Podnik bytového hospodářství Zlín, státní podnik

ČR - Zlínský kraj - Zlín

Mapa

Adresa

Zlín

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00089842
živnostenský úřad: Magistrát města Zlína
záznam v obchodním rejstříku: Podnik bytového hospodářství Zlín, státní podnik
záznam v živnostenském rejstříku: Podnik bytového hospodářství Zlín, státní podnik

Zapsáno: 01.01.1989(spisová značka AXXX 43 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

  • správa a údržba bytového a domovního fondu
  • vodoinstalatérství včetně topenářství
  • elektroinstalatérství
  • revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
  • silniční motorová doprava
  • výroba a dodávky tepla

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 14.06.1993
poslední živnost: 20.06.1997
počet živností: 11
datum poslední změny: 25.11.2005

Statutární orgán

Ivan Čech, fyzická osoba

Napajedla

funkce: ředitel
ing. Vlasta Strnadová, fyzická osoba

Zlín

funkce: ekonomický náměstek
k 1.12.1993
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 20.06.1997
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Usnesením 16. plenárního zasedání Městského národního výboru v Gottwaldově konaného dne 1.12.1988 s účinností od 1.ledna 1989.

Zastupování: Tento státní podnik zastupuje a jeho jménem jedná ředitel nebo jeho zástupce.

Podepisování: K názvu státního podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

Dle rozhodnutí primátora města Zlína č. 1/95 z 30.1.1995 se převádí část privatizovaného majetku s.p. Podnik bytového hospodářství Zlín, státní podnik se sídlem Zarámí 428, Zlín ve výši 13 547 tis. Kč na Fond národního majetku ČR k datu 1.2.1995. Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond národního majetku České republiky práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních a jiných právních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.

O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku.

Vymazává se ke dni 20.6.1997 z obchodního rejstříku Z obchodního rejstříku se vymazává bez likvidace: obchodní jméno Podnik bytového hospodářství, státní podnik se sídlem: Zlín, Zarámí 428 se všemi zápisy. Veškerá práva, povinnosti a závazky přechází na právního nástupce Město Zlín, nám. Míru 12, Zlín 76140, IČO 283924. Výmaz je provoden na základě smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví obce /z.č. 92/91 Sb/., uzavřené mezi Fondem národního majetku ČR a Městem Zlín dne 1.1.1997


Osoby živnostenského listu

Ing. Vlasta Strnadová,statutární orgán

bydliště:Zlín

Zlín - další firmy:

Křesťanské informační středisko- Zlín

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo- Zlín

Baťova krajská nemocnice Zlín, příspěvková organizace- Zlín

Okresní ústav sociálních služeb Zlín, rozpočtová organizace- Zlín - Příluky

Dopravní podnik Zlín, s.p.- Zlín

Pozemní stavby Zlín, akciová společnost v likvidaci- Zlín

ZPS, a.s.- Zlín

Stavomontáže Zlín, státní podnik- Zlín

OBZOR, výrobní družstvo Zlín- Zlín - Louky

Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace- Zlín

COMPEX, spol. s r.o.- Zlín - Louky

EUROALFA Zlín, a.s.- Zlín

BARUMPROJEKT,státní podnik- Zlín - Louky

Global spol. s r.o. Zlín v likvidaci- Zlín