OKD, a. s.

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Mapa

Adresa

Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00002593
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy
záznam v obchodním rejstříku: OKD, a. s.
záznam v živnostenském rejstříku: OKD, a. s.

Zapsáno: 21.01.1991(spisová značka B 122 - Krajský soud v Ostravě)

Akcie:

 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1000, počet: 24300000v listinné podobě

Kapitál:

 • Základní kapitál - 2 147 483 647Kč

Předmět podnikání

 • úprava a rozvod užitkové vody
 • realitní činnost
 • výroba koksu a surového dehtu
 • zasilatelství
 • zpracování dat, služby databank, správa sítí
 • poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
 • výroba tepelné energie
 • rozvod tepelné energie
 • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • činnost technických poradců v oblasti stavebnictví
 • správa a údržba nemovitostí
 • obchod s elektřinou
 • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • distribuce elektřiny
 • testování, měření a analýzy
 • reklamní činnost a marketing
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • skladování zboží a manipulace s nákladem
 • velkoobchod
 • specializovaný maloobchod
 • masérské, rekondiční a regenerační služby
 • výroba, opravy a montáž měřidel
 • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
 • zastupování v celním řízení
 • výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
 • montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 • poskytování telekomunikačních služeb
 • průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
 • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • silniční motorová doprava nákladní
 • silniční motorová doprava osobní
 • směnárenská činnost
 • hostinská činnost
 • ubytovací služby
 • výkon zeměměřických činností
 • výroba a zpracování paliv a maziv
 • projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
 • i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny
 • h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu
 • c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce)
 • e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb
 • a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
 • výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů
 • kopírovací práce
 • 2. Činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c), e), h), i) a ust. § 5 zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
 • i) důlně měřická činnost
 • h) báňská záchranná služba
 • g) zajišťování a likvidace starých důlních děl
 • f) zvláštní zásahy do zemské kůry
 • e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d)
 • d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
 • c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
 • b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
 • a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska")
 • 1. Hornické činnosti ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i) zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
 • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
 • nákup a prodej výbušnin
 • 3. Podnikatelské a jiné činnosti
 • poskytování technických služeb
 • maloobchod tabákovými výrobky
 • provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
 • pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
 • výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, hořlavé, zdraví škodlivé, dráždivé
 • provozování nestátních zdravotnických zařízení, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína
 • daňové poradenství
 • vedení spisovny
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 16.11.1992
poslední živnost: 31.05.2006
počet živností: 161
datum poslední změny: 20.08.2012

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Petr Havlíček, fyzická osoba

Těrlicko - Hradiště

funkce: člen představenstva
členství od: 24.03.2006
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph. D., fyzická osoba

Černošice

funkce: člen představenstva
členství od: 27.06.2005
Dr. Milan Jelínek, fyzická osoba

funkce: člen představenstva
členství od: 27.06.2005
Ing. Petr Motloch, fyzická osoba

Praha 3

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 27.06.2005
ve funkci od: 01.07.2005
Ing. Josef Goj, fyzická osoba

Petřvald

funkce: předseda představenstva
členství od: 27.06.2005
ve funkci od: 01.07.2005

Jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za společnost podepisují vždy společně dva členové představenstva. Činí se tak způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí své podpisy.

Dozorčí rada

Josef Nejezchleba, fyzická osoba

Frýdek-Místek

funkce: člen
členství od: 24.09.2002
Miroslav Syrový, fyzická osoba

Havířov - Město

funkce: člen
členství od: 24.09.2002
Ing. Evžen Tošenovský, fyzická osoba

Ostrava - Třebovice

funkce: místopředseda dozorčí rady
členství od: 27.06.2005
ve funkci od: 27.06.2005
Pavel Hliněný, fyzická osoba

Havířov-Šumbark

funkce: člen
členství od: 24.09.2002
Ing. Petra Sokolová, fyzická osoba

Praha 5

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 27.06.2005
Prof. RNDr. Jan Hanousek CSc., fyzická osoba

Praha 5

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 27.06.2005
LUBOŠ ŘEŽÁBEK, fyzická osoba

Praha 9 - Vysočany

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 27.06.2005
Petr Skrla, fyzická osoba

Praha 10

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 27.06.2005

Akcionáři

KARBON INVEST, a.s., právnická osoba

Praha 1

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 31.05.2006
ostatní skutečnosti:

Způsob založení: Akciová společnost byla zřízena rozhodnutím č. 208/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 29.12.1990, č.j. 1804/401.

D e n v z n i k u: 21. ledna 1991.

ad 1) Rozhodnutím představenstva č. 10 ze dne 8.12.1993 byl majetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen ke dni vzniku do akciové společnosti OKD, Revírní báňská záchranná stanice a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 6.1.1994 pod sp.zn. B 766.

ad 2) Rozhodnutím představenstva č. 11 ze dne 8.12.1993 byl majetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen ke dni vzniku do akciové společnosti OKD, Pila - Salma, a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 27.1.1994 pod sp. zn. B 782.

ad 3) Rozhodnutím představenstva č. 12 ze dne 8.12.1993 byl majetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen ke dni vzniku do akciové společnosti OKD, Doprava, a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 1.1.1994 pod sp. zn. B 767.

ad 4) Rozhodnutím představenstva č. 13 ze dne 8.12.1993 byl majetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen ke dni vzniku do akciové společnosti OKD, Inženýring měřičství, geologická ekologie a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 28.1.1994 pod sp. zn. B 775.

ad 5) Rozhodnutím představenstva č. 14 ze dne 8.12.1993 byl majetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen ke dni vzniku do akciové společnosti OKD, Ostravsko-karvinské koksovny, a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 1.1.1994 pod sp. zn. B 740.

ad 6) Rozhodnutím představenstva č. 15 ze dne 10.12.1993 byl majetek, práva a závazek, s kterými hospodařila VOJ vložen ke dni vzniku do akciové společnosti OKD, Automatizace řízení akciová společnost Ostrava. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 20.1.1994 pod sp. zn. B 773.

ad 7) Rozhodnutím představenstva č. 16 ze dne 10.12.1993 byly z VOJ vloženy do akciové společnosti OKD, Rekultivace, a.s. ke dni jejího vzniku: pozemky, budovy a stavby, stroje a zařízení, pěstitelské celky, jiný hmotný inv. majetek, nedokončené hmotné investice, poskytnuté zálohy na HIM, ostatní jmění - vše specifikováno v účetních sestavách. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 18.1.1994 pod sp. zn. B 777.

ad 8) Rozhodnutím představenstva č. 17 ze dne 10.12.1993 byly z VOJ vloženy do akciové společnosti OKD, Bytservis, a.s. ke dni jejího vzniku: pozemky, budovy a stavby, stroje a zařízení, jiný hmotný inv. majetek, nedokončené hmotné investice, poskytnuté zálohy na HIM, ostatní jmění - vše specifikováno v účetních sestavách. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 20.1.1994 pod sp. zn. B 785.

ad 9) Rozhodnutím představenstva č. 1 ze dne 25.1.1993 a dodatkem č. 1 k tomuto rozhodnutí ze dne 10.12.1993 byl majetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ, s výjimkou závazků z hornické činnosti z minulých let a závazků z hornické činnosti z minulých let a závazků souvisejících s útlumem těžby uhelných zásob, na které je poskytována dotace ze státního rozpočtu v rozsahu usnesení vlády ČR č. 691 ze dne 9.12.1992, vložen ke dni vzniku do akciové společnosti - VOKD, a.s. Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitým vkladem zakladatele spočívajícím v majetkové podstatě VOJ a ostatní majetek bude převeden na společnost ke dni vzniku a.s. včetně převodu na závazků ve stejném rozsahu. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 1.1.1994 pod sp. zn. B 595.

Dodatkem č. 7 ze dne 23.12.1993 č. 1 představenstva ze dne 14.1.1991 byl z dosavadních vnitřních organizačních jednotek (OKD, a.s. Důl František se sídlem Horní Suchá, OKD, a.s. Důl 9. květen se sídlem pošta Horní Suchá, Stonava, OKD, a.s. Důl Darkov se sídlem pošta Karviná 6, OKD, a.s. Důl Čs. armáda se sídlem Karviná, OKD, a.s. Důl Doubrava se sídlem Doubrava, OKD, a.s. Důl Lazy se sídlem Orlová - Lazy, OKD a.s. Důl Dukla se sídlem Havířov-Suchá, OKD, a.s. Důl Julius Fučík se sídlem Petřvald, OKD, a.s. Důl Odra se sídlem Ostrava, OKD, a.s. Důl Paskov se sídlem Paskov, OKD, a.s. Báňská obchodní společnost se sídlem Ostrava 1, 30. dubna 35, OKD, a.s. Důlní mechanizace se sídlem Ostrava 1, Českobratrská 2) ke dni 1.1.1994 zřízeny odštěpné závody. Rozhodnutím představenstva č. 18 ze dne 15.12.1993 byla dnem 31.12.1993 zrušena vnitřní organizační jednotka OKD, a.s. Důl Staříč s tím, že veškerý majetek, práva, závazky a povinnosti zrušené VOJ byly převedeny na VOJ, a.s. Důl Paskov se sídlem v Paskově.

Dne 1.1.1994 byla v souladu s ust. par. 476 a násl. obchodního zákoníku uzavřena mezi OKD, a.s. Ostrava se sídlem Ostrava 1, Prokešovo nám. 6 a FITE, akciová společnost se sídlem Ostrava - Mar. Hory, Výstavní 8, smlouva o prodeji vnitřní organizační jednotky Báňská vývojová základna se sídlem v Ostravě - Mar. Horách, Výstavní 8.

V obchodním rejstříku, oddílu B, vložka 122 se zapisuje rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 3.3.1994, kterým valná hromada rozhodla o snížení základního jmění z částky 30 922 000 000,-Kč na částku 27 800 000 000,-Kč a to vzetím z oběhu 3 122 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 milión Kč každá.

Právní důvod výmazu: Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstva OKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. Důl František, odštěpný závod se sídlem Horní Suchá zanikl sloučením ke dni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Lazy, odštěpný závod se sídlem Orlová-Lazy, PSČ 735 12.

Právní důvod výmazu: Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstva OKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. Důl Doubrava, odštěpný závod se sídlem Doubrava zanikl sloučením ke dni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Čs. armáda, odštěpný závod se sídlem Karviná, PSČ 735 02.

Právní důvod výmazu: Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstva OKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. Důl Dukla, odštěpný závod se sídlem Havířov Suchá zanikl sloučením ke dni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Lazy, odštěpný závod se sídlem Orlová-Lazy, PSČ 735 12.

Právní důvod výmazu: Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstva OKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. Důl 9. květen, odštěpný závod se sídlem Stonava, pošta Horní Suchá zanikl sloučením ke dni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Darkov, odštěpný závod se sídlem pošta Karviná 6, PSČ 735 06.

I. Sloučení ke dni 31.12.1995 OKD, Automatizace řízení, akciová společnost, Ostrava se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3 s OKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6, a to na základě usnesení mimořádné Valné hromady OKD, a.s., konané dne 22.12.1995 a usnesení mimořádné Valné hromady OKD, Automatizace řízení, akciová společnost, Ostrava, konané dne 22.12.1995 s tím, že OKD, a.s. převzala veškeré obchodní jmění, práva a závazky OKD, Automatizace řízení, akciová společnost Ostrava, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3.

Mimořádná valná hromada OKD, a.s. ze dne 22.12.1995 schválila ke dni 31.3.1996 sloučení s OKD, Bytservis, akciová společnost, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ČSA 25 s tím, že ke dni sloučení přebírá OKD, a.s. veškeré obchodní jmění, práva a závazky zrušené společnosti OKD, Bytservis, akciová společnost. Odštěpný závod OKD, a.s. Správa majetku, odštěpný závod se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Čs. armády 25 byl zřízen na základě dodatku č. 13 ze dne 21.2.1996 k rozhodnutí představenstva OKD, a.s. ze dne 14.1.1991 ke dni 1.4.1996.

Sloučení ke dni 31.12.1996: OKD, Inženýring měřictví, geologie a ekologie, akciová společnost se sídlem Ostrava, Smetanovo náměstí 2 PSČ 702 00 s OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6 PSČ 728 30, a to na základě rozhodnutí řádné valné hromady OKD, a.s. ze dne 7.6.1996 a rozhodnutí mimořádné valné hromady OKD, Inženýring měřictví, geologie a ekologie, akciová společnost ze dne 7.6.1996, s tím, že OKD, a.s. převzala veškeré obchodní jmění, práva a závazky OKD, Inženýring měřictví, geologie a ekologie, akciová společnost a stává se jejím univerzálním právním nástupcem.

Ke dni 2.4.1999 se vymazává z obchodního rejstříku odštěpný závod OKD, a.s. Důlní mechanizace, se sídlem Ostrava 1, Gregorova 3, PSČ 701 00 s tím, že veškerá práva a závazky, výkon práva vlastnictví k majetku zrušeného odštěpného závodu OKD, a.s. Důlní mechanizace přechází dnem 28.2.1999 na OKD, a.s. Zásobování, odštěpný závod.

Rozhodnutí mimořádné valné hromady OKD, a.s. konané dne 14.12.2001 o prodeji části podniku OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30. IČ 00002593 - organizační složky podniku OKD, a.s. Důl Odra, odštěpný závod se sídlem Petřvald, Závodní ul. 1755, PSČ 735 41 kupujícímu DIAMO, státní podnik se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, IČ 00002739

Dodatkem č. 26 ze dne 17. 12. 2002 k rozhodnutí č. 1 představenstva OKD, a. s. ze dne 14.1.1991 se ruší ke dni 31. 12. 2002 odštěpné závody OKD, a. s. Důl Odra, odštěpný závod se sídlem Petřvald, Závodní ul. 1755, PSČ 735 41, OKD, a. s. Důl Darkov, odštěpný závod se sídlem Karviná - Doly, č. p. 2179, PSČ 735 02, OKD, a. s. Důl Čs. armáda, odštěpný závod se sídlem Karviná-Doly, ulice Čs. armády č. p. 1, PSČ 735 02, OKD, a. s. Důl Lazy, odštěpný závod se sídlem Orlová - Lazy, č. p. 605, PSČ 735 12, OKD, a. s. Důl Paskov, odštěpný závod se sídlem Staříč č. p. 528, PSČ 739 43, OKD, a. s. Báňská obchodní společnost, odštěpný závod se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo nám. 5, PSČ 729 95, OKD, a. s. Energetika, odštěpný závod se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 729 30, OKD, a. s. Automatizace řízení, odštěpný závod se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 729 41, OKD, a. s. Správa majetku, odštěpný závod se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ 701 00, OKD, a. s. Zásobování, odštěpný závod se sídlem Ostrava 1, Gregorova 3, PSČ 701 00, OKD, a. s. IMGE, odštěpný závod se sídlem Ostrava, Smetanovo náměstí č. 2, PSČ 702 00, OKD, a. s. Hornické muzeum, odštěpný závod se sídlem Ostrava-Petřkovice, Pod Landekem č. 64 a veškerý majetek ve výkonu vlastnického práva, veškerá práva, pohledávky a závazky náležející k tomuto majetku, s nímž hospodařily zrušené odštěpné závody, podle stavu ke dni 31. 12. 2002 se svěřují věcně příslušným nástupnickým vnitřním organizačním složkám - jednotkám nezapsaným do obchodního rejstříku, zřízeným na základě Směrnice č. 1/2003 představenstva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. ze dne 17. 12. 2002. Ředitelé vnitřních organizačních složek a případně jiné osoby jsou oprávnění činit za OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., jako zmocnitele, právní úkony výlučně na základě plné moci v rozsahu jim uděleného zmocnění.

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 22.12.2003 v sídle společnosti rozhodla o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku prodávajícího - OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., a to vnitřní organizační složky - jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná-Doly, č.p. 198, PSČ 735 02, kupujícímu - DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739.

Mimořádná valná hromada OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 00002593, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122, konaná v sídle společnosti dne 25. července 2005 schválila toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost KARBON INVEST, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5524, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11217, IČO: 25691431 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 23.838.099 ks (slovy: dvaceti tří miliónů osmi set třiceti osmi tisíc devadesáti devíti kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,0992 %, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 23.838.232 ks (slovy: dvaceti tří miliónů osmi set třiceti osmi tisíc dvou set třiceti dvou kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,0997 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.010,- Kč (slovy: jeden tisíc deset korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AB3152/05 vypracovaným společností NOVOTA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 11000, IČO 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 1.010,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 1.008,80 Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře KARBON INVEST, a.s. 98,0997 % hlasů všech akcionářů společnosti OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

Došlo ke sloučení společnosti OKD, a.s. se společnostmi ČMD, a.s. se sídlem Stonava čp. 1077, okres Karviná, PSČ 735 34, IČ: 46356215, zapsaná ve vložce 2679, oddílu B. obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, K.O.P., a.s. se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129, zapsaná ve vložce 3508, oddílu B. obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, OKD, Podnikatelská, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 25855816, zapsaná ve vložce 2321, oddílu B. obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě a na nástupnickou společnost OKD, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění všech zanikajících společností ČMD, a.s., K.O.P., a.s. a OKD, Podnikatelská, a.s. na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 21.11.2005. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.7.2005.

Vymazává se ke dni nabytí právní moci usnesení z obchodního rejstříku společnost OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, identifikační číslo: 000 02 593. Právní důvod výmazu: OKD, a.s. zanikla rozdělením na základě projektu rozdělení a smlouvy o rozdělení ze dne 22.5.2006, přičemž část jmění přešla na OKD, Mining, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ:728 30, IČ: 26863154 a zároveň vznikly následující nástupnické společnosti RPG Trading, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava , Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 089, RPG Transport, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 101, RPG Gas, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 119, RPG RE Residential, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ:277 69 127, RPG RE Commercial, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 135 a RPG RE Land, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 143, na které přešla zbývající část jmění zaniklé OKD, a.s.


Ostrava - další firmy:

Dr. Zdeňka Jančíková- Ostrava - Poruba

Ing. Radek Kristiník- Ostrava - Poruba

Zdeněk Sláma- Ostrava - Poruba

Ing. Pavel Starý- Ostrava - Poruba

Petr Juhas- Ostrava - Poruba

Ing. Martin Třaskoš- Ostrava - Zábřeh

Josef Macháč- Ostrava - Poruba

Ing. Eva Šarovská- Ostrava - Poruba

Magdalena Havlová- Ostrava - Nová Ves

Karel Kubalák- Ostrava - Poruba

Jaromír Ryszka- Ostrava - Poruba

Ingrid Palicová- Ostrava - Přívoz

Jana Vybíralová- Ostrava - Poruba

Pavel Lembard- Ostrava - Poruba

Ing. Miroslav Zajíc- Ostrava - Poruba