Cihelna Chrást s.p.

ČR - Plzeňský kraj - Chrást

Mapa

Adresa

Chrást

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00478342
živnostenský úřad: Magistrát města Plzně
záznam v obchodním rejstříku: Cihelna Chrást, státní podnik
záznam v živnostenském rejstříku: Cihelna Chrást s.p.

Zapsáno: 28.06.1990(spisová značka AXXVIII 187 - Krajský soud v Plzni)

Předmět podnikání

  • provedení převodu pozemků na Pozemkový fond ČR
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku ve vztahu k privatizovanému majetku.

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 01.07.1990
poslední živnost: 13.02.1995
počet živností: 2
datum poslední změny: 26.05.2008

Statutární orgán

ing.Ladislav HOLEČEK, fyzická osoba

Chrást

funkce: ředitel pověřen řízením
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 15.07.1994
ostatní skutečnosti:

Den vzniku: 1. červenec 1990 Údaje o vzniku: Státní podnik byl založen rozhodnutím č.255/1990 ministra výstavby a stavebnictví ČR ze dne 27.6.1990.

Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 709/1993 ze dne 25. srpna 1993 a podle privatizačního projektu č. 21008 p o v o l u j e soud v obchodním rej- stříku ke dni 14.9.1993 tento zápis:

p ř e v á d í s e : části privatizovaného majetku s.p. Cihelna Chrást, se sídlem v Chrástu ve výši 63 490 000,- Kč na Fond ná- rodního majetku ČR

Jmění stanoví státní podnik do 30 dnů ode dne převodu majetku nad Fond NM ČR, a to na základě zahajovací roz- vahy

vymazává se: ke dni 15.7.1994 státní podnik Cihelna Chrást, se sídlem v Chrástu z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č.j.1295/1993 ze dne 21. prosince 1993 o zrušení bez likvidace státního podniku Cihelna Chrást, se sídlem v Chrástu s tím, že majetek státního podniku se převádí na Fond národního majetku ČR podle účetní závěrky ověřené auditorem.


Chrást - další firmy:

PKS KOVO s.r.o.- Chrást

BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.- Chrást

Hanna Kinka- Chrást

Jan Mastný s.r.o.- Chrást

Yevhen Fedkiv- Chrást

GZR plast s.r.o.- Chrást

NEW INVEST s.r.o.- Chrást

Renáta Fialová- Chrást

Irena Strýcová Červená- Chrást

Dmytro Grygoruk- Chrást

Ing. Tomáš Kotora- Chrást

Václav Toman- Chrást

Pavel Krystián- Chrást

ATMOS Servis s.r.o.- Chrást

Olexandr Shulyepov- Chrást