STÁTNÍ STATEK HL.M. PRAHY s.p.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 5

Mapa

Adresa

Praha 5 - Smíchov

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00064092
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 5
záznam v obchodním rejstříku: Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci"
záznam v živnostenském rejstříku: STÁTNÍ STATEK HL.M. PRAHY s.p.

Zapsáno: 30.12.1988(spisová značka ALXI 46 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 918 091 000Kč

Předmět podnikání

 • 1. Základním předmětem činnosti podniku je využívání země- dělského půdního fondu na území hlavního města Prahy a s tím sou- visejících prací a činností zemědělského charakteru, vč. posky- tování některých druhů služeb hlavnímu městu Praze.
 • 2. Vrámci své hlavní hospodářské činnosti podnik provádí:
 • 2.1. Rostlinnou a živočišnou výrobu v souladu s potřebami a pod- mínkami hl. m. Prahy se zaměřením zejména na výrobu zeleniny, ovoce, květin, mléka a masa.
 • 2.2. Integraci ve výrobě, úpravě a distribuci zeleniny se země- dělskými závody ostatních krajů ČSSR pro potřeby hl.m. Prahy.
 • 2.3. Ochranu rostlin vč. dezinfekčních prací a obdobných zásahů na plochách zemědělských i ostatních.
 • 3. Dále podnik zajišťuje zejména:
 • 3.1. Maloobchodní prodej výrobků vč. jejich vhodné tržní úpravy.
 • 3.2. Výrobu, využití a prodej průmyslových organických hnojiv z městských odpadů a ostatních nezbytných komponentů.
 • 3.3. Sběr a zpracování krmných odpadů a jejich využití (prodej) v zemědělské výrobě.
 • 3.4. Chov koní, povoznictví a kočárovou dopravu.
 • 3.5. Obchodní využití dopravních a speciálních prostředků, strojů a zařízení v období, kdy nejsou podnikově plně využity, pro pot- řeby jiných socialistických organizací a občanů a to vč. kapacit opravárenských.
 • 3.6. Servisní služby zemních a manipulačních strojů, zařízení a jejich součástí, vč. zajištění konsignačních skladů.
 • 3.7. Stavební činnost k údržbě, opravám a výstavbě objektů a za- řízení státního podniku, příp. pro obchodní činnost ve volné kapacitě.
 • 3.8. Ve vlastních objektech činnost obchodní, restaurační a ubytovací.
 • 3.9. Investiční a projektová vyplývající ze základního před- mětu činnosti.
 • 4. Povinným předmětem podnikání pro potřeby obyvatel hl.m. Prahy je zvyšování výroby zeleniny a její přednostní distribuce do obchodní sítě hl. města.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 17.03.1994
poslední živnost: 07.03.1996
počet živností: 1
datum poslední změny: 23.02.2005

Statutární orgán

Za státní podnik jedná likvidátor tak,že k jeho názvu připojí svůj podpis.

Likvidace

Ing. Jiří Kunt, fyzická osoba

Praha 4

Zakladatelé státního podniku

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Státní podnik byl založen zakládací listinou Národního výboru hlavního města Prahy ue dne 21.12.1988 č. 11/13/P.

Den vzniku je 1.1.1989.

Podle doplňku k zakládací listině vydaného Radou Národního výboru hl.m. Prahy ze dne 24.4.1989 se zapisuje jmění stát- ního podniku k 1.1.1989.


Praha 5 - další firmy:

1 A reality s.r.o.- Praha - Košíře

1. Poradenská CZ, s.r.o.- Praha - Smíchov

" CEPRON, s.r.o. " v likvidaci- Praha - Smíchov

21 Manufacturing, spol. s r.o.- Praha - Jinonice

1st Stone, s.r.o.- Praha - Smíchov

1core s.r.o. - v likvidaci- Praha - Jinonice

24 HOUR CORP s.r.o.- Praha - Smíchov

25PUBLISHING s.r.o.- Praha - Smíchov

(P-U-R-A) Platform for Urban Research and Architecture s.r.o.- Praha - Smíchov

"V I S I A REKLAMA s.r.o."- Praha - Hlubočepy

" A N R O " spol. s r.o- Praha - Smíchov

2DRZ s.r.o.- Praha - Smíchov

3. Princova a.s.- Praha - Smíchov

1. FENIX s.r.o.- Praha - Hlubočepy

2IT s.r.o.- Praha - Hlubočepy