Speciální zemědělská technika, státní podnik

ČR - Hlavní město Praha - Praha 10

Mapa

Adresa

Praha - Malešice

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00143758
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 10
záznam v obchodním rejstříku: Speciální zemědělská technika, státní podnik
záznam v živnostenském rejstříku: Speciální zemědělská technika, státní podnik

Zapsáno: 30.12.1988(spisová značka ALX 193 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 290 523 679Kč

Předmět podnikání

 • 1/Opravárenská činnost
 • 2/Zemědělsko-výrobní činnost
 • 3/Strojírensko-výrobní činnost
 • 4/Mechanizace živočišné výroby
 • 5/Obchodní a odbytová činnost, včetně dovozu a vývozu a zajišťování obchodně-technických služeb
 • 6/Výzkum a vývoj zemědělského opravárenství a provozní spolehlivosti zemědělské techniky, výzkum, vývoj a ověřování technologických, organizačních projektů a technologií pro pečovatelské a opravárenské systémy, včetně montáže a údržby, a chválených výzkumných úkolů státního plánu a resortního plánu RVT
 • 7/Výzkum a vývoj: -strojů a zařízení v oboru péče o provozní spolehlivost zemědělské techniky v rámci celého opravárenského systému -vybraných zemědělských strojů, zejména maloservisového charakteru -ekologických zařízení souvisejících s rozvojem zemědělské činnosti
 • 8/Provádění zkoušek strojů, přístrojů a zařízení pro péči o zemědělskou techniku a určených mechanizačních prostředků v rámci celého opravárenského systému
 • 9/Řešení automatizovaných systémů řízení a poskytování prací a služeb výpočetní a organizační techniky
 • 10/Zabezpečení spolupráce vyplývající z mezinárodních dohod, včetně plnění programů plynoucích ze zapojení do přímých zahraničních vztahů
 • 11/Zajišťování technického rozvoje na úseku mechanizace v zemědělských organizacích a zavádění velkovýrobních technologií
 • 12/Zabezpečení rozvoje péče o zemědělskou techniku, poskytování organizační a technické pomoci a zajišťování údržby, oprav, technických prohlídek a revizní činnosti pro zemědělské organizace
 • 13/Vývoj a výroba elektrotechnických a elektronických zařízení a dílů z plastických homot, tvorba aplikačního softwarového vybavení pro řídící a měřící techniku, včetně jeho distribuce
 • 14/Projektová činnost podle zvláštních předpisů
 • 15/Zajišťování vzdělávání a přípravy pracovníků ve vybraných profesích
 • 16/Poskytování prací a služeb národním výborům, socialistickým organizacím a občanům
 • 17/Provozování ubytovacích, stravovacích, předškolních a zdravotnických objektů
 • 18/Zabezpečení technického rozvoje v oblasti energetických zařízení v zemědělství
 • 19/Sběratelská a expoziční činnost zemědělské techniky
 • 20/Propagačně-publikační a informativní činnost a provoz reprodukční techniky podle zvláštního povolení
 • 21/Neveřejná silniční doprava nákladů a osob podle zvláštního povolení
 • 22/Posuzování vynálezů, zlepšovacích návrhů, průmyslových vzorů a licencí
 • správa majetku určeného k restituci
 • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
 • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
 • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 03.11.1993
poslední živnost: 13.06.2013
počet živností: 4
datum poslední změny: 27.06.2013

Statutární orgán

JUDr. Viktor Bedrna, fyzická osoba

Praha 7

funkce: ředitel
ve funkci od: 09.05.2012

Zastupování: Za podnik jedná ředitel Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel

Zakladatelé státního podniku

Ministerstvo zemědělství ČSSR, právnická osoba

Praha 1

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 13.06.2013
ostatní skutečnosti:

Speciální zemědělská technika, státní podnik, IČ: 001 43 758, se sídlem Praha 10 - Malešice, Černokostelecká 116 se vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zrušení konkursu z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.

Údaje o zřízení: Podnik byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

Den vzniku: 1.1.1989

Dnem 1.ledna 1989 přešel veškerý majetek, práva a závazky v oblasti hospodářských a jiných právních vztahů Výzkumného a vývojového ústavu STS a OZS Strojní a traktorové stanice, národní podnik Svitavy Strojní a traktorové stanice, národní podnik Roudnice n.L. Strojní a traktorová stanice, národní podnik Rokycany Opravny zemědělských strojů, národní podnik Dašice na založený státní podnik Speciální zemědělská technika.

Rozhodnutím ministra zemědělství České republiky č. 831/1993 ze dne 29.11.1993 se převádí ke dni vzniku akciové společnosti část privatizovaného majetku státního podniku Speciální zemědělská technika ve výši 23 162 000,- Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 10651 předloženého vedením státního podniku

Rozhodnutím ministra zemědělství České republiky č. 950/1993 ze dne 28.12.1993 se převádí ke dni 1.1. 1994 část privatizovaného majetku státního podniku Speciální zemědělská technika ve výši 5.186.000,- Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 4600 předloženého ing. Jiřím Martinů, Ježkova 791, Jeseník


Praha 10 - další firmy:

Miloslav RIDVAN- Praha - Strašnice

Ladislav Bulvas- Praha - Strašnice

Ondřej KULÍŠEK- Praha 10 - Vršovice

Michaela JUNGOVÁ- Praha - Vršovice

Alena KLINGEROVÁ- Praha - Vršovice

Jaroslav NĚMEC- Praha - Vršovice

Miloslav SLABÝ- Praha 10 - Vršovice

Petr HANDLÍŘ- Praha - Vršovice

Petr VOJÁČEK- Praha - Strašnice

EURO TRADING, s.r.o.- Praha 10 - Vršovice

Ladislav URBAN- Praha - Vršovice

Pavol PUTIRKA- Praha - Vršovice

Long NGUYEN DAC- Praha - České Budějovice 1

Igor ŠIMŮNEK- Praha - Vinohrady

Michal TREML- Praha - Vršovice