

  • Základní vklad - 100Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
  • zajištění správy a údržby domů a bytů

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 30.09.1992
počet živností: 7
aktichních živností: 2
datum poslední změny: 20.09.2012

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 30.09.1992
Činnosti živnosti
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
vznik: 04.08.2003

Představenstvo

Petr Nejedlý, fyzická osoba

Praha 10

funkce: člen
členství od: 26.10.2009
ve funkci od: 26.10.2009
Antonín Vysušil, fyzická osoba

Praha 10

funkce: člen
členství od: 26.10.2009
ve funkci od: 26.10.2009
Pavel Kolbaba, fyzická osoba

Praha 10

funkce: člen
členství od: 26.10.2009
ve funkci od: 26.10.2009
Ing. Tomáš Holenda, fyzická osoba

Praha 10

funkce: člen
členství od: 26.10.2009
ve funkci od: 26.10.2009
Mgr. Jindřiška Nevyjelová, fyzická osoba

Praha 2 - Vinohrady

funkce: člen
členství od: 26.10.2009
ve funkci od: 26.10.2009
Ing. Jiří Svoboda, fyzická osoba

Praha 10

funkce: místopředseda
členství od: 26.10.2009
ve funkci od: 26.10.2009
JUDr. Kateřina Nečasová, fyzická osoba

Praha 10 - Strašnice

funkce: místopředseda
členství od: 26.10.2009
ve funkci od: 26.10.2009
Milan Hlinák, fyzická osoba

Praha 10

funkce: předseda
členství od: 26.10.2009
ve funkci od: 26.10.2009
Zdeněk Rieger, fyzická osoba

Praha 10

funkce: člen
členství od: 26.10.2009
ve funkci od: 26.10.2009

Zastupování a podpisování za družstvo: Představenstvo je oprávněné jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 10 ze dne 30.1.1961 č.j. R-38/1961.

Usnesením ustavující členské schůze byly dne 16.12.1960 přijaty stanovy družstva.

Usnesením členské schůze ze dne 19.7.1963 byly změněny resp. doplněny články 4,12,13,15,18,29,34 a 43 stanov družstva.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením členské schůze ze dne 30.10.1964 byly přijaty nové typové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64.

Ostatní změny týkají se vnitřních poměrů družstva.

Právoplatným usnesením shromáždění delegátů 2. stavebního bytového družstva Prahy Vršovic ze dne 24.4.1968 ve smyslu dohody a se schválením Ústřední rady družstev, městského sekreteriátu v Praze ze dne 28.3.1968 čj.11-10-005/69/404 dr. Ško/H. sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1 zák.č. 109/64 Sb. družstvo: " Stavební bytové družstvo zaměstnanců Leteckých opraven Malešice" jako družstvo p ř e j í m a n é s družstvem; "2. Stavební bytové družstvo občanů Prahy Vršovic" jako družstvem p ř e j í m a j í c í m.

Usnesením 10. shromáždění delegátů ze dne 15.12.1970 byl změněn čl.43 stanov družstva, schválený Českým svazem bytových družstev v Praze dne 4.3.1971. Tato změna se týká vnitřních poměrů družstva.

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 2.12.1971 byl přijat doplněk stanov čl.6 schválený Českým svazem bytových družstev dne 22.10.1971.

Usnesením členské schůze konané dne 17.11.1973 a se souhlasem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 24.4.1973 čj.56/5.73 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1 hosp. zák. č.109/64 Sb. ke dni 12.7.1973 toto družstvo jako přejímající se Stavebním bytovým družstvem zaměstnanců národního podniku KOH-I-NOOR, Praha 10-Vršovice, Tř. SNB 51 jako družstvem přejímaným. Tímto sloučením přejímané Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku KOH-I-NOOR, Praha 10-Vršovice, Tř. SNB 51 zaniklo bez likvidace a bylo proto vymazáno.

Usnesením členské schůze konané dne 19.12.1973 a se souhlasem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 22.3.1974 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 5.3.1974 toto družstvo jako přejímající se Stavebním bytovým družstvem Institutu hygieny a epidemiologie, Praha 10, Škrobárova č. 48 jako družstvem přejímaným. Tímto sloučením přejímané Stavební bytové družstvo Institutu hygieny a epidemiologie, Praha 10, Škrobárova č. 48 zaniklo bez likvidace a bylo proto vymazáno.

Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 19.12.1973 a se souhlasem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 16.11.1974 čj. 4492/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1 hosp.zák. č. 109/64 Sb. ke dni 4.9.1974 toto družstvo jako přejímající s družstvem Stavebním bytovým družstvem zaměstnanců Ústavu sér a očkovacích látek, Praha 10-Vinohrady, třída Wilhelma Piecka 108 jako družstvem přejímaným.

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 19.12.1973 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj. 4326 a 4325/74 a se souhlasem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 11.11.1974 čj. 1670/74 s l o u č i l a se bez likvidace podle § 91 odst. 1/hosp.zák.č. 109/64 Sb. ke dni 1.1.1975 družstva: 1/ Stavební bytové družstvo občanů v Praze 10-Zahradní Město, Praha 10-Zahradní Město, Práčská ul.2598 2/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců OV SSM v Praze 4, Praha 10-Zahradní Město, Práčská čp.2589 3/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku TECHNOMETRA, Praha-Záběhlice čp. 2636, Hostivař čp. 783 jako družstva p ř e j í m a n á s tímto družstvem jako družstvem p ř e j í m a j í c í m.

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 2.12.1975, byly přijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 18.12.1975, čj.MV ČSBD/1974 dr Ko.

Stanovy jsou pro družstvo platné od 18.12.1975.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 7.12.1976 schválených Českým svazem výrobních družstev dne 29.4.1974 čj.8869/8/74 Hl/Hr. rozšířena byla činnost družstva.

Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 3.7.1980 čj. MV ČSBD 101/80 bylo podle ustanovení § 91 odst.2/ hosp.zák.č. 109/64 Sb. sloučeno s tímto družstvem, jako přejímajícím, družstvo Stavební bytové družstvo Strašnice se sídlem Praha 10 Malešice, Limuzská ul. objekt Tesko jako družstvo přejímané ke dni 31.12.1980. Tímto sloučením přejímané družstvo Stavební bytové družstvo Strašnice se sídlem Praha 10-Malešice, Limuzská ul. objekt Tesko zaniklo bez likvidace a bylo proto vymazáno.

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.11.1982 byl přijat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových družstev dne 24.9.1982, č.j.6778/31/82-Ně/Šp.

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 23.5.1983 byla schválena změna čl. 6 stanov schválená Českým svazem bytových družstev v Praze dne 15.4.1983 čj.579/31/83-Ně/Šp.

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 29.11.1983 byl přijat doplněk čl. 6 stanov schválený opatření předsedy Českého svazu bytových družstev v Praze čj. 3/83.

Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 28.11.1989 byly přijaty nové stanovy družstva.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením shromáždění delegátů družstva konané dne 25.4.1991 byly přijaty nové stanovy družstva.


Osoby živnostenského listu

Ing. Tomáš Holenda,statutární orgán

bydliště:Praha - Strašnice

Pavel KOLBABA,statutární orgán

bydliště:Praha - Strašnice

Mgr. Jindřiška Nevyjelová,statutární orgán

bydliště:Praha - Vinohrady

JUDr. Kateřina Nečasová,statutární orgán

bydliště:Praha - Strašnice

Milan HLINÁK,statutární orgán

bydliště:Praha - Záběhlice

Petr NEJEDLÝ,statutární orgán

bydliště:Praha - Strašnice

Ing. Jiří SVOBODA,statutární orgán

bydliště:Praha - Záběhlice

Antonín VYSUŠIL,statutární orgán

bydliště:Praha - Strašnice

Zdeněk RIEGER,statutární orgán

bydliště:Praha - Záběhlice

Praha 10 - další firmy:

Avangard Marketing Group s.r.o.- Praha - Vršovice

Oldřich Kmoníček- Praha - Malešice

1. Veselá autíčka s. r. o.- Praha - Vršovice

LB Monteko spol. s r.o.- Praha 10 - Vršovice

DANOX BUSINESS a.s.- Praha - Strašnice

Dacalona style s.r.o.- Praha - Malešice

Monika Jirků- Praha - Michle

Cortina Development spol. s r.o.- Praha - Michle

"McBride spol. s r.o."- Praha - Strašnice

Plast Expres s.r.o.- Praha - Záběhlice

VIAGRA s.r.o.- Praha 10 - Strašnice

Andrea Jůnová- Praha - Strašnice

A&I HOLDING s.r.o.- Praha - Michle

Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43- Praha - Vršovice

Geo Investments a.s.- Praha - Vinohrady