Potraviny Praha 10, - GASTRO, státní podnik

ČR - Hlavní město Praha - Praha 10

Mapa

Adresa

Praha 10 - Vršovice

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00091901
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 10
záznam v obchodním rejstříku: Potraviny Praha 10, GASTRO, státní podnik v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: Potraviny Praha 10, - GASTRO, státní podnik

Zapsáno: 29.06.1990(spisová značka ALX 473 - Městský soud v Praze)

Předmět podnikání

  • Základním předmětem činnosti podniku je uspokojování potřeb obča- nů a organizací na vnitřním trhu prodejem zboží a poskytováním souvisejících služeb. Za tím účelem státní podnik provádí zejmé- na:
  • 1/ maloobchodní a velkoobchodní činnost v sortimentu potravi- nářského a nepotravinářského zboží,
  • 2/ výroba lahůdkářského, cukrářského a pekařského zboží, mléčných a masných výrobků, polotovarů,
  • 3/ obchodní služby včetně servisních a stravovacích,
  • 4/ spoluúčast na výrobě potravinářského a nepotravinářského zbo- ží, provozování hracích a výherních automatů,
  • 5/ služby cestovního ruchu, včetně ubytovacích.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 29.03.1993
poslední živnost: 19.10.1995
počet živností: 1
datum poslední změny: 23.02.2005

Statutární orgán

Ing. Antonín Hlaváček, fyzická osoba

Liberec

funkce: likvidátor

Zastupování a podepisování: Za podnik jedná likvidátor a po- depisuje za něj tak, že k obchodnímu jménu podniku s dolož- kou "v likvidaci" připojí svůj podpis.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 25.09.1995
ostatní skutečnosti:

Státní podnik byl zřízen rozhodnutím ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky ze dne 28. 6. 1990, čj. 65057/1990.

Den vzniku je l. 7. 1990

Rozhodnutím č.44878/93/5300 ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 13.12.1993 byl státní podnik k 31.12.1993 zrušen a na řízena jeho likvidace ke dni 1.1.1994.

Tento podnik se vymazává pro skončení likvidace.


Praha 10 - další firmy:

Mettler - Toledo, s.r.o.- Praha - Strašnice

Realizace staveb Budák s.r.o., v likvidaci- Praha 10 - Strašnice

Jitka Maternová- Praha - Strašnice

MUDr. Radmila FÁBEROVÁ- Praha - Záběhlice

MAPLE, s.r.o. v likvidaci- Praha - Záběhlice

Jan HUNAL- Praha - Strašnice

Danh NGUYEN SI- Praha - Záběhlice

Oldřich Kmoníček- Praha - Malešice

Petr Langhamer- Praha - Vršovice

Martin PROCHÁZKA- Praha - Malešice

Ing. Rudolf PRŮCHA- Praha - Vršovice

Ing. Zdeňka PELANTOVÁ- Praha - Strašnice

RSDr. Otakar Libra- Praha - Vršovice

Libuše PREVOROVÁ- Praha 10 - Vršovice

Ing. Daniela HAJZLEROVÁ- Praha - Vršovice