Mateřská škola, Znojmo, Pražská 80, příspěvková organizace

ČR - Jihomoravský kraj - Znojmo

Mapa

Adresa

Znojmo

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 70983518
živnostenský úřad: Městský úřad Znojmo
záznam v obchodním rejstříku: Mateřská škola, Znojmo, Pražská 80, příspěvková organizace
záznam v živnostenském rejstříku: Mateřská škola, Znojmo, Pražská 80, příspěvková organizace

Zapsáno: 23.01.2004(spisová značka Pr 1039 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

  • hostinská činnost
  • praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, byt. textilu a osobního zboží

Předmět činnosti podnikání

  • Mateřská škola (dále jen příspěvková organizace) zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla od tří do šesti let. Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do deseti let věku. Příspěvková organizace může zřizovat zájmové kroužky, činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují příspěvkovou organizaci. Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních v platném znění a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 35/1992 Sb. o mateřsk ých školách).

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 08.01.2003
počet živností: 3
aktichních živností: 2
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 20.08.2010

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 08.01.2003
Činnosti živnosti
  • Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Hostinská činnost
vznik: 08.01.2003

Statutární orgán

Milena Zachová, fyzická osoba

Znojmo

funkce: ředitel
ve funkci od: 01.01.2003

Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy, zejména s § 3 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění a v rámci oprávnění zřizovací listinou tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Příspěvkovou organizaci zřídilo Zastupitelstvo města Znojma usnesením číslo 130/2002 ze dne 16.9.2002 v bodě 4250 c) s termínem vzniku od 1.1.2003.


Osoby živnostenského listu

Milena Zachová,statutární orgán

bydliště:Znojmo

Znojmo - další firmy:

Ing. Bedřich Goldmann- Znojmo - Oblekovice

Marianna Jurjevna Kovaleva- Znojmo - Přímětice

Lenka Kozelská- Znojmo

Marie CEJPKOVÁ- Znojmo

Ing. Milada Kovářová- Znojmo

František Mlejnek- Znojmo

Karel Mach- Znojmo

Eva Klajmonová- Znojmo

Václav Modrý- Znojmo

Květuše BULANTOVÁ- Znojmo

Tomáš Goldmann- Znojmo - Oblekovice

Lubor Nikolai- Znojmo

Radek Fiala- Znojmo

Karel Konvalina- Znojmo

Antonín Fellinger- Znojmo