Státní statek Šternberk, s. p.

ČR - Olomoucký kraj - Šternberk

Mapa

Adresa

Šternberk

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00147109
živnostenský úřad: Městský úřad Šternberk
záznam v obchodním rejstříku: Státní statek Šternberk
záznam v živnostenském rejstříku: Státní statek Šternberk, s. p.

Zapsáno: 01.07.1988(spisová značka AXIV 8 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

 • 3. Stavební činnost demolice a zemní práce pro socialistické organizace, národní výbory a občany.
 • 2. Úprava, zpracování a prodej výrobků, které organizace vyrábí včetně jejich maloobchodního prodeje.
 • Základní předmět činnosti: 1. Vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské výroby, pokud k této činnosti není třeba souhlasu podle zvláštních předpisů.
 • Povinný předmět činnosti: Státní statek je povinen provozovat zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodařit na zemědělské půdě.
 • 4. Neveřejná silniční doprava, nakládka materiálu a práce zvedacími mechanizmy pro socialistické organizace, národní výbory a občany.
 • 5. Práce a služby pro socialistické organizace, národní výbory a občany.
 • 6. Dřevovýroba
 • 7. Kovovýroba
 • 8. Revizní činnost - elektrorevize hromosvodů
 • 9. Žárový nástřik
 • 10. Ozařování rostlin, jejich částí a semen laserovým paprskem
 • 11. Výroba a prodej nábytku
 • 12. Obchodní činnost

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 01.07.1988
poslední živnost: 30.10.1997
počet živností: 1
datum poslední změny: 16.12.2005

Statutární orgán

Ing. Jaromír Czmero, fyzická osoba

Olomouc

funkce: ředitel

Zastupování: Státní podnik zastupuje a za něj jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování: K vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu státního podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel nebo jeho zástupce.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 21.01.1998
ostatní skutečnosti:

Z ř í z e n í: Státní podni byl založen zakládací listinou Ministerstva zemědělství a výživy ČSR ze dne 27.6.1988, č.j. 741/88-313

D e n v z n i k u: 1. červenec 1988

D e n z á p i s u: 1. červenec 1988

Jmění: 204 587 tisíc Kčs.

Vymazává se ke dni 21. ledna 1998 Státní statek Šternberk se sídlem ve Šternberku, Věžní 5, IČO 00 14 71 09 z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.j. 3056/97 - 2010 ze dne 22.9.1997 byl ke dni 30.9.1997 zrušen bez likvidace Státní statek Šternberk, státní podnik. Státní majetek včetně práva, závazků, jiných vztahů a průmyslových práv, se kterým do 30.9.1997 hospodařil uvedený státní podnik přechází dnem 1.10.1997 na 1. Státní statek Staré Město, IČO 01 81 12, 2. Zemědělský podnik Rázová, IČO 13 64 20 90.


Osoby živnostenského listu

Ing. Pavel Stonawský,statutární orgán

bydliště:Šternberk

Šternberk - další firmy:

René Špunda- Šternberk

Zdeňka Šulcová- Šternberk

Václav Reich- Šternberk

Vladimír Hartinger- Šternberk

Ivo Riedl- Šternberk

Monika Jurdičová- Šternberk

Ľuboš Segéň- Šternberk

Jarmila Burešová- Šternberk

MUDr. Petr Werbik- Šternberk

Marek Odstrčil- Šternberk

Petr Šortner- Šternberk

Jana Vorlická- Šternberk

Tereza Zelená- Šternberk

Petr Novák- Šternberk

Zdeňka Strnadová- Šternberk