Evropské sdružení pro inovaci a trading akciová společnost E.S.I.T.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4

Mapa

Adresa

Praha - Michle

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00154369
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 4
záznam v obchodním rejstříku: akciová společnost E.S.I.T.-Evropské sdružení pro inovaci a trading
záznam v živnostenském rejstříku: Evropské sdružení pro inovaci a trading akciová společnost E.S.I.T.

Zapsáno: 01.09.1989(spisová značka B 19 - Městský soud v Praze)

Akcie:

  • Akcie na majitele, hodnota: 90000, počet: 100

Kapitál:

  • Základní kapitál - 9 000 000Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 21.10.1992
poslední živnost: 17.02.2002
počet živností: 1
datum poslední změny: 23.02.2005

Statutární orgán - představenstvo

Josef Klička, fyzická osoba

Praha 10

funkce: předseda představenstva

Zastupování: Společnost zastupuje navenek a podepisuje předseda představenstva.

Dozorčí rada

Ing. Ladislav Zelinka, fyzická osoba

Praha 4

funkce: člen
JUDr. Pavel Jungr, fyzická osoba

Praha8

funkce: člen
Robert Desort, fyzická osoba

Praha 9 - Běchovice

funkce: člen
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla zařízena dle zák.č.243/1949 Sb. a zák. č.173/1988 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném Federálním ministerstvem hutnictví, strojírenství a elektrotech- niky ze dne 18.8.1989,čj.011/3094/89 a na stanovách tímže minis- terstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 31.8.1989 osvědčené notářským zápisem ze dne 31.8.1989, státního notářství pro Prahu 10, č.j.10 NZ 410/89 a 10 N 440/89. Základní kapitál akciové společnosti činí 9 mil.Kčs a je rozdělen do 100 akcií po 90 000 Kčs nominální hodnoty znějících na majite- le :

1) Essverk AB Ludvika, Švédsko- 51 akcií v celkové hodnotě 4 590 000 Kčs 2) závody elektrotepelných zařízení Praha - 30 akcií v celkové hodnotě 2 700 000,-Kčs 3) ZENITCENTRUM Praha - 19 akcií v celkové hodnotě 1 710 000,-Kčs

zapisuje se rozhodnutí valné hromady o snížení základního akciového kapitálu z 9 000 000,- Kčs (slovy: devíti milionů korun) o částku 5 400 000,- Kčs (slovy: pět milionů čtyři- sta tisíc korun) s tím, že z této částky za podmínek stano- vených zákonem č. 104/1990 Sb. bude každému akcionáři pro- placeno po 30 akciích. Základní akciový kapitál po prove- dení schváleného snížení bude činit 3 600 000,- Kčs (slovy tři miliony šestset tisíc korun).

Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Praze sp. zn. K 191/93 ze dne 6.2.1995 byl novým správcem konkursní podstaty ustaven advokán JUDr. Vladimír Petrus, Praha 10, Dykova 20, Benson Oak House.

Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Praze č.j. K 191/93-61 ze dne 9.5.1995 byl dosavadní správce konkursní podstaty advokát JUDr. Vladimír Petrus zproštěn funkce. Novým správcem konkursní podstaty byl ustanoven Doc. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc., Rytířova 812, Praha 4.


Osoby živnostenského listu

Josef KLIČKA,statutární orgán

bydliště:Praha 10 - Vršovice

Praha 4 - další firmy:

KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o.- Praha - Nusle

ZN trans, s.r.o.- Praha - Braník

KM Agri s.r.o.- Praha - Michle

Jiří Hummel- Praha - Braník

BODY IN s.r.o.- Praha - Nusle

EnerSys, s.r.o.- Praha - Záběhlice

Cirith company s.r.o.- Praha - Záběhlice

KANGAL Czech s.r.o.- Praha - Nusle

Služby M.L.I.T. s.r.o.- Praha - Hodkovičky

BNE Power s.r.o.- Praha - Nusle

RÜETSCHI, s.r.o.- Praha - Záběhlice

Stavby 3000 s.r.o.- Praha - Nusle

Pračinel s.r.o.- Praha - Nusle

Luděk Benada- Praha - Nusle

Centre Call Advisory s.r.o.- Praha - Michle