Global Payments Europe, a.s.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 10

Mapa

Adresa

Praha 10 - Strašnice

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00001155
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 10
záznam v obchodním rejstříku: Global Payments Europe, a.s.
záznam v živnostenském rejstříku: Global Payments Europe, a.s.

Zapsáno: 26.10.1990(spisová značka B 299 - Městský soud v Praze)

Akcie:

 • Akcie na majitele, hodnota: 1000, počet: 102000

Kapitál:

 • Základní kapitál - 102 000 000Kč

Předmět podnikání

 • výuka v oboru řídících a informačních systémů
 • automatizované zpracování dat
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • poradenská činnost v oboru řídících a informačních systémů
 • činnost organizačních a ekonomických poradců
 • poskytování software
 • Pronájem strojů a zařízení (leasing).
 • Pronájem bankomatů (leasing).
 • zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • činnost technických poradců v oblasti - ochrany majetku a osob
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - v oblasti fyzické a technické bezpečnosti objektů, režimových opatření, ochrany informačních technologií a dalších bezpečnostních opatření vyplývajících ze standardů mezinárodních karetních asociací
 • zprostředkování služeb - v oblasti bezhotovostního platebního styku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 29.09.1992
poslední živnost: 01.10.2006
počet živností: 18
datum poslední změny: 29.04.2008

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Petr Sedláček, fyzická osoba

Praha 8 - Bohnice

funkce: Předseda představenstva
členství od: 21.07.2005
ve funkci od: 21.07.2005
Ing. Miroslav Crha, fyzická osoba

Praha 8 - Bohnice

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 21.07.2005
ve funkci od: 21.07.2005
Pavel Slepička, fyzická osoba

Praha 4 - Modřany

funkce: člen představenstva
ve funkci od: 21.02.2006
Ing. Renata Smutná, fyzická osoba

Praha 8 - Ďáblice

funkce: člen představenstva
členství od: 22.06.2005

Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán,a to buď společně všichni členové představenstva,nebo společně libovolní dva jeho členové. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva,nebo společně dva libovolní členové představenstva.

Dozorčí rada

Carl Joseph Williams, fyzická osoba

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 13.04.2004
ve funkci od: 13.04.2004
Paul Reu Garcia, fyzická osoba

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 25.02.2004
Josef Šedivý, fyzická osoba

Praha 8 - Střížkov

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 22.06.2006
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 01.10.2006
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově jedním zakladatelem, společností FINOP, účelovou zahraničně obchodní organizací, zakladatelský plán byl podepsán dne 29.8.1990, v něm bylo ustanoveno představenstvo, dozorčí rada, jmenován revizor účtů, byly schváleny stanovy společnosti.

Ze 100% upsaného akciového kapitálu bylo splaceno více, než-li 30% jedná se o nepeněžité plnění, představující majetek společnosti FINOP, získaný na základě převodu práva hospodaření do dispozice zakladatele mezi společností FINOP a Mechanizační ústřednou zahraničního obchodu, Praha 1, Jindřišská 24, jehož výše je určena touto smlouvou na základě ocenění nemovitostí znalcem Bohumilem Benešem, znal. pos. č. 640/90, 641/90 a 642/90 a zůstatkových hodnot základních prostředků PC systémů, dále obratového fondu.

Mimořádná valná hromada společnosti, konaná dne 31.8.2005, přijala následující usnesení: Valná hromada v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, rozhoduje o přechodu všech akcií společnosti MUZO, a.s., IČ 000 01 155, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na jednu akcii, vydaných v zaknihované podobě ve formě na majitele, ISIN CZ0008413655, které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti MUZO, a.s. na hlavního akcionáře společnosti MUZO, a.s., tj. společnost PGT Capital s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02, IČ 270 88 936. Společnost PGT Capital s.r.o. vlastní 100 384 ks akcií společnosti MUZO,a.s., což vyplývá z výpisu z registru emitenta vydaného Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni pro konání valné hromady, tj. ke dni 24. srpna 2005. Společnost PGT Capital s.r.o. je tedy hlavním akcionářem společnosti MUZO, a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % jejího základního kapitálu a s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech společnosti. Protiplnění, které společnost PGT Capital s.r.o. poskytne ostatním menšinovým akcionářům společnosti MUZO, a.s. v rámci přechodu jejich akcií na společnost PGT Capital s.r.o. činí 20 661,- Kč za každou kmenovou akcii společnosti MUZO, a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na jednu akcii, vydanou v zaknihované podobě ve formě na majitele. Přiměřenost tohoto protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 061290 ze dne 14. července 2005 vypracovaným společností American Appraisal, s.r.o., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00, Česká republika, IČ 448 47 068, přičemž určená výše protiplnění se od znaleckého posudku neodchyluje. Společnost PGT Capital s.r.o. poskytne protiplnění ostatním menšinovým akcionářům společnosti MUZO, a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do dvou měsíců po zápisu vlastnického práva k akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, tj. ve Středisku cenných papírů.

Vymazává se ke dni 1.10.2006 z obchodního rejstříku. Právní důvod: Společnost Global Payments Europe, a.s., se sídlem Praha 10, Strašnice, V Olšinách 80/626, PSČ 100 00, IČ 00001155, zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností PGT Capital s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 (po fúzi Global Payments Europe, s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, V Olšinách 80/626, PSČ 100 00), IČ 27088936.


Praha 10 - další firmy:

Avangard Marketing Group s.r.o.- Praha - Vršovice

"KICO - CZ", s.r.o.- Praha - Strašnice

Cortina Development spol. s r.o.- Praha - Michle

LB Monteko spol. s r.o.- Praha 10 - Vršovice

Oldřich Kmoníček- Praha - Malešice

Dagmar Hudíková- Praha - Záběhlice

STAVTRANS, spol. s r.o.- Praha - Malešice

1. Veselá autíčka s. r. o.- Praha - Vršovice

Andrea Jůnová- Praha - Strašnice

VIAGRA s.r.o.- Praha 10 - Strašnice

Geo Investments a.s.- Praha - Vinohrady

NOBLE FOODS s.r.o.- Praha - Michle

"McBride spol. s r.o."- Praha - Strašnice

A&I HOLDING s.r.o.- Praha - Michle

"Provizorní mosty Praha" s.r.o. v likvidaci- Praha - Záběhlice