"R.D. - TRANSPORT s r.o." "v likvidaci"

ČR - Moravskoslezský kraj - Pržno

Mapa

Adresa

Pržno

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 25366688
živnostenský úřad: Městský úřad Frýdlant n. Ostr.
záznam v obchodním rejstříku: "R.D. - TRANSPORT s.r.o." "v likvidaci"
záznam v živnostenském rejstříku: "R.D. - TRANSPORT s r.o." "v likvidaci"

Zapsáno: 04.02.1997(spisová značka C 14957 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál:

  • Základní kapitál - 100 000Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 04.02.1997
poslední živnost: 06.02.2007
počet živností: 6
datum poslední změny: 15.03.2006

Statutární orgán

Rudolf Dvořák, fyzická osoba

Karviná 7

funkce: jednatel

Jednání za společnost: Jednatel jedná ve věcech společnosti samostatně.

Likvidace

Ing. Jaromír Vaněk, fyzická osoba

Ostrava 1

Společníci s vkladem

"R.D. - TRANSPORT s.r.o." "v likvidaci", právnická osoba

Pržno

vklad: 80 000Kč , splaceno: 40 000Kč
Alena Vavříková, fyzická osoba

Frýdlant nad Ostravicí

vklad: 20 000Kč , splaceno: 10 000Kč
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu Ostrava č.j. 41 Cm 41/2004-11, ze dne 20.10.2004, které nabylo právní moci dne 25.11.2004, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.

Soudní exekutor Mgr. Jiří Král, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41 pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem v Karviné ze dne 11.3.2003 č.j. 49 Nc 766/2003-5, proti povinnému: Rudolf Dvořák, bytem Příční 2313/1, Karviná-Mizerov, IČO: 11 56 48 90 na návrh oprávněného: Mrůzek SPRINT, s.r.o., se sídlem HD Jindřich Ostrava, Náražní 66, Ostrava, IČO: 62 30 52 63, vydal dne 2.6.2003 pod č.j. EX 122/03-5 příkaz k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižením podílu povinného jako společníka): Podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné,č.j. Ro 943/96 ze dne 14.3.1996, který nabyl právní moci dne 6.4.1996 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 11.3.2003 č.j. 49 Nc 766/2003-5, o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 28.000,- Kč, slovy dvacetosmtisíc korun českých a jejího příslušenství, tj. - úroků z prodlení 18% p.a. ze sumy 28.000,- Kč ode dne 12.5.1995 do zaplacení, - nákladů soudního řízení ve výši 2.340,- Kč, slovy dvatisícetřistačtyřicet korun českých a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, jejichž výše je stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce, přikazuje soudní exekutor provést exekuci postižením podílu povinného jako společníka ve společnosti "R.D.-TRANSPORT s.r.o.", se sídlem, Pržno 147, IČ: 25366688 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C., vložka 14957 (dále jen "společnost").


Osoby živnostenského listu

Rudolf Dvořák,statutární orgán

bydliště:Karviná - Fryštát

Pržno - další firmy:

Dalibor Jursa- Pržno

Jana Duží- Pržno

Ing. Tomáš Výmola- Pržno

Jiří Krop- Pržno

David Gurecký- Pržno

Milan Boor- Pržno

DIPOZ - MORAVA s.r.o.- Pržno

A + K Assen Pržno v.o.s.- Pržno

Patrik Polášek- Pržno

Pavel Stavárek- Pržno

Gabriela Šenková- Pržno

Zuzana Javorková- Pržno

Vladana Lančová- Pržno

Alžběta Polášková- Pržno

Karla Moravcová- Pržno