Stavební bytové družstvo České Budějovice

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Mapa

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 2

Právní forma: Družstvo
IČ: 00037745
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic
záznam v obchodním rejstříku: Stavební bytové družstvo České Budějovice
záznam v živnostenském rejstříku: Stavební bytové družstvo České Budějovice

Zapsáno: 13.04.1964(spisová značka DrXXXXIII 84 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál:

  • Základní kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 3 000Kč

Předmět činnosti

  • 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví družstevních domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže), na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. 2. Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva ac) provozování materiálně výrobní základny pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor pro poskytování plnění spojených s bydlením, výkony skladového hospodářství a obchodní činnost ad) provádění popř. zajišťování dodávek tepla a teplé užitkové vody i jiným právnickým a fyzickým osobám ae) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, ve vlastnictví družstva nebo členů družstva af) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (nebytových prostor) popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytů (nebytových prostor) b) činnost za účelem podnikání spočívající především v realitní činnosti a správě a údržbě nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 30.09.1992
počet živností: 20
aktichních živností: 2
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 02.01.2014

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 30.09.1992
Činnosti živnosti
  • zprostředkovatelská činnost
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • inženýrská činnost
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
vznik: 09.05.2001

Představenstvo

VÁCLAV LAUR, fyzická osoba

České Budějovice - České Budějovice 2

funkce: předseda představenstva
členství od: 26.05.2011
ve funkci od: 26.05.2011
Ing. Jaroslav Boháč, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: 1. místopředseda představenstva
členství od: 26.05.2011
ve funkci od: 26.05.2011
Jana Klečková, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: 2. místopředseda představenstva
členství od: 25.05.2006
ve funkci od: 26.05.2011
Ing. Petr Nováček, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: člen představenstva
členství od: 26.05.2011
Ing. MARIE PAUKEJOVÁ, fyzická osoba

České Budějovice - České Budějovice 2

funkce: člen představenstva
členství od: 26.05.2011
Hana Votavová, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: člen představenstva
členství od: 26.05.2011
Ing. František Kovář, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: člen představenstva
členství od: 25.05.2006
Ing. Julius Půža CSc., fyzická osoba

České Budějovice

funkce: člen představenstva
členství od: 25.05.2006
Mgr. Taťána Vondráčková, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: člen představenstva
členství od: 24.05.2001

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Družstvo bylo zřízeno usnesením ustavující schůze ze dne 18.10.1963 a jeho ustanovení bylo schváleno usnesením rady Okresního národního výboru v č. Budějovicích dne 18.2.1964.

Podle usnesení KV ČSBD č. 26 přijatého na 8. schůzi konané dne 8.11.1973 bylo sloučeno: Stavební bytové družstvo zaměstnanců Škoda Č. Budějovice jako družstvo slučující se Stavebním bytovým družstvem pracovníků n.p. Koh-i-noor v Č. Budějovicích, Svépomocným stavebním bytovým družstvem pracovníků JČE v Č. Budějovicích, Stavebním bytovým družstvem pracovníků Motor Č. Budějovice, Stavebním bytovým družstvem občanů Jiskra v Č. Budějovicích jako družstvy slučovanými. Všechna práva a povinnosti přecházejí na nové družstvo.

Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 26.10.1976 a souhlasů JKV ČSBD v Č. Budějovicích ze dne 9.12.1976 č.j. 2402/2351/42/01/044-76 a č.j. 2402/ 2352/42/01/019-76 bylo ku dni 31.12.1976 sloučeno do tohoto, jako družstva slučujícího: 1/ Stavební bytové družstvo České Budějovice-Východ, 2/ Stavební bytové družstvo Jihočeské mládeže České Budějovice. Sloučením zaniklo SBD Č. Budějovice-Východ a SBD Jihočeské mládeže Č.B. bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly na družstvo slučující.

Podle usnesení shromáždění delegátů SBD České Budějovice ze dne 22.4.1981, OSBD Čes. Budějovice ze dne 15.4.1981 a rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1981 č.j. 648/81-101/Pe o sloučení OVBD Čes. Budějovice slučují se do tohoto, jako družstva přejímacího ku dni 1.1.1982: Okresní stavební bytové družstvo České Budějovice a Okresní výstavbové bytové družstvo České Budějovice. Sloučením zaniklo Okresní stavební bytové družstvo České Budějovice a Okresní výstavbové bytové družstvo České Budějovice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky sloučených družstev přešly na družstvo slučující, t.j. Stavební bytové družstvo České Budějovice.

Podle usnesení shromáždění delegátů SBD České Budějovice-Sever, SBD České Budějovice-Západ, SBD Č. Budějovice-Čtyři Dvory, SBD České Budějovice Svépomoc, rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 26.10.1979 čj. 1062/79-101/Pe o sloučení SBD České Budějovice-Jih a č.j. 1O63/79-101/ Pe o sloučení Okresního družstva pro výstavbu a správu garáží České Budějovice a souhlasu JKV ČSBD České Budějovice ze dne 28.12.1979 bylo ku dni 1.1.1980 sloučeno: Stavební bytové družstvo České Budějovice-Sever jako družstvo slučující se Stavebním bytovým družstvem České Budějovice-Západ, Stavebním bytovým družstvem České Budějovice-Čtyři Dvory, Stavebním bytovým družstvem Svépomoc České Budějovice, Stavební bytovým družstvem České Budějovice-Jih, Okresním družstvem pro výstavbu a správu garáží České Budějovice jako družstvy slučovanými. Sloučením zaniklo Stavební bytové družstvo České Budějovice-Západ, SBD Č. Budějovice-Čtyři Dvory, SBD Svépomoc Č. Budějovice, SBD České Budějovice -Jih a Okresní družstvo pro výstavbu a správu garáží České Budějovice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly dnem sloučení na družstvo slučující.


Osoby živnostenského listu

Mgr. Taťána Vondráčková,statutární orgán

bydliště:České Budějovice - České Budějovice 2

Jana Klečková,statutární orgán

bydliště:České Budějovice - České Budějovice 2

Ing. Julius Půža CSc.,statutární orgán

bydliště:České Budějovice - České Budějovice 3

Ing. František KOVÁŘ,statutární orgán

bydliště:České Budějovice - České Budějovice 3

Václav Laur,statutární orgán

bydliště:České Budějovice - České Budějovice 3

Ing. Marie Paukejová,statutární orgán

bydliště:České Budějovice - České Budějovice 2

Hana Votavová,statutární orgán

bydliště:České Budějovice - České Budějovice 2

Petr Nováček,statutární orgán

bydliště:České Budějovice - České Budějovice 7

Ing. Jaroslav Boháč,statutární orgán

bydliště:České Budějovice - České Budějovice 3

České Budějovice - další firmy:

A & GJ, s.r.o.- České Budějovice - České Budějovice 7

5T-NET s.r.o.- České Budějovice - České Budějovice 7

A-DAY s.r.o.- České Budějovice - České Budějovice 2

1. T V T-Tranzit spol. s r.o.- České Budějovice - České Budějovice 3

603 CB s.r.o.- České Budějovice - České Budějovice 3

A - stav Bohemia s.r.o.- České Budějovice - České Budějovice 3

A agency spol. s r.o.- České Budějovice - České Budějovice 4

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.- České Budějovice - České Budějovice 3

"ISO-SPAN Přírodní stavební díly s.r.o. v likvidaci"- České Budějovice - České Budějovice 4

4direction s.r.o.- České Budějovice - České Budějovice 2

A.D.A.C. spol. s r.o.- České Budějovice - České Budějovice 7

"dot. DesignStudio", spol. s r.o.- České Budějovice - České Budějovice 5

"Rudolf Perner, České Budějovice spol. s r.o."- České Budějovice - České Budějovice 1

"DAS etwas ANDERE" "Das Beste" Privat s.r.o.- České Budějovice - České Budějovice 3

1. Autoagent s.r.o.- České Budějovice - České Budějovice 6