Restaurace DUBINA státní podnik

ČR - Pardubický kraj - Pardubice

Mapa

Adresa

Pardubice - Studánka

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00486400
živnostenský úřad: Magistrát města Pardubic
záznam v obchodním rejstříku: RESTAURACE DUBINA
záznam v živnostenském rejstříku: Restaurace DUBINA státní podnik

Zapsáno: 25.06.1990(spisová značka AXIII 113 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

  • Státnímu podniku Restaurace Dubina Pardubice se jako předmět pod- nikání vymezují následující činnosti, které budou zajišťovány zejména v okrese Pardubice:
  • Zajišťování služeb veřejného stravování, účelového stravování (závodního, školního a stravování důchodců) a drobný prodej zboží.
  • Doplňková činnost na podporu obchodních nebo jinak potřebných zájmů.
  • Výroba a zpracování potravin a jejich distribuce.
  • V souladu s obecně závaznými předpisy může státní podnik stano- vený předmět činnosti překročit tak, aby úspěšně naplňoval svoje poslání a rozvíjel obchodní činnost tak, aby i nadále roz- šiřoval národní jmění.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 31.12.1992
poslední živnost: 01.04.1994
počet živností: 1
datum poslední změny: 17.03.2006

Statutární orgán

Petr Vašíček, fyzická osoba

Pardubice 3

funkce: zastupující ředitel

Zastupování: Státní podnik zastupuje navenek zastupující ředitel. Podepisování: K vytištěnému názvu státního podniku připojí svůj podpis zastupující ředitel.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 07.11.1994
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Státní podnik byl založen zakládací listinou podle usnesení rady Okresního národního výboru ze dne 14.6.1990 na základě zmocnění plenárního zasedání ze dne 26. dubna 1990 v Pardu- bicích.

Den vzniku: 1. července 1990

Podnik se zřizuje na dobu neurčitou.

Rozhodnutím přednosty Okresního úřadu v Pardubicích ze dne 1.4.1994 čj. ŽÚ/456/94 Zeman se ruší ke dni 1.4.1994 bez likvidace státní podnik Restaurace Dubina Pardubice a v y m a z u j e se z obchodního rejstříku. Majetek státního podniku byl převeden na Fond národního majetku ČR.


Pardubice - další firmy:

A - Z PROFIS SERVIS spol. s r. o.- Pardubice - Bílé Předměstí

A L C A P O spol. s r.o.- Pardubice - Ohrazenice

5 FA s.r.o. "v likvidaci"- Pardubice - Polabiny

+ K spol. s r. o.- Pardubice - Zelené Předměstí

4deals s.r.o.- Pardubice - Zelené Předměstí

"P. Ministr, v. o. s."- Pardubice - Bílé Předměstí

A Z O P, s.r.o.- Pardubice - Polabiny

A + A Pardubice, spol. s r.o.- Pardubice - Zelené Předměstí

2oom s.r.o.- Pardubice - Zelené Předměstí

A - Z Stav.CZ s.r.o.- Pardubice - Zelené Předměstí

2 P-IMPORT-CS s. r. o.- Pardubice - Zelené Předměstí

777 s. r. o. v likvidaci- Pardubice - Polabiny

A N T O L A s. r. o. v likvidaci- Pardubice - Polabiny

1TOPF s.r.o.- Pardubice - Zelené Předměstí

A - DIREKT, s.r.o.- Pardubice - Pardubičky