SPORTCENTRUM akciová společnost

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Mapa

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 6

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00213900
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic
záznam v obchodním rejstříku: SPORTCENTRUM, výrobní podnik České organizace ČSTV
záznam v živnostenském rejstříku: SPORTCENTRUM akciová společnost

Zapsáno: 05.04.1976(spisová značka AV 411 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Předmět podnikání

  • Předmět činnosti podniku je vymezen následovně schváleným statutem: a/ výstavba, montáž, rekonstrukce, modernizace a údržba tělovýchovných a rekreačních zařízení, výroba a montáž jejch vybavení dodavatelským způso sobem i formou vyššího dodavatelství, včetně technické pomoci b/ výroba, montáž a opravy potřeb, nářadí, náčiní, vybavení a doplňků pro tělěsnou výchovu, turistiku a volný čas, vč. výroby speciálních materiálů a přípravků pro tyto výrobky c/ technické revize a opravy tělovýchovných zařízení a nářadí d/ maloobchodní prodej výrobků pro tělesnou výchovu a sport, turistiku a volný čas, včetně zásilkového prodeje
  • e/ nákladní doprava f/ výroba propagačních a upomínkových předmětů, výstavnictví a propagační služby h/ v rámci všech zapsaných činností poskytování prací a služeb pro socialis tické organizace a pro obyvatelstvo.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 28.09.1992
poslední živnost: 19.12.2002
počet živností: 3
datum poslední změny: 14.02.2008

Statutární orgán

ing. František Jakubíček, fyzická osoba

Otrokovice

funkce: ředitel
ing. Miroslav Zemene, fyzická osoba

Velešín

funkce: výr.tech.nám.1.statut.zást.
ing. Stanislav Janura, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: obch.ek.nám.2.zástupce řed.
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 15.04.1991
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Podnik byl zřízen podle ust. § 102, zák. č. 109/64 Sb. a zř izovací listinou vydanou Českou tělovýchovnou organizací Ústřední výbor Praha ze dne 16.12.1971 č.j. A-Kr/4008/71. Zastupování: Podnik zastupuje ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování: K názvu podniku napsanému nebo natištěnému připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

Na základě usnesení předsednictva ČÚV ČSTV č. 84 ze dne 11.7.1989 mění se zřizovací listina podniku takto: vymazává se Správa výrobních podniků ČO ČSTV Praha 8, Sokolská 140 jako nad řízený orgán podniku. Zapisuje se jako nadřízený orgán Útvar pro řízení hospodářských zařízení ČO ČSTV se sídlem Praha 4, Pod Děkankou 82. Předmět činnosti bod g/ "přímá činnost v zahraničí v rozsahu uděleného oprávnění k zahraniční obchodní činnosti" bude zapsán dodatečně po předlože ní příslušného orgánu státní správy.


České Budějovice - další firmy:

Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59- České Budějovice - České Budějovice 3

Milan Čepička- České Budějovice - České Budějovice 6

Ing. Michaela Šmucrová- České Budějovice - České Budějovice 1

MUDr. Josef Žižka- České Budějovice - České Budějovice 7

JIHOČESKÝ AUTOKLUB V AČR- České Budějovice - České Budějovice 6

Miroslav Procházka- České Budějovice - České Budějovice 2

Nikol Kubešová- České Budějovice - České Budějovice 5

Ing. arch. Miroslav Tupý- České Budějovice - České Budějovice 3

Autocamping Stromovka, spol. s r.o.- České Budějovice - České Budějovice 7

Martin Skála- České Budějovice - České Budějovice 2

Zdena Filipová- České Budějovice - České Budějovice 5

Josef Krcho- České Budějovice - České Budějovice 6

DALWA s.r.o.- České Budějovice - České Budějovice 2

Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2- České Budějovice - České Budějovice 3

Mezi proudy o.p.s.- České Budějovice - České Budějovice 7