Ostravské tiskárny, s.p.

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Mapa

Adresa

Ostrava - Mariánské Hory

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00172120
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy
záznam v obchodním rejstříku: OSTRAVSKÉ TISKÁRNY, státní podnik
záznam v živnostenském rejstříku: Ostravské tiskárny, s.p.

Zapsáno: 29.03.1990(spisová značka AXIV 199 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál:

  • Kmenové jmění - 45 379 000Kč

Předmět podnikání

  • knihtisk - síto a gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk - tisk novin - broušení nožů, nůžek a nástrojů - pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb - služby polygrafického průmyslu ostatní - reklama, propagace a inzerce - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - ostatní obchodní služby
  • provedení převodu pozemků na Pozemkový fond ČR

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 19.11.1992
poslední živnost: 08.06.1994
počet živností: 9
datum poslední změny: 06.06.2007

Statutární orgán

Ing. Jiří Reif, fyzická osoba

Ostrava 1, Fifejdy II

funkce: Ř e d i t e l
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 16.07.1996
ostatní skutečnosti:

Z ř í z e n í : Státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 51/1990 ministra průmyslu České republiky ze dne 27.3.1992.

P o d e p i s o v á n í : Za státní podnik se podepisuje tak, že k názvu nebo razítku státního podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel státního podniku nebo jeho zástupce.

Rozhodnutím č. 138/1993 ministra průmyslu a obchodu České rpeubliky ze dne 3. března 1993 p ř e v á d í s e část privatizovaného majetku - formulář 4C - státního podniku Ostravské tiskárny se sídlem v Ostravě v celkové výši 12 261 00,- Kč na Fond národního majektu České republiky dle schválených privatizačních projektů.

Ostravské tiskárny, státní podnik se sídlem v Ostravě, IČO 00 17 21 20 se vymazávají z obchodního rejstříku ke dni 16.7.1996. Právní důvod výmazu: ------------------- Rozhodnutím č. 194/1994 ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne 24.3.1994 byl shora uvedený státní podnik zrušen bez likvidace ke dni 5.4.1994. Majetek státního podniku ve výši podle účetní závěrky ověřené auditorem byl převeden na Fond národního majetku České republiky.


Ostrava - další firmy:

Realitní kancelář SLEZSKÝ DŮM s.r.o.- Ostrava - Mariánské Hory

Vladimír Lindner- Ostrava - Moravská Ostrava

MP contract czech s.r.o.- Ostrava - Mariánské Hory

LION brand & story s.r.o.- Ostrava - Zábřeh

KLOOK s.r.o.- Ostrava - Slezská Ostrava

Ostravská Odpadní, s.r.o.- Ostrava - Moravská Ostrava

Alena Šnorková- Ostrava - Poruba

Zdenko Marvan- Ostrava - Poruba

Jan Škrabánek společnost s ručením omezeným (s.r.o.)- Ostrava - Zábřeh

Marek Obrusník- Ostrava - Poruba

SANFIN a.s.- Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Urbánek- Ostrava - Hrabůvka

Bizoll s.r.o.- Ostrava - Mariánské Hory

RADIOKOM - FUNK MAYER s.r.o.- Ostrava - Stará Bělá

Iveta Apriasová- Ostrava - Poruba