Domov pod hradem Žampach

ČR - Pardubický kraj - Žampach

Mapa

Adresa

Žamberk - Žampach

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 00854271
živnostenský úřad: Městský úřad Žamberk
záznam v obchodním rejstříku: Domov pod hradem Žampach
záznam v živnostenském rejstříku: Domov pod hradem Žampach

Zapsáno: 25.07.2003(spisová značka Pr 729 - Krajský soud v Hradci Králové)

Doplňková činnost

  • Příspěvková organizace Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává v rámci podpory sociální integrace uživatelů sociálních služeb tuto doplňkovou činnost: a) provozování místního Informačního centra s přístupem veřejnosti k internetu (prodej upomínkových předmětů a drobného občerstvení, poskytování služeb - kopírování, telefonní a faxovací služby, průvodcovská činnost - místní Arboretum a místní památky, pořádání kulturně společenských akcí) b) prodej výrobků z vlastních dílen a produktů z pomocného hospodářství c) prodej stravy pro cizí strávníky d) provozování údržby veřejné zeleně a prostranství Tyto činnosti provádí Domoc pod hradem Žampach na základě zvláštního oprávnění.

Předmět činnosti podnikání

  • Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je poskytována klientům od 1 roku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Služba je dále poskytována dětem a mládeži s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým a s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení Ó služba je poskytována klientům od 19 let s mentálním, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby – služba je poskytována klientům od 1 roku s mentálním, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Na základě zákona o sociálních službách dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči Pobytová sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění chodu domácnosti - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pobytová forma sociální služby odlehčovací služby, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí ubytování v případě pobytové služby - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Domov pod hradem Žampach dále na základě zájmu klientů zajišťuje tyto fakultativní činnosti: - služby, jako např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají Poskytované sociální služby nejsou určeny: - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, - osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení, - osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí, - osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků, - osobám s poruchami artistického spektra, - osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách, - osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Domov pod hradem Žampach dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 03.01.2007
počet živností: 7
aktichních živností: 2
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 20.08.2010

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Hostinská činnost
vznik: 03.01.2007
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 03.01.2007
Činnosti živnosti
  • Poskytování technických služeb
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
  • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
  • Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Statutární orgán

PaedDr. Luděk Grätz, fyzická osoba

Ústí nad Orlicí

funkce: Ředitel
ve funkci od: 01.01.2003

Způsob jednání: Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech týkajících se této organizace. Podepisování za tuto organizaci se děje tak, že ředitel připojí k napsanému nebo natištěnému názvu organizace svůj podpis.

stav subjektu: Aktivní

Osoby živnostenského listu

PaedDr. Luděk Grätz,statutární orgán

bydliště:Ústí nad Orlicí

Žampach - další firmy:

AuditService4U s.r.o. v likvidaci- Žampach

Jaroslav Prokopec- Žampach - Hlavná

Oldřich Dobeš- Žampach

Jaroslav Dostálek- Žampach

"Občanské sdružení Hlavná"- Žampach - Hlavná