Inženýrský a projektový podnik poze

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Mapa

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 6

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00173193
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic
záznam v obchodním rejstříku: Inženýrský a projektový podnik pozemních staveb České Budějovice, státnípodnik
záznam v živnostenském rejstříku: Inženýrský a projektový podnik poze

Zapsáno: 28.04.1990(spisová značka AVII 140 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Předmět podnikání

  • l. správa majetku ve spoluvlastnictví s dalším právním subjektem
  • 2. Vypořádání hospodářské činnosti státního podniku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 12.08.1992
poslední živnost: 17.12.1993
počet živností: 2
datum poslední změny: 27.10.2005

Statutární orgán

Ing. Jiří Tauer, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: ředitel
Ing. Jiří Rybák, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: 1. zástupce ředitele
Ladislav Kukačka, fyzická osoba

České Budějovice

funkce: 2. zástupce ředitele
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 17.12.1993
ostatní skutečnosti:

Státní podnik byl založen rozhodnutím ministra výstavby a stavebnictví ČR č. 206/1990 ze dne 27.4.1990. Předmět činnosti zahraničně obchodní činnost bude zapsán dodatečně po předložení souhlasu příslušného orgánu státní správy.

Změna podpisování: Za podnik se značí tak, že k vytišténému nebo napsanému názvu podniku připo jí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

Na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č.936/1992 ze dne 17.12.1992, kterým byla převedena část majetku státního podniku Inženýrský a projektový podnik pozemních staveb České Budějovice se sídlem v Českých Budě- jovicích ve výši 3,803.000,-Kčs na Fond národního majetku ČR podle privatizačního projektu č.1049, schváleného usne- sením vlády České republiky ze dne 9.9.1992 č.546 a podle dokladu vydaného Fondem národního majetku ČR ze dne 16.12. l992 č.j.33/1591/92/DH se zapisuje:

l/ Jmění státního podniku činí 54.000,-Kčs, slovy padesát- čtyřitisíckorun čsl.

Z obchodního rejstříku se vymazává Inženýrský a projektový podnik pozemních staveb České Budějovice, státní podnik se sídlem v Českých Budějovicích v důsledku jeho zrušení ke dni 7 7.5.1993 bez likvidace.


České Budějovice - další firmy:

Lišovský nábytek, výrobní družstvo- České Budějovice - České Budějovice 5

Služba, výrobní družstvo- České Budějovice - České Budějovice 3

Jihočeské vodovody a kanalizace Č.Budějovice, s.p.- České Budějovice - České Budějovice 7

Nábytek České Budějovice, státní podnik v likvidaci- České Budějovice - České Budějovice 4

Zemědělské zásobování a nákup v Českých Budějovicích, s.p.- České Budějovice - České Budějovice 4

Pivovary České Budějovice, státní podnik- České Budějovice - České Budějovice 3

JIHOKOV, výrobní družstvo- České Budějovice - České Budějovice 5

Stavební podnik města Českých Budějovic, státní podnik- České Budějovice - České Budějovice 3

Stavebně mechanizační podnik České Budějovice, státní podnik v likvidaci- České Budějovice - České Budějovice 4

PRIOR - Jihočeské obchodní domy- České Budějovice - České Budějovice 6

PRAMEN České Budějovice, státní podnik- České Budějovice - České Budějovice 4

Zemědělské stavby České Budějovice státní podnik v likvidaci- České Budějovice - České Budějovice 4

Družstvo Bytomalba- České Budějovice - České Budějovice 5

Jihočeské divadlo, příspěvková organizace- České Budějovice - České Budějovice 1

ZELENINA České Budějovice, státní podnik v likvidaci- České Budějovice - České Budějovice 6