Lihovary a konzervárny Plzeň-Božkov

ČR - Plzeňský kraj - Plzeň

Mapa

Adresa

Plzeň - Božkov

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00016373
živnostenský úřad: Magistrát města Plzně
záznam v obchodním rejstříku: Lihovary a konzervárny Plzeň - Božkov
záznam v živnostenském rejstříku: Lihovary a konzervárny Plzeň-Božkov

Zapsáno: 29.12.1988(spisová značka AXXVIII 50 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 19 437 000Kč

Předmět podnikání

 • výroba, nákup a prodej potravinářských koncentrátů
 • výroba, nákup a prodej vonných a chuťových látek, pochutin a přísad
 • výroba, nákup a prodej pomocných látek a surovin souvisejících s konzervárenskou a biotechnologickou výrobou a ochranných přípravků pro pěstování rostlin
 • výroba, nákup a prodej obalových hmot a obalů
 • poskytování technologických a laboratorních prací a služeb
 • nákup, zpracování, využívání a prodej odpadů z potravinářských a zemědělských výrob
 • skladování a odbyt surovin, materiálů a výrobků
 • projektová, inženýrská, konstrukční, stavební, strojně montážní a opravárenská činnost, vývoj, doplňková výroba a prodej strojů, přístrojů, zařízení a náhradních dílů, výroba a prodej tepelné a elektrické energie
 • silniční doprava pro vlastní i cizí potřebu v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými předpisy
 • poskytování prací a služeb menšího rozsahu v souladu s platnými předpisy a to zejména jako výpomoc společenským organizacím a zařízením národních výborů /např. jeslím, školkám, v nichž jsou nebo budou umístěny děti pracovníků státního podniku/ a pracovníků státního podniku
 • poskytování prací a služeb výpočetní a organizační techniky
 • normotvorná činnost a cenová tvorba
 • zahraničně obchodní činnost v souvislosti s prodejem vlastních výrobků a nákupem surovin, materiálu a technologických zařízení v souladu s příslušnými předpisy
 • propagační, dokumentační a výstavnická činnost, obchodně technické služby, výroba, nákup a prodej propagačních předmětů
 • provoz závodních jídelen, kantýn, vlastních prodejních zařízení, sociálních, ubytovacích, rehabilitačních a rekreačních zařízení
 • správa podnikových bytů
 • vydávání a prodej závodních novin a časopisů, tiskařské a reprografické práce a služby v rozsahu oprávnění podle zvláštních předpisů
 • příprava mládeže pro výkon dělnických povolání ve stanovených oborech, vzdělávání a příprava kádrů, odborné školení pro potřeby státního podniku
 • výzkumná a vývojová činnost v návaznosti na činnost státního podniku
 • obchodní činnost
 • správa majetku určeného k restituci
 • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
 • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
 • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správnou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv

Předmět činnosti

 • výroba, nákup, prodej, zpracování a zušlechťování všech druhů lihu, lihovin, destilátů, výrobků s obsahem lihu, vín, produktů biotechnologických procesů, průmyslových krmiv a dalších výrobků spojených s biotechnologickými procesy a pálení ovocných kvasů jako služba pěstitelům ovoce
 • výroba, nákup a prodej nealkoholických nápojů
 • výroba, nákup a prodej rostlinných produktů a výrobků z nich
 • výroba, nákup a prodej konzervovaných výrobků s obsahem masa, těstárenských výrobků, pochutin přísad, vonných a chuťových látek

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 14.10.1992
poslední živnost: 10.01.1995
počet živností: 9
datum poslední změny: 20.08.2010

Statutární orgán

JUDr. Ing. Zdeněk Vorel, fyzická osoba

Plzeň

funkce: ředitel
Ing. Marie Jenčovská, fyzická osoba

Plzeň

funkce: zástupce ředitele
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 14.10.1997
ostatní skutečnosti:

p ř e v á d í s e : část privatizovaného majetku s.p. Lihovary a konzervárny Plzeň-Božkov ve výši 234 931 000,- Kč na Fond národního majetku ČR.

p ř e v á d í s e : část privatizovaného majetku s.p. Lihovary a konzervány Plzeň-Božkov ve výši 2 856 000,- Kč na Fond národního majetku ČR.

p ř e v á d í s e : část privatizovaného majetku s.p. Lihovary a konzervárny Plzeň-Božkov ve výši 234 931 000,- Kč na Fond národního majetku ČR.

p ř e v á d í s e : část privatizovaného majetku Lihovary a konzervárny Plzeň-Božkov ve výši 433 000,- Kč na Fond národního majetku ČR.

Převádí se část privatizovaného majetku státního podniku Lihovary a konzervárny Plzeň-Božkov ve výši 76 000,- Kč na Fond národního majetku ČR, a to na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR č. 4097-1995 ze dne 20.12.1995 a podle privatizačního projektu č. 24976.

Vymazává se Lihovary a konzervárny Plzeň - Božkov, se sídlem v Plzni - Božkově, Palírenská 2, IČ 00 01 63 73, z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR č.j. 2397/97-2010/H ze dne 17.7.1997 o zrušení státního podniku bez likvidace s tím, že státní majetek včetně práv a závazků jiných vztahů a průmyslových práv, se kterým hospodařil zrušený státní podnik, přechází na Státní statek Křimice, státní podnik, se sídlem v Křimicích, IČ 00 11 84 19.


Osoby živnostenského listu

Ing. Zdeněk Vorel,statutární orgán

bydliště:Plzeň - Lobzy

Ing. Marie Ječnovská,statutární orgán

bydliště:Plzeň - Severní Předměstí

Plzeň - další firmy:

Milan Danko- Plzeň - Severní Předměstí

Hien Vu Dinh- Plzeň - Skvrňany

BARFI - INVEST s.r.o.- Plzeň - Vnitřní Město

COLOR GLASS PLZEŇ s. r. o.- Plzeň - Jižní Předměstí

Dong Cao Van- Plzeň - Doubravka

BOHEMIA TREND s. r. o. v likvidaci- Plzeň - Jižní Předměstí

SKV alfa, spol. s r.o.- Plzeň - Božkov

Nefera s.r.o.- Plzeň - Vnitřní Město

TOMIRO Trade spol. s r.o. v likvidaci- Plzeň - Jižní Předměstí

Pavel Vostřák- Plzeň - Jižní Předměstí

L cafe vending s.r.o.- Plzeň - Jižní Předměstí

Hong Van Pham- Plzeň - Skvrňany

Hoang Luong Nguyen- Plzeň - Jižní Předměstí

Beweco, s.r.o. v likvidaci- Plzeň - Jižní Předměstí

Hopsteiner ČR s.r.o.- Plzeň - Východní Předměstí