Povodí Odry, státní příspěvková organizace

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Mapa

Adresa

Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 00020630
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy
záznam v obchodním rejstříku: Povodí Odry, Ostrava.
záznam v živnostenském rejstříku: Povodí Odry, státní příspěvková organizace

Zapsáno: 30.12.1988(spisová značka AXIV 76 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

  • Základní předmět činnosti: ------------------------- 1. obchodní činnost 2. výroba jídle a nápojů 3. ubytovací a doplňkové služby Povinný předmět činnosti: ------------------------- 1. plnění jmenovitých úkolů hospodářského plánu rozepsaného zakladatelem, 2. provádění činnosti a poskytování služeb minimálně v rozsahu jako před přechodem do organizační struktury státního podniku
  • 3. podílet se na komplexním rozvoji území 4. přednostně se orientovat na uspokojování potřeb národních výborů 5. zabezpečování a plnění opatření souvisejících s obranou státu v souladu s Ústavou ČSSR, zásadami řízení obrany ČSSR, platnými zákony, směrnicemi a pokyny příslušných ústředních orgánů a zakladatele podniku.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 17.12.1992
poslední živnost: 31.12.1993
počet živností: 17
datum poslední změny: 13.10.2008
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 21.02.1991
ostatní skutečnosti:

Z ř í z e n í : Státní podnik byl založen zakládací listinou Okresního národního výboru v Olomouci usnesením 11. plenárního zase-dání, konaného dne 21. prosince 1988.

Z a s t u p o v á n í : Jménem státního podniku jedná ředitel nebo jeho zástupce.

P o d e p i s o v á n í : K vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu státního podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel nebo jeho zástupce.

Podle R o z h o d n u t í ministra životního prostředí ČR o zrušení státního podniku Povodí Odry, Ostrava a o zřízení státní příspěvkové organizace Povodí Odry s e v y m a z á v á ke dni 31. prosince 1990 státní podnik Povodí Odry a z a p i s u j e s e ke dni 1. ledna 1991 státní příspěvková organizace Povodí Odry, Ostrava, na níž přechází veškerý majetek, práva a závazky.


Ostrava - další firmy:

Dana Štemonová- Ostrava - Poruba

Karel Kubalák- Ostrava - Poruba

Tomáš Hynek- Ostrava - Poruba

Marcela Kuščáková- Ostrava - Poruba

Petr Kovařík- Ostrava - Poruba

Tomáš Bartoš- Ostrava - Poruba

Blanka Raková- Ostrava - Poruba

Jindřich Illichmann- Ostrava - Poruba

Zdeněk Sláma- Ostrava - Poruba

Dr. Zdeňka Jančíková- Ostrava - Poruba

Ing. Zdeněk Hytka, CSc.- Ostrava - Poruba

Lumír Polínek- Ostrava - Poruba

Pavel Chrastina- Ostrava - Poruba

Ing. Pavel Starý- Ostrava - Poruba

Ing. Tomáš Skácelík- Ostrava - Poruba