KABLO Velké Meziříčí s.p.

ČR - Vysočina - Velké Meziříčí

Mapa

Adresa

Velké Meziříčí

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00659185
živnostenský úřad: Městský úřad Velké Meziříčí
záznam v obchodním rejstříku: KABLO Velké Meziříčí, státní podnik
záznam v živnostenském rejstříku: KABLO Velké Meziříčí s.p.

Zapsáno: 01.07.1990(spisová značka AXXIX 390 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 30.09.1992
poslední živnost: 15.11.1996
počet živností: 17
datum poslední změny: 14.10.2005

Statutární orgán

ing. Jan Musil, fyzická osoba

Záblatí 19, okr. Žďár nad Sáz.

funkce: pověřen řízením

Zakladatelé státního podniku

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 25.10.1996
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Rozhodnitím ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSFR č. 94/1990 ze dne 19.6.1990 s účinností ode dne 1.7.1990.

Dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 575/1994 z 13.9.1994 se převádí část privatizovaného majetku s.p. KABLO Velké Meziříčí se sídlem Velké Meziříčí ve výši 2,298.000,-- Kč na Fond národního majetku ČR k datu 1.10.1994. Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond národního majetku ČR práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jiných právních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.

O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku.

Dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 243/1996 ze dne 4.7.1996 se převádí část privatizovaného majetku Kablo Velké Meziříčí, státní podnik se sídlem Velké Meziříčí, ve výši 483.799.000 Kč na Fond národního majetku České republiky k datu 1.8.1996.

Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond národního majetku ČR práva, závazky a pohledávky z hospo- dářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jiných právních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.

Na základě rozhodnutí č. 323/1996 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 4.10.1996 se ke dni 25.10.1996 ruší bez likvidace státní podnik KABLO Velké Meziříčí. Na základě souhlasu Finančního úřadu ve Velkém Meziříčí zaniká státní podnik zrušením bez likvidace s právním nástupcem společností Kablo Elektro, spol. s r.o. se sídlem U tržiště 1, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 2525064. Majetek, práva a závazky přebírá společnost k l.8. 1996 . Z obchodního rejstříku se vymazává: Obchodní jméno: KABLO Velké Meziříčí, státní podnik Sídlo: Velké Meziříčí IČO: 00659185


Velké Meziříčí - další firmy:

Eliška Jašová- Velké Meziříčí

Vilém Adamec- Velké Meziříčí

Ivan Večeřa- Velké Meziříčí

Petr Boubal- Velké Meziříčí

Pavel Doležal- Velké Meziříčí

Ing. Václav Vávra- Velké Meziříčí - Mostiště

Stanislav Krejčí- Velké Meziříčí

Jitka Syslová- Velké Meziříčí

Alena Vidláková- Velké Meziříčí

Vladimír Zezula- Velké Meziříčí

Jiří Pazderka- Velké Meziříčí

Dana Čejková- Velké Meziříčí

Ing. Ivan Bednář- Velké Meziříčí

Jan Ambrož- Velké Meziříčí

Milan Puža- Velké Meziříčí