LOKOMOTIVKA, a.s. - v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 9

Mapa

Adresa

Praha - Libeň

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00565105
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 9
záznam v obchodním rejstříku: LOKOMOTIVKA, a.s. - v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: LOKOMOTIVKA, a.s. - v likvidaci

Zapsáno: 01.10.1990(spisová značka B 245 - Městský soud v Praze)

Akcie:

  • Akcie na majitele, hodnota: 1000, počet: 713797

Kapitál:

  • Základní kapitál - 713 797 000Kč

Předmět podnikání

  • 1/ výzkum,vývoj,výroba a prodej následujících výrobků a činností: -lokomotivy motorové a vícezdrojové -strojírenské výrobky a součásti,převodová zařízení -zařízení a výrobky strojírenské metalurgie - zařízení pro manipulaci a přepravu kusového materiálu a jejich části -vozidla kolejová
  • 2/ generální opravy,opravy a servisní služby
  • 3/ Výzkumná činnost související s předmětem podnikání spol.
  • 4/ zprostředkovatelská a poradenská služba

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
datum konkurzu: 03.09.1998
první živnost: 21.10.1992
poslední živnost: 18.08.1999
počet živností: 4
datum poslední změny: 23.02.2005

Statutární orgán - představenstvo

Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost podepisují buď - všichni členové představentsva společně, - nebo samostatně předseda představenstva, - nebo samostatně jeden člen představentsva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, - nebo samostatně ředitel, pokud je současně členem představenstva. Podepisování se činí tím způsobem, že osoby oprávněné podepisovat připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Po dobu likvidace zastupuje společnost likvidátor, který se podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s dodatkem likvidátor.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově podle ustanovení § 25 zák.č.104/90 Sb.,když jediným zakladatelem je ČKD PRAHA, a.s.V zakladatelském plánu bylo určeno složení představenstva, dozorčí rady,byl ustanoven revizor účtů,schváleny stanovy spo- lečnosti.Ze 100% upsaného akciového kapitálu je splaceno 100%, když tento kapitál představuje nepeněžité plnění,jehož předběžné ohodnocení vyplývá ze znaleckého posudku znalce Ing.Jana Kříže, bytem Praha 8,Kundratka 9/1416 č.26/90.

Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 27.8.1991 přijetí změn stanov.

Smouvou o prodeji části podniku ze dne 31.12.1996 prodala ČKD LOKOMOTIVKA, a.s. část podniku společnosti ČKD TATRA, a.s., jejíž obchodní jméno a sídlo v době v době zápisu zní ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s. se sídlem Praha 5, Ringhofferova 115/1.


Praha 9 - další firmy:

BeerGeek s.r.o.- Praha - Vysočany

Nuga Craft s.r.o.- Praha - Prosek

Okna-vrata Martínek s.r.o.- Praha - Hloubětín

EAST MOP spol. s r.o.- Praha - Hrdlořezy

Artstom s.r.o.- Praha - Vysočany

Web analytics s. r. o.- Praha - Hloubětín

PhDr. Helena Hofmannová- Praha - Libeň

Bc. Hana Harcová- Praha - Prosek

Josef Jung- Praha - Střížkov

" BOBR - STAV ALFA",s.r.o.- Praha - Prosek

PRIORA, družstvo- Praha - Prosek

Fresh Country s.r.o.- Praha - Libeň

Lidija Voráčková- Praha - Prosek

EKOSYSTEM, spol. s r. o.- Praha - Vysočany

Květoslava Hejduková- Praha - Prosek