DOMOV PRAHA, státní podnik

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4

Mapa

Adresa

Praha 4 - Krč

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00021903
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 4
záznam v obchodním rejstříku: DOMOV PRAHA
záznam v živnostenském rejstříku: DOMOV PRAHA, státní podnik

Zapsáno: 01.07.1988(spisová značka ALX 72 - Městský soud v Praze)

Předmět podnikání

  • vypořádání hospodářské činnosti státního majetku

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 30.12.1992
poslední živnost: 04.08.1995
počet živností: 3
datum poslední změny: 31.03.2006

Statutární orgán

Ing. Alois Dvořák, fyzická osoba

Praha 4

funkce: pověřený řízením

Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování - k názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 04.08.1995
ostatní skutečnosti:

státní podnik byl založen zakládací listinou vydanou rozhodnutím ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČSR ze dne 27.6.1988, čj. 3349/1988.

Podle privatizačního projektu č. v evidenci MSNMP ČR: 11245 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 26.10.1993 pod č.j. 422/1800/93 byla část majetku státního podniku v celkové výši 382 288 000,-Kč převedena na Fond národního majetku ČR. Tento majetek bude převeden na obchodní společnost DOMOV PRAHA, a.s. se sídlem Budějovická 1667/64, Praha 4, IČO: 60 19 33 52 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném zdejším soudem v oddíle B, vložce 2323.

Rozhodnutím č.281/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne 22.4.1994 byla k 1.5.1994 převedena část majetku státního podniku v hodnotě 2 654 tis. Kč na Fond národního majetku České republiky na základě formuláře 4C privatizačního projektu č.11237 schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 13.10.1993 č. 573 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 20.4.1994 čj.092/439/94 Ge. Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond národního majetku práva, závazky a pohledávky z hospodářsko- právních, občanskoprávních a jiných vztahů, které se vztahu-

jí k tomuto převáděnému majetku.

Rozhodnutím č.319/94 ministra průmyslu a obchodu ze dne 13.5.1994 byla převedena část majetku státního podniku k 1.6.1994 ve výši 2.136 tis.Kč na Fond národního majetku ČR na zákaldě formuláře 4C privatizačního projektu č.11245 schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30.3.1994 č.163 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 11.5.1994 čj. 092/607/94 Vo. Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond národního majetku České republiky práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních a jiných

právních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.

Rozhodnutím č. 375/1995 ministra průmyslu a obchodu ze dne 3.7.1995 byl ke dni 15.7.1995 zrušen bez likvidace státní podnik DOMOV PRAHA se sídlem v Praze. Majetek uvedeného státního podniku byl v celém rozsahu převeden na Fond národního majetku České republiky.


Osoby živnostenského listu

Václav Povolný,statutární orgán

bydliště:Týnec nad Sázavou

Praha 4 - další firmy:

Rafaa Yousfi- Praha - Hodkovičky

Luděk Rytíř- Praha - Krč

Věra Zajfertová- Praha - Podolí

Tien Le Van- Praha - Záběhlice

MUDr. Jiří STEHLÍK- Praha - Nusle

Eva Válková- Praha - Braník

Petr Jecha- Praha - Michle

Jaroslav Tesařík- Praha - Braník

Pavel Martinec- Praha - Braník

Božena Kudějová- Praha - Braník

Le Synková- Praha - Braník

Ing. Robert Kráčmar - ROTRADE- Praha 4 - Krč

Ing. Vladimír Toman- Praha - Michle

Jan Bárta- Praha - Nusle

Marie Kervitcerová- Praha 4 - Lhotka