SNAHA, výrobní družstvo kožedělné v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Mapa

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 3

Právní forma: Výrobní družstvo
IČ: 00028746
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic
záznam v obchodním rejstříku: SNAHA, výrobní družstvo kožedělné v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: SNAHA, výrobní družstvo kožedělné v likvidaci

Zapsáno: 11.02.1952(spisová značka Dr 54 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál:

  • Zapisovaný kapitál - 200 000Kč
  • Základní vklad - 2 000Kč

Předmět podnikání

  • výroba kožených výrobků a výrobků z umělých hmot - obuvi a galanterie
  • prodej vlastních výrobků
  • nákup a prodej výrobků a příslušenství k nim i jiných výrobců, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby
  • družstvo je zřizovatelem střediska praktického vyučování, které je zařazeno v síti středisek praktického vyučování, podle seznamu vedeného u svazu českých a moravských výrobních družstev pod č.j. 20 969/91/21 ze dne 31.7.1991

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 18.08.1992
poslední živnost: 18.05.2004
počet živností: 1
datum poslední změny: 11.06.2008

Představenstvo

Stanislav Tomšíček, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: předseda družstva
Marie Tomášová, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: člen představenstva
Milena Pavlíková, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: člen představenstva
Zdeněk Lomský, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: člen představenstva
Marie Neubauerová, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: člen představenstva
Jana Klimešová, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: místopředseda

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda družstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Při po- depisování jménem družstva připojí členové představenstva k obchodnímu jménu družstva označení své funkce a podpis.

Likvidace

JUDr. Petr Vojnar likvidátor, fyzická osoba

České Budějovice

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 18.05.2004
ostatní skutečnosti:

Družstvo vzniklo usnesením valné hromady konané dne 12.12.1951.

Výše částky převedené do nedělitelného fondu činí 7,124.529,- Kč.

Na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14.11.2003, č.j. 12K 11/2000-718 o zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení a usnesení ze dne 16.3.2004, č.j. 12K 11/2000-729 o zproštění funkce správce konkurzní podstaty se družstvo SNAHA, výrobní družstvo kožedělné v likvidaci se sídlem Školní 3/2235, 370 04 České Budějovice, IČO 00028746 vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích včetně všech zapsaných skutečností.


České Budějovice - další firmy:

Daniel Granov- České Budějovice - České Budějovice 3

Dopravní podnik města Českých Budějovic, státní podnik v likvidaci- České Budějovice - České Budějovice 6

Ing. arch. Miroslav Tupý- České Budějovice - České Budějovice 3

Jiří Novák- České Budějovice - České Budějovice 7

Ing. Vladimír Šámal- České Budějovice - České Budějovice 6

Radka Vrtělová- České Budějovice - České Budějovice 6

Martin Skála- České Budějovice - České Budějovice 2

MUDr. Josef Žižka- České Budějovice - České Budějovice 7

Ing. Michaela Šmucrová- České Budějovice - České Budějovice 1

Nikol Kubešová- České Budějovice - České Budějovice 5

Alice Pachová- České Budějovice - České Budějovice 2

Tereza Bálintová- České Budějovice - České Budějovice 6

TeK CB s.r.o.- České Budějovice - České Budějovice 1

Tim Van Vlaandern Transport s.r.o.- České Budějovice - České Budějovice 6

Ideja Fibichová- České Budějovice - České Budějovice 5