Pražské vinařské závody, státní podnik

ČR - Hlavní město Praha - Praha 8

Mapa

Adresa

Praha - Karlín

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00016578
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 8
záznam v obchodním rejstříku: Pražské vinařské závody, státní podnik
záznam v živnostenském rejstříku: Pražské vinařské závody, státní podnik

Zapsáno: 01.01.1989(spisová značka ALX 155 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

  • Kmenové jmění - 7 497 000Kč

Předmět podnikání

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • správu majetku určeného k restituci
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
  • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
  • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 28.09.1992
poslední živnost: 30.09.1997
počet živností: 7
datum poslední změny: 06.04.2012

Statutární orgán

ing. Miroslav Hlaváč, fyzická osoba

Žamberk

funkce: ředitel
ing. Rudolf Voldřich CSc., fyzická osoba

Starý Plzenec

funkce: 1. zástupce ředitele
výrobní a technický náměstek
Zdeněk Žižka, fyzická osoba

Praha 6

funkce: 2. zástupce ředitele
ekonomický náměstek

Zastupování: Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podepisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 30.09.1997
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Státní podnik byl založen zakl. listinou ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne l5.l2.l988 č.j. 2l83/88-323.-

Rozhodnutím č. 892/l993 ministra zemědělství České republiky ze dne 10.12.1993 byla převedena část majetku státního podniku České vinařské závody se sídlem v Praze na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č. 227O1 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 6.9.l993 č.j.: 5/93-36O a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 8.l2.l993 č.j.: 4/4175/227O1/Sp/93 tak, že se převádí ke dni vzniku akciové společnosti a to k 1.1.1994.

Den vzniku : 1. ledna 1989

Podle dodatku č. 1 zakládací listině vydané Ministerstvem zemědělství a výživy ČSR ze dne 28.3.l989 č.j. 583/89-323 jmění státního podniku činí k 1.1.1989:

Dnem 1. ledna l989 přešel veškerý majetek, práva a závazky v oblasti hospodářských, pracovních ajiných právních vztahů koncernového podniku Pivovarů a sladovem koncernový podnik České vinařské závody na založený státní podnik České vinařské závody.

Rozhodnutím č. 1198/1994 ministra zemědělství České republiky ze dne 9.5.l994 byla převedena část majetku státního podniku Pražské vinařské závody se sídlem v Praze na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č. 227O1 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky ze dne 6.9.l993 č.j. 5/93- 36O a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 5.5.l994 č.j. 227O1/Va/94.

Rouzhodnutím č. 1657/1994 ministra zemědělství České repugliky ze dne 26.9.1994 byla převedena část majetku státního podniku Pražské vinařské závody se sídlem v Praze na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č. 227O1 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky ze dne 6.9.1993 č.j. 5/93-36O a dokladu Fondu O1/Va/94.

Rozhodnutím č. 2767/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 16.1.1995 byla převedena část majetku státního podniku Pražské vinařské závody se sídlem v Praze na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 227O1 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 6.9.1993 č.j. 5/93-36O a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 1O.1.1995 č.j. 227O1/Va/95

Vymazává se ke dni 30. září 1997 z obchodního rejstříku. Právní důvod: Na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR ze dne 29.9.1997 čj. 3144/97-2010 byl státní podnik Pražské vinařské závody zrušen bez likvidace. Státní majetek včetně práv a závazků, jiných vztahů a průmyslových práv přechází dnem 1.10.1997 na státní podnik Selgen-Oseva Praha.


Praha 8 - další firmy:

Artlingua, a.s.- Praha - Karlín

RMS Mezzanine, a.s.- Praha - Karlín

Ústav pro elektrotechniku AV ČR- Praha - Libeň

Stavební bytové družstvo "SEVERNÍ MĚSTO"- Praha - Bohnice

DOMINO, spol. s r.o.- Praha - Kobylisy

DINKA, a.s. v likvidaci- Praha 8 - Karlín

Stavební bytové družstvo Praha 8- Praha - Kobylisy

KOLORFLOP, spol. s r.o. v likvidaci- Praha 8 - Libeň

STAMONT, družstvo- Praha - Kobylisy

Družstvo TOURGENT v likvidaci- Praha - Karlín

Nemocnice Na Bulovce- Praha - Libeň

European Business School Praha - sdružení- Praha 8 - Kobylisy

INTERPRAMEN PRAHA státní podnik v likvidaci- Praha 8 - Karlín

imAGe 1, a.s.- Praha 8 - Libeň

MOTOKOV a.s. v likvidaci- Praha - Karlín