SOMET, státní podnik v likvidaci

ČR - Ústecký kraj - Teplice

Mapa

Adresa

Teplice

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00009521
živnostenský úřad: Magistrát města Teplice
záznam v obchodním rejstříku: SOMET, státní podnik "v likvidaci"
záznam v živnostenském rejstříku: SOMET, státní podnik v likvidaci

Zapsáno: 01.07.1989(spisová značka AXVIII 157 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

  • Základní předmět činnosti (podnikání):
  • 1. Vývoj, výroba a odbyt měřidel, včetně náhradních dílů k nim, jednoúčelových strojů a technologických zařízení
  • 2. Provádění servisní a poradenské činnosti
  • 3. Projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění
  • 4. Plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 17.12.1992
poslední živnost: 10.05.2005
počet živností: 4
datum poslední změny: 20.01.2006

Statutární orgán

Za státní podnik se podepisuje tak, že k názvu nebo razítku státního podniku "v likvidaci" připojí svůj vlastnoruční pod- pis likvidátor.

Likvidace

Ing. Tomáš Brumovský, fyzická osoba

Praha 4

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 10.05.2005
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Státní podnik byl založen zakládací listinou federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky vydanou rozhodnutím místopředsedy vlády ČSSR pověřeného řízením federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky č.24/1989.

Ustanovení o přechodu práv a závazků: Na státní podnik SOMET přecházejí všechna práva a závazky (povinnosti), vyplývající z hospodářskoprávních, pracovněprávních, občanskoprávních a jiných právních vztahů, práva a povinnosti v oblasti průmyslových práv, včetně práv k ochranným známkám státní hospodářské organizace TOVÁRNY STROJÍRENSKÉ TECHNIKY, koncern, Praha týkající se TST, koncernový podnik Somet, Teplice v Čechách, jakož i veškerá práva a závazky (povinnosti), vyplývající z delimitačního protokolu uzavřeného mezi likvidátorem státní hospodářské organizace TOVÁRNY STROJÍRENSKÉ TECHNIKY, koncern, Praha na straně jedné a státním podnikem SOMET na straně druhé.

Současně na jmenovaný státní podnik přecházejí veškerá oprávnění ze státní hospodářské organizace TOVÁRNY STROJÍRENSKÉ TECHNIKY, koncern, Praha, týkající se uvedené koncernové organizace. Z hlediska základního předmětu činnosti (podnikání) jde o oprávnění: - k projektové činnosti - k přípravě mládeže pro dělnická povolení.

Rozhodnutím místopředsedy vlády Československé socialistické republiky pověřeného řízením federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky č.36/1989, v souladu s usnesením vlády ČSSR č.40/1988 a podle ustanovení § 19 zákona č.88/1988 Sb., o státním podniku, doplňuje se zakládací listina státního podniku SOMET, se sídlem Teplice v Čechách založeného k 1.červenci 1989 a určuje se jmění 101 860 tis.Kčs.

V obchodním rejstříku oddíl AXVIII vložka 157 se vymazává podnik SOMET, státní podnik "v likvidaci" se sídlem v Teplicích po skončení likvidace. Souhlas s výmazem z obchodního rejstříku udělil Finanční úřad v Teplicích rozhodnutím ze dne 8.11.2004, čj. 159239/04/210900/6142, Celní ředitelství v Ústí nad Labem rozhodnutím ze dne 28.2.2005, čj. 1641/05-2001-21 a Magistrát města Teplice rozhodnutím ze dne 15.2.2005, čj. FO/129/rozhod. - VČ/02/05/Fi.


Osoby živnostenského listu

Ing. Bořek Palounek,statutární orgán

bydliště:Teplice

Teplice - další firmy:

Hung Do Van- Teplice

SOTES, spol.s r.o.- Teplice - Řetenice

UniWel STAVBY spol. s r.o.- Teplice - Trnovany

AmiCom Teplice s.r.o.- Teplice

ÚKLIDOVKA s.r.o.- Teplice

GARNET, s.r.o. v likvidaci- Teplice

MVDr. Edita Černíková- Teplice - Prosetice

NEPAX spol. s r.o.- Teplice

Mgr. Alena Janotková- Teplice

HIT OFFICE, s.r.o.- Teplice

ELEKTROODBYT Teplice, spol.s r.o.- Teplice - Prosetice

D. M. Š., v.o.s. v likvidaci- Teplice - Prosetice

VABA spol. s r.o.- Teplice

AMIKRO SOFT, s.r.o.- Teplice - Trnovany

DATA-M s.r.o.- Teplice