Správní bytové družstvo Rozvoj

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4

Mapa

Adresa

Praha - Michle

Právní forma: Družstvo
IČ: 00033006
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 4
záznam v obchodním rejstříku: Správní bytové družstvo Rozvoj
záznam v živnostenském rejstříku: Správní bytové družstvo Rozvoj

Zapsáno: 22.12.1962(spisová značka DrXCVIII 237 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

 • Základní kapitál - 1 000 000Kč
 • Základní vklad - 500Kč

Předmět podnikání

 • správa nemovitostí
 • údržba nemovitostí ( domovnická činnost, úklid byt. a nebyt. prostor, čištění budov,čištění oken)
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • realitní činnost
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • kopírovací práce
 • činnost technických poradců
 • činnost organizačních a ekonomických poradců
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví
 • administrativní služby
 • služby organizačně hospodářské povahy při správě nemovitostí

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 29.09.1992
počet živností: 26
aktichních živností: 2
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 03.02.2012

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 30.09.1992
Činnosti živnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Realitní činnost
 • Údržba nemovitostí (domovnická činnost, úklid bytových a ebytových prostor, čistění budov, čistění oken)
 • Správa nemovitostí
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
 • Administrativní služby
 • Činnost technických poradců
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • Kopírovací práce
 • Služby organizačně hospodářské povahy při správě nemovitostí
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
vznik: 30.09.1992

Představenstvo

JIŘÍ CHLÁDEK, fyzická osoba

Praha 9 - Vysočany

funkce: předseda představenstva
členství od: 05.06.2013
ve funkci od: 05.06.2013
JIŘÍ LISÝ, fyzická osoba

Praha 4 - Michle

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 05.06.2013
ve funkci od: 05.06.2013
MARTINA BULECOVÁ, fyzická osoba

Kostelec nad Černými Lesy

funkce: člen představenstva
členství od: 05.06.2013
PAVEL NEZVAL, fyzická osoba

Praha 6 - Bubeneč

funkce: člen představenstva
členství od: 05.06.2013
JAROSLAV BURDA, fyzická osoba

Praha 4 - Nusle

funkce: člen představenstva
členství od: 05.06.2013

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony,pro které je předepsána písemná forma,podepisuje za družstvo předseda(popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím ONV v Praze 1 ze dne 12.11.1962 č.j.Byt/Slád.

Usnesením ustavující členské schůze byly dne 25.10.1962 přijaty stanovy družstva.

Usnesením členské schůze ze dne 19.6.1963 byl změněn článek I.odst.2/ stanov družstva.

usnesením členské schůze ze dne 27.9.1963 byly změněny resp.doplňky články 4,12,13,15,18,29,34 a 43 stanov družstva

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

usnesením členské schůze ze dne 11.3.1965 byly přijaty nové stanovy družstva dle vlád.usnesení č.277/64 které byly schváleny ÚRD v Praze dne 10.3.1965 pod zn.53190/111/65.

Podle těchto nových stanov:

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením členské schůze ze dne 24.5.1965 byl změnen článek 1 stanov družstva.

usnesením členské schůze ze dne 22.2.1966 byly přijaty nové stanovy družstva dle vlád.usnesení 277/64 typ "B" schválené ÚRD.

usnesením Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 7.3.1972 bylo podle § 87 odst.2 písm.c/zák. č. 109/64 Sb.odvoláno představenstvo družstva a jmenován náhradní orgán jak ve sloupci 6 uvedeno.

usnesením shromáždění delegátů za dne 28.11.1972 a souhlasu udělenému dne 22.10.1971 Českým svazem bytových družstev v Praze pod čj.5108/6/71-Hv-Vf doplňuje se článek 6)stanov družstva o větu: "Výjimku ze zákazu jiné hospodářské činnosti povoluje v odůvodněných případech ČSBD v Praze".

Podle této povolené výjimky doplňuje se předmět činnosti družstva

usnesením shromáždění delegátů konaného dne 27.11.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.9.74 č.j.2530-1/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1/74 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 30.9.74 družstva:

Stavební bytové družstvo pracovníků Univrsity Karlovy - nositele Řádu republiky se sídlem Praha 1,Ovocný trh

Stavební bytové družstvo pracovníků Výzkumného ústavu matematických strojů se sídlem Praha 1,loretánská nám.3 jako družstvo přejímaná s družstvem

Stavební bytové družstvo občanů v Praze 1 se sídlem Praha 1,Vodičkova 18 jako družstvem přejímajícím.

usnesením shromáždění delegátů konaného dne 27.11.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj.4278 - 81,86/74 sloučilo se bez likvidace podle hosp.zák.č.109/64 Sb.ke dni 1.1.1975 družstva:

3/Stavební bytové družstvo zaměstnanců ČSD při správě Pražské dráhy se sídlem Praha 4 - Spořilov II,Hrusická 4/2511

4/První stavební bytové družstvo občanů Spořilova se sídlem Praha 4 - Spořilov II čp.2519

1/Stavební bytové družstvo zaměstnanců Národního divadla v Praze se sídlem v Praze 1,Divadelní ul.6/1435

2/Stavební bytové družstvo pracovníků Městských divadel pražských se sídlem Praha 6 - Dejvice,Zavadilova 24

5/Stavební bytové družstvo občanů - pracovníků školství,vědy,umění a tisku při ONV Praha 1 se sídlem Praha 1,Vodičkova 18

6/Stavební bytové družstvo pracovníků Potravinoprojektu se sídlem Praha 1 nám.M.Gorkého 31 jako družstvo přejímaná s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím.

usnesením shromáždění delegátů ze dne 1.12.1975 byly přijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 19.12.1975 čj.MV ČSBD/1975 Dr.Ko.

usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.11.1974 ve smyslu dohody se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974,čj.4282/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1)hosp.zák.č.109/64 Sb.ke dni 30.6.1975 družstvo:

Stanovy jsou pro družstvo platné od 19.12.1975

Stavební bytové družstvo zaměstnaců národního podniku Potrubí se sídlem Praha 1,Nám.M.Gorkého 3 jako družstvo přejímané družstvem:

2.Stavební bytové družstvo občanů v praze 1 se sídlem praha 1,Vodičkova 18 jako družstvem přejímajícím.

usnesením shromáždění delegátů konaného dne 16.5.1979 ve smyslu dohody a se souhlasem městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 27.6.1979,čj.MV ČSBD/79/101/301 sloučolo se bez likvidace podle § 91 odst.7)hosp.zák.č.109/64 Sb.ke dni 30.6.1979 družstvo:

Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4 - Podolí se sídlem Praha 4 - Podolí,Dvorecká 7 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo rozvoj se sídlem Praha 4,Pujmanové 880/29 jako družstvo přejímajícím.

usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.11.1974 byl přijat doplněk čl.6 stanov schválený Českým svazem bytových družstev v Praze dne 24.5.1964,č.j.4366/8/74 Hl-Hp.

usnesením shromáždění delegátů ze dne 17.11.1982 byl přijat doplněk bytových družstev dne 28.10.1982 čj.6508/31/82-Ně/Šp.

usnesením shromáždění delegátů ze dne 8.6.1983 byl přijat doplněk stanov čl.6 schválený Českým svazem bytových družstev v Praze

usnesením shromáždění delegátů ze dne 8.6.1983 byl přijat doplněk stanov čl.6 schválený Českým svazem bytových družstev v Praze dne 21.12.1982.

usnesením shromáždění delegátů konaného dne 21.5.1985 v souhlase s opatřením předsedy ČSBD č.3/1983 byl přijat doplněk stan.ov.

Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku z hospodaření samosprávy,v jejíž půbnosti užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši i lhůtě stanovené představenstvem.

Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodáření družstva v roční účetní uzávěrce ručí člen do výše 500,-Kčs

usnesením shromáždění delegátů konaného dne 1.6.1989 byl přijat doplněk čl.3)stanov družstva.

Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs

usnesením ze shromáždění delegátů družstva ze dne 23.6.1992 byly přijaty nové stanovy ddružstva

Ručení povinnost členů představenstva činí pětinásobek částky uvedené v odst.2 a 3.


Osoby živnostenského listu

Ing. Arnošt Hanzl,statutární orgán

bydliště:Praha - Hlubočepy

Ing. Jiří Chládek CSc., MBA,statutární orgán

bydliště:Praha - Vysočany

Ing. Pavel NEZVAL,statutární orgán

bydliště:Praha - Bubeneč

Věra Janíková,statutární orgán

bydliště:Praha - Petrovice

Ing. Jiří Lisý,statutární orgán

bydliště:Praha - Michle

Ing. Martina Bulecová,statutární orgán

bydliště:Kostelec nad Černými Lesy

Praha 4 - další firmy:

"Družstvo AXAMIT"- Praha - Nusle

"Radiotechnika International s.r.o."- Praha - Nusle

"pokmon s.r.o."- Praha - Michle

"D.L." SERVIS, spol. s r.o.- Praha - Nusle

"BROPEX trading s.r.o."- Praha - Podolí

"ROTI plus s.r.o."- Praha - Krč

"Rumat v.o.s."- Praha - Nusle

"MP" spol.s r.o.- Praha 4 - Michle

"OFFICE kancelářská technika" s.r.o.- Praha - Podolí

"PP-PLAST, s.r.o."- Praha - Michle

"ARKAZAS" v.o.s.- Praha - Braník

"RACA Company s.r.o"- Praha - Krč

"VALY s.r.o."- Praha - Nusle

"SuperTeko" v.o.s.- Praha - Braník

"BIOGRAF JAN SVĚRÁK s.r.o."- Praha - Braník