Kovodružstvo Slaný " v likvidaci "

ČR - Středočeský kraj - Slaný

Mapa

Adresa

Slaný

Právní forma: Výrobní družstvo
IČ: 00028223
živnostenský úřad: Městský úřad Slaný
záznam v obchodním rejstříku: Kovodružstvo Slaný " v likvidaci "
záznam v živnostenském rejstříku: Kovodružstvo Slaný " v likvidaci "

Zapsáno: 15.05.1956(spisová značka DrXCIX 453 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

  • Zapisovaný kapitál - 1 000 000Kč
  • Základní vklad - 25 000Kč

Předmět podnikání

  • výroba drobného kovového zboží
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej vč. motorových vozidel
  • silniční motorová doprava - veřejná nákladní doprava, odtahová služba s dobou platnosti do 30.9.1993
  • opravy motorových vozidel.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 06.03.1992
poslední živnost: 30.06.2008
počet živností: 6
datum poslední změny: 31.03.2010

Představenstvo

František Hrabánek, fyzická osoba

Slaný

funkce: Předseda
František Keller, fyzická osoba

Unhošť

funkce: Místopředseda
Petr Baruzzi, fyzická osoba

Slaný

funkce: Člen představenstva
Anna Hradcová, fyzická osoba

Slaný

funkce: Člen představenstva
Bohumil Hanzlík, fyzická osoba

Velvary

funkce: Člen představenstva
Petr Krejza, fyzická osoba

Slaný

funkce: Člen představenstva
František Tintěra, fyzická osoba

Slaný

funkce: Člen představenstva

Za družstvo j e d n á předseda /místopředseda/. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.

Likvidace

Ing. Evžen Kraus, fyzická osoba

Roztoky u PRahy

Likvidátor jedná samostatně.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 17.06.2004
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení družstva: Stanovy lidového družstva schváleny ustavující valnou hromadou dne 9. dubna 1956. Souhlas Ústředního svazu výrobních družstev v Praze ze dne 3. února 1956 zn. 3623 org. odb. Č.

Usnesením valné hromady konané dne 2.3.1957 byly změněny stanovy v čl.1.

Usnesením valné hromady konané dne 20.9.1958 byly přijaty nové stanovy.

Výbor je nyní představenstvem.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením valné hromady ze dne 13.3.1961 byl změně článek 1, odst. 1/ stanov družstva.

Usnesením valné hromady konané dne 5.4.1963 byly změněny články 30, 33 odst. 6/, 34 odst. 3/, 36 odst. 4/ a 37 stanov družstva. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením valné hromady ze dne 15.5.1964 byly změněny články 1 a 2 stanov družstva.

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 20.12.1965 byly přijaty nové stanovy družstva, schválené KSVD v Praze dne 11.1.1966 s platností od 1. ledna 1966.

Ostatní údaje nových stanov se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením členské schůze ze dne 28.4.1966 byly změněny články 1 a 60 stanov družstva.

Ostatní znměny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením členské schůze ze dne 17.3.1967 byly změněny články 1, 2 odst. 1/, 6 odst.2/ a 3/, 9 odst.1/ písm.č,d a odst.2/, 14, 42 odst.1/, 44 odst. 4/, nově článek 47 a/, 53 odst. 3/, 54 poslední odstavec, 59, 60, 61, 62 a další drobnějčí úpravy článků 3,5,7,8,9,12,13,15,16,36,37,39,49,54,58,63 a 66 stanov družstva. Tyto změny byly schváleny představenstvem Svazu výrobních družstev dne 22.2.1967 a týkají se vnitřních poměrů družstva.

Usnesením členských schůzí ze dne 23. a 29.4.1968 byly změněny články 2 odst. 1/, 3 odst. 1/, 9 odst. 1/, vložen nový článek 16 a/ a změněn čl. 59 odst. 5/ stanov družstva. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením členské schůze ze dne 25.3.1969 byly přijaty nové stanovy družstva.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením výroční členské schůz ze dne 23.4.1971 byly přijaty změny stanov čl. 3 odst. 1, čl. 9 písm. f), čl. 16a, čl. 36a odst. 2, čl. 42 odst. 1 písm. b), čl. 44 odst. 5, čl. 48 odst. 1, čl. 49 odst. 3, čl. 59 odst. 5, schválené Českým svazem výrobních družstev dne 20.5.1971.

Představenstvo družstva se skládá z 5 až 11 členů.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 25.9.1973 byl přijat doplněk čl. 2 odst. 1) stanov družstva schválený Českým svazem výrobních družstev ze dne 11.10.1973.

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 26.9.1975 byly přiajty nové stanovy družstva schválené Českým svazem výrobních družstev ze dne 23.10.1975,

Ostatní změny v nových stanovách uvedené týkají se vnitřních poměrů družstva.

Usnesením výroční členské schůze ze dne 21.4.1978 byla přijata změna čl. 43 odst. 2, čl. 72 odst. 2 stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev ze dne 27.6.78. Změny uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením členské schůze konané dne 26. září 1980 a se souhlasem Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 30.10.1980 čj. E 0442/22-60/80 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1 hosp. zák. č. 109/64 Sb. ku dni 1.1.1981 toto družstvo jako přejímající s družstvem V Á H A , výrobní družstvo se sídlem Kladno, Slánská 117 jako družstvem přejímajícím. Tímto sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a bylo proto vymazáno.

Usnesením výroční členské schůze ze dne 24.4.1981 byla přijata změna stanov družstva čl. 4, 45, 49, 66 a 67 schválená Českým svazem výrobních družstev dne 7.5.1981. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením výroční členské schůze konané dne 23.3.1985 byla přijata změna čl. 2 odst. 1) stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 5.5.1985.

Usnesením shromáždění dlelegátů konaného dne 18. září 1987 byla přijata změně čl.2 odst. 1) stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 20.11.1987.

Usnesením pololetního shromáždění delegátů konaného dne 14.10.1988 byly přijaty nové stanovy družstva a to s účinností od 1.1.1989.

Usneením výroční členské schůze konané dne 10.4.1989 a dne 13.4.1990 byly přijaty změny a doplňky čl. 2 odst. 1/, čl. 4 odst. 1/, čl. 14 odst. 3/ písm. c/, čl. 16 odstavec 1/ písm. b/, čl. 17 písm. a/, čl. 18, 20 odst. 1/ písm. e/, čl. 21 odst. 1/, čl. 23 odst. 1/ písm. b/, čl.23 odst.1/písm.k/,o/, čl. 26 odst. 3/, čl. 29 odst. 3/, čl. 30 odst. 2/, čl. 34, 35 odst. 1/ odst. 3/ písm. b/, čl. 36 odst. 1/, čl. 37 odst. 1/ stanov družstva.

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

Usnesením čl. schůze konané dne 12.4.1991 byly přijaty stanovy družstva usnesením členské schůze konané dne 7.11.1991 byly přijaty změny a doplňky stanov družstva.

Usnesením valné hromady družstva konané dne 29.9.1992 byl přijat transformační projekt a schváleny nové stanovy družstva.

Ručení: členové ručí částkou rovnající se výši svého členského vkladu.

Kovodružstvo Slaný "v likvidaci" se v y m a z á v á z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Ukončení likvidace družstva.


Slaný - další firmy:

Petr Štulík- Slaný

Eva Čapková- Slaný

Dům dětí a mládeže "Ostrov", Slaný, Šultysova 518- Slaný

STAVIMAT, spol. s r.o.- Slaný-Kvíc 5 - Kvíc

Nemocnice Slaný- Slaný

Zlata Družecká- Slaný

Mgr. Kristýna Hůrková- Slaný

Vlastivědné muzeum ve Slaném- Slaný

aSERVIS spol. s r.o.- Slaný

ELEKTROSIGNÁL, veřejná obchodní společnost- Slaný

RDK servis, s.r.o.- Slaný

Zbyněk Kindl- Slaný

Ondřej Furik- Slaný

Věroslav Dvořák- Slaný