Exico,akciová společnost pro zahraniční obchod-v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4

Mapa

Adresa

Praha 4 - Krč

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00000736
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 4
záznam v obchodním rejstříku: Exico, akciová společnost pro zahraniční obchod - v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: Exico,akciová společnost pro zahraniční obchod-v likvidaci

Zapsáno: 27.12.1967(spisová značka BXXXVI 53 - Městský soud v Praze)

Akcie:

  • Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1000, počet: 2200
  • Akcie na majitele, hodnota: 1000, počet: 87800

Kapitál:

  • Základní kapitál - 90 000 000Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 13.10.1992
poslední živnost: 09.08.2005
počet živností: 7
datum poslední změny: 29.01.2008

Statutární orgán - představenstvo

ing. Pavel Smažil, fyzická osoba

Třebíč

funkce: člen představenstva
Ing. Mikuláš Vegh, fyzická osoba

Praha 8

funkce: člen představenstva
r.č. 40.11.23./712
JUDr. Ivan Jiruška CSc., fyzická osoba

Praha 1

funkce: člen představenstva
r.č. 58.12.28 /1134

Vstupem společnosti do likvidace jsou oprávněni jednat jménem společnosti likvidátoři. Za společnost jedná a podepisuje každý z likvidátorů samoststně.

Likvidace

JUDr. Eva Trefilová, fyzická osoba

Praha 2

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 09.04.2012
exekuce:

Na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č.j.: 67 Nc 3016/2009-8 ze dne 7.9.2009 byla nařízena exekuce proti povinné: EXICO, a.s. pro zahraniční obchod - v likvidaci a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor Mgr. Ivana Pýchová, EÚ v Benešově, který dne 9.11.2009 rozhodl exekučním příkazem sp. zn.: 082 EX 289/09-5 o provedení exekuce prodejem podniku. Povinné bylo zakázáno s podnikem nebo s jeho částmi, ale i s věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami jakkoliv nakládat.


ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení společnosti : Akciová společnost byla zřízena podle zák.č.243/49 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 13.12.1967 č.j. 106365/67 -17, na stanovách schválených výnosem č.j. 106366/67 -17 téhož ministerstva z 13.12.1967 a na usensení ustavující valné hromady ze dne 15.12.1967 osvedčené notářským zápisem ze dne 15. prosince 1967 č.j. 1 N 533/67, 1 NZ 400/67.

Společnost Exico, akciová společnost pro zaharniční obchod - v likvidaci se sídlem Praha 4, Na Strži 28, IČ 00000736 se vymazává ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o výmazu z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je podaný návrh a pravomocné usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.2.2005, č.j. 92 K 31/96-592, kterým byl zrušen konkurs po splnění rozvrhového usnesení.


Praha 4 - další firmy:

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky- Praha - Nusle

Blažena Lochmannová- Praha 4 - Nusle

Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2- Praha - Nusle

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1- Praha 4 - Michle - Michle

Jiří Steiger- Praha - Nusle

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy- Praha - Braník

TATRA STAV Pravenec, organizační složka- Praha - Nusle

Pavel Pivoňka- Praha - Michle

Martin Špelina- Praha 4 - Krč

JUDr. Miroslav Krempa- Praha - Michle

Melánia Feketeová- Praha - Krč

Jiří Dubovský- Praha - Nusle

Vladimír Hlad- Praha - Michle

Aleš Kučera- Praha 4 - Záběhlice

Nadace na podporu podnikání- Praha - Podolí