Stavební bytové družstvo Praha 8

ČR - Hlavní město Praha - Praha 8

Mapa

Adresa

Praha - Kobylisy

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 00034550
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 8
záznam v obchodním rejstříku: Stavební bytové družstvo Praha 8
záznam v živnostenském rejstříku: Stavební bytové družstvo Praha 8

Zapsáno: 27.04.1963(spisová značka DrXCVIII 254 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

  • Základní vklad - 500Kč
  • Základní kapitál - 3 500 000Kč

Předmět podnikání

  • pronájem nebytových prostor vč. základních služeb.
  • organizační zajištění správy domovního fondu

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 30.09.1992
počet živností: 3
aktichních živností: 2
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 17.02.2011

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 30.09.1992
Činnosti živnosti
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
vznik: 27.08.2003

Prokura

Mgr. Vlasta Kukrálová, fyzická osoba

Praha 8

Podepisování: k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připojí své jméno s dodatkem "pp" a svůj podpis.

Představenstvo

Ing. Pavel Jakoubek, fyzická osoba

Praha 8

funkce: člen představenstva
členství od: 26.06.2007
Ing. Karel Gleich, fyzická osoba

Praha 8

funkce: člen představenstva
členství od: 29.06.2006
Ing. Petr Matějů, fyzická osoba

Praha 8

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 15.06.2010
ve funkci od: 15.06.2010
Ing. Jaroslav Šípek, fyzická osoba

Praha 8

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 15.06.2010
ve funkci od: 15.06.2010
Ing. Vladimír Špička, fyzická osoba

Praha 8

funkce: předseda představenstva
členství od: 15.06.2010
ve funkci od: 15.06.2010

Jménem družstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Právní úkon, pro který je předepsána písemná forma, podepisuje předseda popř. místopředseda vždy s jedním členem předsta- venstva, v jejich nepřítomnosti podepisuje zastupováním pověřený člen představenstva a další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 8 ze dne 4.4.1963.

Usnesením ustavující členské schůze byly dne 26.3.1963 přijaty stanovy družstva.

Usnesením členské schůze ze dne 8.10.1963 byly změněny, resp. doplněny články 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43 stanov družstva.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením členské schůze ze dne 22.9.1964 byly přijaty nové typové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 4.6.1965 byl změněn článek 1 stanov družstva, pokud se týče změny sídla družstva.

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 10.12.1970 byl změněn článek 1 stanov družstva, pokud se týče změny sídla družstva.

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj. 4241,3,8/74 s l o u č i l a se bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1.1.1975 družstva: 1/Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku TESLA KARLÍN se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 84, 2/Stavební bytové družstvo zaměstnanců Ústavu radiotechniky a elektroniky ČSAV v Praze se sídlem Praha 8, Tř. Rudé armády č. 305, 3/I.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8, pošt. schr.83, 4/Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. Pražské pekárny a mlýny se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 1 jako družstva p ř e j í m a n á s tímto družstvem jako družstvem p ř e j í m a j í c í m.

Usnesením shromáždění delegátů konané dne 12.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 č.j. 4247/74/R sloučilo se bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1) hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1.1.1975 družstvo: 2.stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Vojenské stavby Praha se sídlem Praha 1, Revoluční tř. 3 jako družstvo přejímajímané s družstvem: II.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8 - Kobylisy, Krosnářova 1080 jako družstvem přejímajícím.

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.74 č.j. 4245/74/R sloučilo se bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1.2.1975 družstvo: Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 pro půdní nástavby se sídlem Praha 8-Kobylisy, Čimická ul. č. 71/1002 jako družstvo přejímané s družstvem: II.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8 - Kobylisy, Krosnářova 1080 jako družstvem přejímajícím.

Usnesením shromáždění delegátů - konaném dne 12.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.74 čj. 4245/74/R sloučilo se bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 16.12.1975 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku České loděnice Praha se sídlem Praha 8 Libeň, Voctářova 3 jako družstvo přejímané s družstvem: II.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8 Kobylisy, Krosnářova 1080 jako družstvem přejímajícím.

Usnesením shromáždění delegátů konanéh dne 12.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 č.j. 4246/74/R sloučilo se bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1.3.1975 družstva: Stavební bytové družstvo zaměstnanců ČKD Dukla, n.p. v Praze 8 Karlíně se sídlem Praha 8 Libeň, Voctářova 3 jako družstvo přejímané s družstvem: II.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 8 se sídlem Praha 8 Kobylisy, Krosnářova 1080 jako družstvem přejímajícím.

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.11.1975 byly přijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 10.12.1975, č.j. MV ČSBD/1975/Dr.Ko.

Stanovy jsou pro družstvo platné od 10.12.1975.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením shromáždění delegátů konané dne 27.11.1976 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 4.4.1977 č.j. MV ČSBD/707/C/509 sloučilo se bez likvidace podle paragrafu 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1.4.77 družstvo: Družstvo pro výstavbu a správu garáží v Praze 8 se sídlem Praha 8, Fr. Kadlece 9 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo Praha 8 se sídlem Praha 8 Kobylisy, Krosnářova 1080 jako družstvem přejímajícím.

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 18.11.1982 byl přijat doplněk čl. 6 stanov družstva schválený Českým svazem bytových družstev v Praze dne 21.6.1982, čj. 2804/31/82-Ně/Šp.

Podle usnesení zdej. soudu z 15.7.1988 opravuje se zápis ze dne 16.6.1988, ř. č. 36 v tom směru, že Ing. Milan Seiner se správně jmenuje Šeineř a Petr Havelka se správně jmenuje Pavelka.

Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 30.11.1988 byly přijaty nové stanovy družstva.

Usnesením shromáždění delegátů SBD Praha 8, konané dne 12.12.1990 byly přijaty změny čl. 2 odst. 1,3,4, čl. 3 odst. 2 písm. m/, n/, čl. 4, odst. 2, čl. 4 odst.3, čl. 6, odst. 3, čl. 9 písm. e na písm. f/, čl. 18, odst.3, čl. 23, čl. 24 odst.š1 29 písm. b/, čl. 30,31,33, čl. 41 odst. 1, čl. 52, odst. 4, čl. 53, 53a, čl. 60, odst. 1, čl. 69 a 70 stanov družstva. Tyto změny se týkají vnitřních poměrů družstva.


Osoby živnostenského listu

Ing. Vladimír Špička,statutární orgán

bydliště:Praha - Kobylisy

Ing. Jaroslav Šípek,statutární orgán

bydliště:Praha - Troja

Ing. Petr Matějů,statutární orgán

bydliště:Praha - Libeň

Ing. Karel Gleich,statutární orgán

bydliště:Praha - Kobylisy

Ing. Pavel Jakoubek,statutární orgán

bydliště:Praha - Libeň

Praha 8 - další firmy:

Andrej Bužo- Praha - Libeň

EUROINVESTMENT BANKING, s.r.o.- Praha - Karlín

Jiří Zadražil- Praha 8 - Karlín

SENTENTIA PRAGA spol. s r.o.- Praha - Karlín

AM & T s.r.o.- Praha - Kobylisy

Michal Koubek- Praha - Čimice

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.- Praha - Libeň

Milada Heřmánková- Praha - Libeň

Renáta Přibáňová- Praha 8 - Kobylisy

Ihor Kachala- Praha - Libeň

Katja Černá- Praha - Bohnice

PhDr.Martina Polomová- Praha - Kobylisy

JH-CENTRUM spol. s r.o.- Praha - Kobylisy

Ivan Olenič- Praha - Kobylisy

Pavel Jasanský- Praha - Libeň