FRUTA BRNO s.p.

ČR - Jihomoravský kraj - Brno

Mapa

Adresa

Brno - Brno-město

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00016403
živnostenský úřad: Magistrát města Brna
záznam v obchodním rejstříku: Fruta Brno
záznam v živnostenském rejstříku: FRUTA BRNO s.p.

Zapsáno: 01.01.1989(spisová značka AXXIX 90 - Krajský soud v Brně)

Kapitál:

  • Kmenové jmění - 5 085 000Kč

Předmět podnikání

  • konzervování potravin výroba octa hostinská činnost výroba alkoholických a nealkoholických nápojů
  • silniční motorová doprava
  • správa majetku určeného k restituci
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
  • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiné- ho duševního vlastnictví
  • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • výroba a rozvod tepla

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 07.12.1992
poslední živnost: 31.12.1997
počet živností: 9
datum poslední změny: 06.01.2006

Statutární orgán

Ing. Luboš Emr, fyzická osoba

Brno

funkce: ředitel
k datu 16.4.1994
Ing. Jan Maitner, fyzická osoba

Brno

funkce: zást.řed.nám.financ.a market.

Zastupování: Tento státní podnik zastupuje a jeho jménem jedná ředitel podniku nebo jeho zástupce. Podepisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

Zakladatelé státního podniku

Ministerstvo zemědělství ČR, právnická osoba

Praha 1

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 27.05.1998
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: zakládací listinou MZVž ČSR ze dne 15.12.88. č.j. 2017/88-323 s účinností od 1.1.1989.

Rozhodnutím č.4704/1996 ministra zemědělství ČR ze dne 9.12.1996 byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.15 066 schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.9.1996 č.j. 41/54567/96 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 27.11.1996 č.j. 1247/96-940. Na základě toho se převádí ke dni vydražení část privatizovaného majetku st.podniku FRUTA Brno - SPJ 1004 zařízení pěstitelské pálenice Oblekovice ve výši účetní hodnoty 0 Kč na Fond národního majetku ČR.

Rozhodnutím č.4745/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 21.1.1997 byla převedena část majetku st.podniku na FNM ČR na základě privatizačního projektu č. 15066.V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni 1.2.1997 část privatizovaného majetku st.podniku FRUTA Brno - SPJ 3007 (4C) chata na st.pl. 59 s pozemkem a zařízením v katastrálním území Kladoruby ve výši 194 tis. Kč na FNM ČR.

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR č. 4836/l997 ze dne 24. 6. l997 se převádí část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. l5O66. V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni l. 7. l997 část privatizačního majetku st. podniku FRUTA Brno - SPJ 3OO8 obytný dům, Brněnská 87/lO, včetně pozemků, k. ú. Miroslav ve výši l58 ooo,-- Kč na FNM ČR.

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR č. 4746/l997 ze dne 2l. l. l997 se převádí část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. l5O66. V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni l. 2. l997 část privatizačního majetku st. podniku FRUTA Brno - SPJ 3OO5 zařízení pěstitelské pálenice Hrabětice ve výši 33 OOO,-- Kč na FNM ČR.

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR č. 48O9/l997 ze dne 23.4.l997 se převádí část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. l5O66. V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni l. 5. l997 část privatizovaného majetku st. podniku FRUTA Brno - 4 C - 3OO6 podíl 5O/lOO chaty čp. 62 na stp. č. 38 a chaty na pozemcích č.5l,58 vč. zařízení, bez pozemků, k.ú. Kladruby ve výš 3l7 OOO,-- Kč na FNM ČR.

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR č. 483l/l997 ze dne 9.6.l997 se převádí část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.l5O66.V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni l. 7. l997 část privatizovaného majetku st. podniku FRUTA Brno-SPJ 6OOl 4F id 43/lOO nové ČOV v Miroslavi, stará ČOV včetně pozemků ve výši l2 7Ol OOO,-- Kč na FNM ČR.

Rozhodnutím č. 5134/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 26.11.1997 byla převedena část majetku st. podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 15066 a na základě změny rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 12.5.1997 č.j. 41/30507/97 a ze dne 20.6.1997 č.j. 41/42643/97 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 26.11.1997 č.j. 940/3047/97/Sv. S ohledem na tyto skutečnosti se převádí ke dni 1.12.1997 část privatizovaného majetku st. podniku FRUTA Brno-SPJ 2001 závod Miroslav včetně pozemků na FNM ČR.

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR č.j. 4134/97-2010 ze dne 19.12.1997 byl převeden majetek státního podniku Fruta Brno na státní podnik Jihomoravské pekárny Brno, se sídlem Běhounská 10, Brno, IČO 00093092. Státní podnik Fruta Brno zaniká dnem 31.12.1997 a její majetek včetně práv a závazků , jiných vztahů a průmyslových práv přecházejí dnem 1.1.1998 na přejímající státní podnik Jihomoravské pekárny Brno. Z obchodního rejstříku se ke dni 31.12.1998 vymazává: Obchodní jméno: Fruta Brno Sídlo: Jakubské náměstí 1, Brno IČO: 00016403 se všemi zápisy.


Osoby živnostenského listu

Ing. Jan Maitner,statutární orgán

bydliště:Brno - Ponava

Brno - další firmy:

Eva Pulcová- Brno - Bystrc

A&CE Účetní služby, s.r.o.- Brno - Ponava

Dušan Ptáček- Brno - Husovice

Zahradnictví Carex Brno s.r.o.- Brno - Štýřice

HIRST CZ - Inženýrské stavby spol. s r.o.- Brno - Žabovřesky

HANAOL, s.r.o.- Brno - Královo Pole

Miloslav Stojan- Brno - Kohoutovice

Miloš Kaman- Brno - Maloměřice

HBH Projekt spol. s r.o.- Brno - Ponava

Korábek s. r. o.- Brno - Židenice

Michal Kašpar- Brno - Žebětín

Ing. Vladimíra Rumlenová- Brno - Žabovřesky

REHAS, spol. s r.o.- Brno - Černovice

LARN Brno spol. s r.o.- Brno - Stránice

LAŠTŮVKOVA, bytové družstvo- Brno-Bystrc - Bystrc