POTRAVINY PLZEŇ, státní podnik

ČR - Plzeňský kraj - Plzeň

Mapa

Adresa

Plzeň - Jižní Předměstí

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00020915
živnostenský úřad: Magistrát města Plzně
záznam v obchodním rejstříku: POTRAVINY PLZEŇ - v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: POTRAVINY PLZEŇ, státní podnik

Zapsáno: 29.12.1988(spisová značka AXXVIII 51 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál:

  • Kmenové jmění - 771 747 000Kč

Předmět podnikání

  • Základním předmětem činnosti státního podniku je uspokojování potřeb občanů na vnitřním trhu prodejem zboží a poskytováním souvisejících služeb. Za tím účelem státní podnik provádí zejména: a) maloobchodní a velkoobchodní činnosti v sortimentu potravinářského zboží b) výrobu lahůdkářského a cukrářského zboží c) poskytování obchodních služeb d) stavebně-montážní a opravárenskou činnost e) velkoobchodní prodej družstevnímu obchodu a ostatním odběratelům
  • Rozhodnutím Okresního národního výboru v Chebu, odbor dopravy, ze dne 9.11.1989 č.j. Dopr/460/89 bylo navrhovateli povoleno provádět hromadnou dopravu osob autobusem. Doba platnosti do 31. prosince 1992.
  • Zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu: Vývoz a dovoz věcí formou výměn potravinářského a průmyslového zboží s obchodními organizacemi členských států RVHP, za účelem obohacení vnitřního trhu v sortimentu zeleninových výrobků, lesních plodů, mlékárenských a pekárenských výrobků, vín, lihovin, destilátů, sýrů a mléčných výrobků, ostatních potravin a pochutin, strojírenského zboží pro domácnost, kuchyňských potřeb, drobného zařízení pro domácnost, drogistického a kosmetického zboží a ostatních druhů průmyslového zboží prodávaného v potravinářských prodejnách organizace. Časová platnost tohoto povolení se stanoví do 31.12.1989.
  • Rozhodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu uděleno dle § 8 odst. 1 zákona č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím ve znění zákona č. 102/1988 dne 29.12.1989 č.j. 6/5009/63/89, poř.č. 901, povolení k zahraničně obchodní činnosti v rozsahu již zapsaném a to do 31.12.1990.
  • Na základě Povolení k zahraničně obchodní činnosti FMZO ze dne 19.11.1990, č.j.: 13/3791/133/90, registr. čísl.: 108004298 byla povolena - zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu:
  • 1. Dovoz věcí pro vlastní potřebu organizace a pro zabezpečení její hospodářské činnosti, s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb.
  • Vývoz spotřebního zboží z majetku organizace a dovoz spotřebního zboží pro obohacení vnitřního trhu s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 07.06.1993
poslední živnost: 24.08.1998
počet živností: 4
datum poslední změny: 11.11.2005

Statutární orgán

Ing. Zdeněk Havel, fyzická osoba

Plzeň

funkce: zástupce ředitele

Způsob zastupování: Podnik zastupuje ředitel a v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele. Způsob podepisování: Za podnik se podepisuje ředitel a v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele.

Likvidace

Ing. Petr Mencl, fyzická osoba

Praha 8

Zakladatelé státního podniku

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 06.11.2004
ostatní skutečnosti:

P ř e v á d í s e : na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 844/1992 ze dne 25.11.1992, část majetku státního podniku POTRAVINY PLZEŇ ve výši 57 343 000,- Kč na Fond národního majetku dle schváleného privatizačního projektu.

P ř e v á d í s e : na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 909/1992 ze dne 9.12.1992 část privatizovaného majetku státního podniku POTRAVINY PLZEŇ ve výši 4 960 000,- Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 10712.

P ř e v á d í s e : na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 962/1992 ze dne 16.12.1992 část privatizovaného majetku státního podniku POTRAVINY PLZEŇ ve výši 115 067 000,- Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 10712.

P ř e v á d í s e : na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 304/1993 ze dne 21.4.1993 část privatizovaného majetku státního podniku POTRAVINY PLZEŇ ve výši 1 987 000,- Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 10712.

P ř e v á d í s e : na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 895/1993 ze dne 25.10.1993 část privatizačního majetku státního podniku POTRAVINY PLZEŇ ve výši 36 255 000,- Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 4938.

P ř e v á d í s e : na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 556/1994 ze dne 1.9.1994 část privatizovaného majetku státního podniku POTRAVINY PLZEŇ ve výši 8 517 000,- Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 7208.

P ř e v á d í s e : na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 44/1996 ze dne 29.1.1996 část privatizovaného majetku státního podniku POTRAVINY PLZEŇ ve výši 81 542 000,- Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 1768.

Vymazává se POTRAVINY PLZEŇ, se sídlem Plzeň, identifikační číslo 000 20 915, z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí po skončení likvidace.


Osoby živnostenského listu

Ing.arch Věslav NEMETH,statutární orgán

bydliště:Praha 4 - Kunratice

Plzeň - další firmy:

Ústřední správa vysokoškolských kolejí a menz Plzeň- Plzeň - Jižní Předměstí

Plzeňské výstavnictví s.p. Plzeň- Plzeň - Jižní Předměstí

Domovy mládeže Plzeň- Plzeň - Lobzy

STAVBA Plzeň s.r.o.- Plzeň - Lobzy

Plzeňský Prazdroj národní podnik- Plzeň - Východní Předměstí

Československé státní dráhy Železniční opravy a strojírny Plzeň- Plzeň - Východní Předměstí

Hospodářský dvůr města Plzně- Plzeň - Jižní Předměstí

DOMÁCÍ POTŘEBY PLZEŇ- Plzeň - Východní Předměstí

Kovodružstvo, výrobní družstvo v Plzni- Plzeň - Severní Předměstí

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje- Plzeň - Vnitřní Město

Dopravní podniky města Plzně, s.p.- Plzeň - Východní Předměstí

Český rozhlas, regionální studio Plzeň- Plzeň - Jižní Předměstí

Esprit - plzeňský kulturní servis, příspěvková organizace- Plzeň - Jižní Předměstí

Centrum dalšího vzdělávání pedagogů Plzeň- Plzeň - Černice

SNAHA, výrobní družstvo Plzeň v likvidaci- Plzeň - Severní Předměstí