České dráhy, a.s.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 1

Mapa

Adresa

Praha - Nové Město

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 70994226
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 1
záznam v obchodním rejstříku: České dráhy, a.s.
záznam v živnostenském rejstříku: České dráhy, a.s.

Zapsáno: 01.01.2003(spisová značka B 8039 - Městský soud v Praze)

Akcie:

 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1000000000.00, počet: 20
  v listinné podobě, neregistrované Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem vlády České republiky

Kapitál:

 • Základní kapitál - 2 147 483 647Kč (splaceno 2 147 483 647Kč)

Předmět podnikání

 • projektování elektrických zařízení
 • pedikúra, manikúra
 • poskytování služeb osobního charakteru
 • provozování železniční dopravy
 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • masérské, rekondiční a regenerační služby
 • nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
 • provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení: -elektrických v rozsahu: -- elektrické sítě drah a lektrické rozvody drah -- elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah -- trakční napájení a spínací stanice -- trakční vedení -- elektrická zařízení napájená z trakčního vedení -- elektrická zařízení drážních vozidel -- silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky -- elektrická zařízení lanových drah -- náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy -- zkušebny elektrických zařízení drah -- zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy -zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny -zařízení pro ochranu před negetivními účinky zpětných trakčních proudů na drahách železničních vyjma drah speciálních (metro) a na dráhách lanových za podmínek stanovených pověřením Ministerstva dopravy ČR ze dne 28,1,2003, čj. 5/2003-130-SPR/2
 • směnárenská činnost provozování železniční dopravy
 • výroba tepelné energie
 • silniční motorová doprava osobní
 • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • obchod s elektřinou
 • poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • ostraha majetku a osob
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • silniční motorová doprava nákladní
 • provozování cestovní agentury
 • rozvod tepelné energie
 • distribuce elektřiny
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • zprostředkování obchodu
 • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • zprostředkování služeb
 • výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
 • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • zasilatelství
 • technická činnost v dopravě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
 • revize, porohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 • výkon zeměměřičských činností
 • výroba, opravy a montáž měřidel
 • ubytovací služby
 • zastupování v celním řízení
 • montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • vyučování v oboru cizích jazyků
 • zkoušení a homologace nátěrových hmot a folií pro popisování, zpracování a schvalování postupů pro provádění povrchových úprav
 • projektová činnost ve výstavbě
 • vyhledávání a lokalizace bludných proudů elektrickými měřícími přístroji v okolí drah, poradenská činnost k ochraně úložných a jiných kovových zařízení před jejich negativními účinky a elektrochemickou korozí
 • výkon kontroly jakosti materiálů a výrobků používaných pro provozování drah (včetně materiálů a výrobků používaných pro jejich výrobu)
 • testování, měření a analýzy
 • přeprava osob a věcí na celostátních drahách -zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a telekomunikační sítě mimo jednotnou telekomunikační síť v železniční dopravě -zdravotní péče o občany -záchranná služba pro cestující veřejnost -hygienická a protiepidemická péče na železnicích -zdravotní výchova -speciální zdravotnické služby při zvláštních železničních přepravách -provoz celostátních drah a související činnosti vykonávané provozovatelem -provozování regionálních drah
 • sedlářství
 • splétání a montáž lan, defektoskopická kontrola lan
 • reklamní a propagační činnost
 • reprografická činnost
 • provádění základního školení a praktického zaučení řidičů motorových vozíků
 • provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení - provozování muzejní činnosti expozic železniční techniky a historie železnic
 • provádění technického a kvalitativního dozoru a povolování výroby a oprav palet dřevěných prostých EUR
 • provádění defektoskopických zkoušek, zpracování technologických postupů pro zkoušení ultrazvukovými, magnetickými a kapilárními m etodami, a to pro součásti železničních kolejových vozidel (ŽKV)
 • pronájem movitých věcí
 • pronájem reklamních ploch
 • provádění analýz vod, zemin a provozních materiálů pro dopravu
 • posuzování zjistitelnosti vad u součástí ŽKV při šetření nehod
 • praní prádla
 • projektování elektrických zařízení
 • poskytování technických služeb
 • opravy měřidel (v oboru měření elektrických veličin a frekvence)
 • polygrafický výroba
 • ověřování defektoskopických přístrojů a sond
 • opravy a formování akumulátorových baterií
 • obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
 • skladování zboží a manipulace s nákladem, nakládka a vykládka vagonů
 • měření geometrie polohy měřícími železničními vozy
 • montáž a opravy měřící a regulační techniky
 • nakladatelská a vydavatelská činnost
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • kontrola a zkoušení pracovních měřidel v oboru měření elektrických veličin a frekvence
 • grafické práce a kresličské práce
 • inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
 • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • zámečnictví
 • čalounictví
 • vodoinstalatérství
 • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu
 • revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
 • činnost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
 • truhlářství
 • údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace železničních kolejových vozidel a jejich komponentů
 • opravy silničních vozidel
 • opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro nakládku a vykládku, manipulaci s materiálem, jejich úklid a čištění
 • opravy ostatních dopravních prostředků
 • hostinská činnost
 • kovoobráběčství
 • pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
 • výroba a rozvod tepla
 • výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti drážní dopravy
 • provozování celních skladů
 • činnosti vykonávané v rozsahu právního nástupnictví: - provozování železniční dráhy - vlečky - provoz úschoven zavazadel

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 01.01.2003
počet živností: 107
aktichních živností: 23
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 13.02.2012

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Opravy silničních vozidel
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Truhlářství, podlahářství
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost koncesovaná
předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 01.01.2003
Činnosti živnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Hostinská činnost
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Vodoinstalatérství
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Obráběčství
vznik: 01.01.2003
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
vznik: 09.02.2004
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
vznik: 13.12.2006
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
vznik: 13.12.2006
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
vznik: 21.08.2008
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Oceňování majetku pro - věci nemovité
vznik: 21.08.2008
stav:Přerušená nebo pozastavená
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby
vznik: 01.01.2003
přerušení od: 07.04.2010
stav:Přerušená nebo pozastavená
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Pedikúra, manikúra
vznik: 01.01.2003
přerušení od: 07.04.2010

Prokura

K zastupování a podepisování za společnost je oprávněn každý prokurista samostatně.

Statutární orgán - představenstvo

DANIEL KURUCZ, fyzická osoba

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem

funkce: člen představenstva
členství od: 30.07.2013
KAREL OTAVA, fyzická osoba

Lysá nad Labem

funkce: člen představenstva
členství od: 16.08.2013
DALIBOR ZELENÝ, fyzická osoba

Česká Třebová - Parník

funkce: předseda představenstva
členství od: 30.07.2013
ve funkci od: 30.07.2013

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k firmě společnosti připojí své podpisy.

Dozorčí rada

Josef Smýkal, fyzická osoba

Holešov

funkce: člen dozorčí rady
ve funkci od: 20.07.2012
ANTONÍN VĚCHET, fyzická osoba

Praha 4 - Nusle

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 20.07.2013
Bc. Jaroslav Pejša, fyzická osoba

Praha 9 - Černý Most

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 05.05.2011
FRANTIŠEK ŽERAVA, fyzická osoba

Holešov

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 20.07.2013
IVANA KUBAŠTOVÁ, fyzická osoba

Praha 4 - Modřany

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 20.07.2013
ZDENĚK ŽEMLIČKA, fyzická osoba

Hatín - Jemčina

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 20.07.2013
MIROSLAV SVÍTEK, fyzická osoba

Praha 7 - Holešovice

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 20.07.2013
Antonín Leitgeb, fyzická osoba

Veselí nad Moravou

funkce: člen
členství od: 01.01.2009
Vladislav Vokoun, fyzická osoba

Tištín

funkce: člen
členství od: 01.01.2009
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

prodej části podniku-Stavebních správ Praha, Plzeň a Olomouc Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 19.12.2003 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 8 - Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00, IČ : 70994234.

Jediný akcionář: Česká republika Podle ustanovení § 12 zákona č. 77/2002 Sb. v platném znění jediný akcionář - stát, vykonává práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy prostřednictvím řídícího výboru.

Dne 26.6.2008 byla uzavřena mezi společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, IČ: 70994226, jako prodávajícím a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, jako kupujícím, smlouva o prodeji části podniku, na jejímž základě byla s účinností od 1.7.2008 převedena část podniku Provozování dráhy na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace.

Dne 31.8.2011 byla uzavřena mezi společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, IČ: 70994226, jako prodávajícím a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, jako kupujícím, smlouva o prodeji části podniku, na jejímž základě byla s účinností od 1.9.2011 převedena část podniku "Obsluha dráhy" ze společnosti České dráhy, a.s. na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace.


Osoby živnostenského listu

Ing. Jiří Kolář Ph.D.,statutární orgán

bydliště:Praha - Hlubočepy

Ing. Petr Žaluda,statutární orgán

bydliště:Praha - Břevnov

Ing. Michal Nebeský,statutární orgán

bydliště:Praha - Veleslavín

Ing. Vladimír Bail Ph.D.,statutární orgán

bydliště:Ostrava - Heřmanice

Bc. Ctirad Nečas,statutární orgán

bydliště:Blansko - Těchov

Praha 1 - další firmy:

Jan Setnička- Praha - Staré Město

WINDOORS OKNA s.r.o.- Praha - Nové Město

Alostar s.r.o.- Praha - Staré Město

ZeroTurnaround Czech Republic s.r.o.- Praha - Nové Město

ELC GROUP s.r.o.- Praha - Nové Město

Sdružení pro oceňování kvality- Praha - Staré Město

Express Recovery s.r.o.- Praha - Nové Město

HOUR MOTOR COMPANY s.r.o.- Praha - Nové Město

3ton s.r.o.- Praha - Nové Město

DAPOL s.r.o.- Praha - Nové Město

˝GRISHKO Evropa, s.r.o., v likvidaci˝- Praha - Nové Město

E - Normalie servis s.r.o.- Praha - Staré Město

BUSSINESTEL s.r.o.- Praha - Staré Město

M&M Security Ensure s.r.o.- Praha - Staré Město

Bohemia Dokument Logistik s.r.o.- Praha - Staré Město