SKLO UNION akciová společnost

ČR - Ústecký kraj - Teplice

Mapa

Adresa

Teplice - Řetenice

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00012726
živnostenský úřad: Magistrát města Teplice
záznam v obchodním rejstříku: SKLO UNION, akciová společnost Teplice
záznam v živnostenském rejstříku: SKLO UNION akciová společnost

Zapsáno: 28.09.1990(spisová značka B 24 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Akcie:

  • Akcie na majitele, hodnota: 1000, počet: 4453090

Kapitál:

  • Základní kapitál - 2 147 483 647Kč

Předmět podnikání

  • Zprostředkovatelská činnost komerčních, propagačních a poradenských služeb zejm. pro dceřinné společnosti
  • Automatizované zpracování dat
  • Poskytování leasingu na věci movité
  • Poskytování služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 09.07.1992
poslední živnost: 14.05.1997
počet živností: 6
datum poslední změny: 04.06.2008

Dozorčí rada

Ing. Drahomír Ziegler, fyzická osoba

Praha 9

funkce: Člen dozorčí rady
JUDr. František Maňák, fyzická osoba

Praha 8

funkce: Člen dozorčí rady
Ing. Ivan Prokop, fyzická osoba

Praha 4

funkce: Předseda dozorčí rady

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Milan Bubeníček, fyzická osoba

Praha 10

funkce: Člen představenstva
Ing. Lubomír Pužej, fyzická osoba

Praha 6

funkce: Člen představenstva
Ing. Pavel Gromus, fyzická osoba

funkce: Člen představenstva
Ing. Jan Kalina, fyzická osoba

Praha 8

funkce: Člen představenstva
JUDr. Eva Pužejová, fyzická osoba

Praha 5

funkce: Člen představenstva
JUDr. Radko Resch, fyzická osoba

Praha 4

funkce: Místopředseda představenstva
Ing. Boris Vostrý, fyzická osoba

Praha 6

funkce: Předseda představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Představenstvo může písemně pověřit k zastupování společnosti i jiné osoby. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis členové představenstva, kteří k tomu budou představenstvem písemně pověřeni. Představenstvo může k podpisu písemně pověřit i jinou osobu. Představenstvo společnosti dne 25. 1.1996 pověřilo podepisováním ve všech věcech jménem společnosti vždy předsedu představenstva (Ing. Borise Vostrého) či místopředsedu představenstva (JUDr. Radko Resche) v kombinaci s jedním členem představenstva.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 14.05.1997
ostatní skutečnosti:

Údaje o založení: Akciová společnost byla založena rozhodnutím ministra průmyslu ČR č. 320/1990 z 25. 9. 1990 ke dni 1. 10. 1990 zrušením státního podniku SKLO UNION Teplice bez likvidace, takže veškerý jeho majetek byl vložen do této akciové společnosti.

Podle zakladatelského plánu akciové společnosti SKLO UNION ze dne 1. 10. 1990 je společnost právním nástupcem práv a povinností vyplývajících z hospodářskoprávních vztahů, pracovněprávních vztahů a občanskoprávních vztahů, včetně práv k ochranným známkám, obchodnímu názvu, průmyslovým vzorům, know how s. p. Sklo Union Teplice.

Valná hromada akcionářů dne 15.7.1993 schválila nové stano- vy akciové společnosti, které nahrazují dosavadní stanovy, včetně jejich doplňků, dodatků a změn.

Vymazává se z obchodního rejstříku obchodní společnost SKLO UNION, akciová společnost Teplice se sídlem v Teplicích, Sklářská 450, identifikační číslo 00012726, která byla sloučena se společností Harvardský průmyslový holding, a.s. se sídlem v Praze 4, Ohradní 65 IČ 44269595 na základě rozhodnutí mimořádných valných hromad ze dne 20.6.19996. Souhlas s ukončením činnosti společnosti SKLO UNION, akciová společnost Teplice a s jejím výmazem z obchodního rejstříku udělil Finanční úřad v Teplicích svým rozhodnutím ze dne 9.9.1996 č.j. FÚ/220/487/96/Ke, které nabylo právní moci dne 16.9.1996.


Osoby živnostenského listu

Ing. Jan Kalina,statutární orgán

bydliště:Praha 5 - Hlubočepy

Ing. Boris Vostrý CSc.,statutární orgán

bydliště:Praha 6 - Břevnov

JUDr. Radko Resch,statutární orgán

bydliště:Praha 4 - Podolí

JUDr. Eva Pužejová,statutární orgán

bydliště:Zbuzany

Ing. Lubomír Pužej,statutární orgán

bydliště:Průhonice

Ing. Milan Bubeníček,statutární orgán

bydliště:Praha 10 - Horní Měcholupy

Ing. Pavel Gromus,statutární orgán

bydliště:Praha 6 - Ruzyně

Teplice - další firmy:

IBTE s.r.o.- Teplice - Trnovany

MUSIMEX,spol.s r.o. v likvidaci- Teplice - Trnovany

BEST, spedice, s.r.o.- Teplice - Trnovany

TEMOS-TOOLS s.r.o.- Teplice - Trnovany

Pavel Port- Teplice

MONTEX-T spol.s r.o. v likvidaci- Teplice

CHOMTEP, spol.s r.o.- Teplice

DAS Teplice spol. s r.o.- Teplice

COPA s.r.o.- Teplice

An Le Thanh- Teplice - Prosetice

TP papír s.r.o. v likvidaci- Teplice

Bau-Consulting spol.s r.o.- Teplice - Trnovany

MUDr. Helena Vinterová- Teplice

JITOM,spol.s r.o. v likvidaci- Teplice - Trnovany

Data System, s.r.o.- Teplice