Jihočeské vodovody a kanalizace Č.Budějovice, s.p.

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Mapa

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 7

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00073580
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic
záznam v obchodním rejstříku: Jihočeské vodovody a kanalizace České Budějovice - státní podnik
záznam v živnostenském rejstříku: Jihočeské vodovody a kanalizace Č.Budějovice, s.p.

Zapsáno: 30.12.1988(spisová značka AVIII 4 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 43 972 000Kč

Předmět podnikání

 • úprava a rozvod pitné vody odběratelům včetně oprav sítě
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady ve znění rozhodnutí ke koncesní listině č.j. Ž-OO/92/O8Ol3 vydané dne 5.2.l992 okr. živnostenským úřadem v Č.Budějovicích
 • provádění inženýrských staveb
 • projektová činnost v investiční výstavbě
 • provádění rozborů pitných a povrchových vod, odpadních vod a kalů
 • výroba, opravy a montáž měřidel
 • silniční motorová doprava ve znění rozhodnutí ke koncesní listině č.j. Ž-OO/92/O846l vydané dne ll.2.l993 okresním živnostenským úřadem v Č. Budějovicích
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv
 • správa majetku určeného k restituci
 • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
 • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 18.06.1992
poslední živnost: 30.06.1997
počet živností: 10
datum poslední změny: 27.10.2005

Statutární orgán

ing. Pavel Peroutka, fyzická osoba

Velešín

funkce: ředitel
ing. Zdeněk Urban, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: zástupce ředitele

Za státní podnik se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu připojí svůj podpis ředitel státního podniku nebo jeho zástupce.

Zakladatelé státního podniku

Jihočeský krajský národní výbor v Českých Budějovicích, právnická osoba

České Budějovice

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 13.08.1997
ostatní skutečnosti:

Den vzniku podniku: l. ledna l989

Státní podnik byl založen zakládací listinou Jihočeského KNV v Č.Budějovicích ze dne l.l2.l988

Vymazává se z obchodního rejstříku. Majetek, práva a závazky zrušeného státního podniku přešly dnem 1.7.1997 v rozsahu určeném delimitačním protokolem na státní podnik Statek Nové Hrady, s.p. IČO 00018350.


České Budějovice - další firmy:

Ladislav Joun- České Budějovice - České Budějovice 1

Petr Pospíšil- České Budějovice - České Budějovice 2

Jana Jirků- České Budějovice - České Budějovice 7

Monika Stankovičová- České Budějovice - České Budějovice 2

Petr Koklar- České Budějovice - České Budějovice 2

Radka Vrtělová- České Budějovice - České Budějovice 6

Jaroslav Pavlík- České Budějovice - České Budějovice 2

David Kolář- České Budějovice - České Budějovice 7

Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59- České Budějovice - České Budějovice 3

Daniel Granov- České Budějovice - České Budějovice 3

David Barnat- České Budějovice - České Budějovice 4

Dagmar Pauchová- České Budějovice - České Budějovice 1

Zdeněk Kubovský- České Budějovice - České Budějovice 3

Jan Rybák- České Budějovice - České Budějovice 5

Jan Dvořák- České Budějovice - České Budějovice 1