Prochem, státní podnik

ČR - Ústecký kraj - Ústí nad Labem

Mapa

Adresa

Ústí nad Labem - Klíše

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00175331
živnostenský úřad: Magistrát města Ústí nad Labem
záznam v obchodním rejstříku: Prochem, státní podnik
záznam v živnostenském rejstříku: Prochem, státní podnik

Zapsáno: 29.08.1990(spisová značka AXVIII 314 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

  • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 17.05.1993
poslední živnost: 08.12.1995
počet živností: 1
datum poslední změny: 20.01.2006

Statutární orgán

Ing. Jiří Junger, fyzická osoba

Pardubice

funkce: Pověřen řízením státního podniku
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 12.03.1996
ostatní skutečnosti:

Údaje o podniku: Rozhodnutím č. 279/l99O ministra průmyslu České republiky ze dne 24.8.l99O byla založena tato organizace. Zakladatelem státního podniku je ministerstvo průmyslu České republiky. Na nově založený státní podnik přechází dnem l.září l99O národní majetek včetně práv, pohledávek a závazků z hospodářskoprávních, pracovněprávních, občanskoprávních vztahů a průmyslových práv, s kterým hospodařil do 3l.8.l99O závod Ústí nad Labem jako organizační jednotka státního podniku CHEMING, projektová, inženýrská a konzultační organizace, Pardubice.

Majetkové vypořádání včetně vypořádání všech práv, pohledávek a závazků z hospodářskoprávních, pracovněprávních, občanskoprávních vztahů a průmyslových práv mezi nově vzniklým státním podnikem a státním podnikem CHEMING, projektová, inženýrská a konzultační organizace, Pardubice, bude provedeno delimitační dohodou nejpozději do 3l.října l99O. Kmenové jmění státního podniku tvoří fond základních prostředkůa investic, obratový fond a fond cenných papírů. Jeho hodnota bude stanovena na základě zahajovací rozvahy do 6O ti dnů ode dne založení státního podniku.

Kmenové jmění ke dni založení: 12 049 596,- Kč

Právní forma: státní podnik

V y m a z á v á s e z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu A XVIII vložka číslo 314 bez provedení likvidace Prochem, státní podnik se sídlem Ústí nad Labem, identifikační číslo 00175331. Výmaz se provádí na základě rozhodnutí č.601/1995 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 28.11.1995, kterým byl zrušen státní podnik bez likvidace k 8.12.1995 a na základě souhlasu FÚ v Ústí nad Labem ze dne 5.10.1995 č.j. 214/0/130/R/77042. Majetek státního podniku, včetně práv a závazků byl převeden na Fond národního majetku České republiky.


Ústí nad Labem - další firmy:

2M servis s.r.o.- Ústí nad Labem - Krásné Březno

"SAS, česko-ukrajinská firma, s.r.o."- Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

"SANTÉ Ústí nad Labem s.r.o."- Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

2-VITANTA s.r.o.- Ústí nad Labem - Krásné Březno

1. ÚSTECKÁ INVESTIČNÍ s.r.o.- Ústí nad Labem - Skorotice

"OREL" Česko - Filipínská obchodní, sportovní a kulturní komora o.s.- Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

1. Ústecká oficiální solná jeskyně s.r.o.- Ústí nad Labem - Severní Terasa

"ROTOM, spol. s r.o."- Ústí nad Labem - Bukov

1. P. S. V., s. r. o.- Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

1. ABC LeoRia s.r.o.- Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

"Rádio Děčín" s.r.o.- Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

1 - AMPLUA s.r.o.- Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

"AZ KORT EKONOMIK spol. s r.o."- Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

1. pražská stavebně obchodní s.r.o.- Ústí nad Labem - Severní Terasa

1-AKSORIA s.r.o.- Ústí nad Labem - Skorotice